FAQ

Omgevingscondities

De IP markering die op een armatuur vermeld kan staan betreft de bescherming tegen vocht en stof.

IP staat voor ‘Ingress Protection’; de bescherming tegen indringing. Het getal dat er achter staat bestaat uit 2 cijfers. Overigens kan daar ook een X in staan en dat betekent dat dat betreffende nummer het minimum is en dus niet verder is gespecificeerd. Als op een armatuur dus IPX3 staat dan betekent dit dat de bescherming van het eerste cijfer het minimum is en dat is een 2 dus de bescherming is in dat geval IP23.

IP X X
0 Geen bescherming
1 Druipwaterdicht
2 Druipwaterdicht onder 15°
3 Regenwaterdicht
4 Spatwaterdicht
5 Spuitwaterdicht
6 Drukspuitwaterdicht (geen hogedruk)
7 Onderdompelbaar
8 Drukwaterdicht (onderwater gebruik)
9 Nog niet in gebruik echter wordt gebruikt voor hogedrukwaterdicht
0 Geen bescherming
1 Beschermd voor objecten 50 mm
2 Annrakingsveilig
3 Veilig voor kleine objecten 2,5 mm
4 Veilig voor kleine objecten 1 mm (draad)
5 Stof arm
6 Stof dicht
Categories: Omgevingscondities
Did you find this FAQ helpful?
0
0

De code bestaat uit 6 cijfers, als volgt:

XXX/XXX

De eerste X staat voor de CRI. Dit wordt één van de volgende cijfers bij het CRI bereik dat ernaast staat.

Code               CRI bereik
6                     57 – 66
7                     67 – 76
8                     77 – 86
9                     87 – 100

De daarop volgende 2 cijfers staan voor de CCT. Het getal moet met 100 vermenigvuldigd worden om de CCT te vinden. Dus als de waarde 2700K is, staat er 27 vermeld in de fotometrische code.

Het eerste getal achter de schuine streep staat voor de initiële kleurafwijking. Dit getal is het aantal McAdam ellipsen. Dit geeft aan wat de kleurverschillen zijn tussen dezelfde bronnen van hetzelfde merk en type.

Het tweede getal geeft het kleurbehoud weer. Ook dit getal staat voor het aantal McAdam ellipsen en geeft het verloop aan na verloop van tijd. Dit verloop wordt aangegeven over 25% van de levensduur met een maximum van 6000h.

Het derde getal geeft het lumenbehoud aan. Ook dat is aangegeven over een periode van 25% van de levensduur met een maximum van 6000 h. Dit getal is als volgt te interpreteren:

Code   Lumenbehoud
9                     ≥ 90
8                     ≥ 80
7                     ≥ 70

Een voorbeeldcode is 830/359

Dit betekent dat de bron:
– een CRI heeft tussen 77 en 86
– een kleurtemperatuur heeft van 3000K
– een basis kleurafwijking heeft van maximaal 3 mcAdam ellipsen
– een afwijking kan hebben na 6000h van maximaal 5 mcAdam ellipsen
– een lumenbehoud heeft van 90% na 6000h.

Categories: Omgevingscondities
Did you find this FAQ helpful?
0
0