Niveaus

Sterren

Wat houden de sterren in die we gebruiken op deze site.

1 ster

Op dit niveau staan er gegevens in het systeem van het product die niet gecontroleerd zijn. Met andere woorden de gevraagde gegevens zijn opgegeven door de leverancier maar er is geen verificatie geweest door armaturenregister.nl of die gegevens ook daadwerkelijk kloppen.
Dit niveau is vooral handig om eens te kijken wat er beschikbaar is en welke modellen leverbaar zijn door de deelnemers aan het systeem.

2 sterren

Op dit niveau is aangetoond dat het product aan specifieke eisen voldoet. We onderscheiden 3 stappen;
– Wordt er voldaan aan de eisen voor elektrischeveiligheid
– Wordt er voldaan aan de eisen volgens de EMC richtlijn
– Is de functionele specificatie onderbouwd en wordt voldaan aan de minimale eisen
Op dit niveau heeft de leverancier zeker gesteld dat de product specificatie correct is. Er is echter geen bewaking vanuit armaturenregister.nl of de producten daadwerkelijk aan die eisen blijven voldoen en in hoeverre de producten worden aangepast.
Er is geen zekerheid dat het geleverde product aan de gestelde eisen voldoet en er moet dus veel vertrouwen zijn in de leverancier.

3 sterren

Op dit niveau is een marktbewakingsmechanisme actief. Armaturenregister.nl is niet de partij die dat kan doen derhalve wordt dan gekeken naar afgegeven keurmerken die die waarborg in zich hebben. Bijvoorbeeld het ENEC-keurmerk heeft een markbewakingsmechanisme. Dit houdt in dat producten die gecertificeerd zijn worden gecontroleerd ook nadat het initiële onderzoek is uitgevoerd.
3 sterren kunnen afgegeven zijn op alleen elektrische veiligheid. Dit zal dan ook duidelijk vermeld staan bij de specificatie. Een product dat volledig 3 sterren heeft geeft de meeste zekerheid op het functioneren volgens de specificatie.

Het is zeker mogelijk om bijvoorbeeld een eis te stellen dat een product 3 sterren moet hebben voor elektrische veiligheid maar voor de functie 1 ster. Het is natuurlijk bij grotere aantallen verstandig om op alle drie de punten tenminste 3 sterren te kiezen.

4 sterren

Dit niveau is het hoogst haalbare niveau van risico reductie. De leverancier heeft dan een extra risico dekking afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Het voordeel is dan dat wanneer er onverhoopt toch een groot probleem ontstaat hij gedekt is door een verzekering zodat hij zijn garantie aanspraken toch na kan komen. Dit geldt in dat geval ook nadat de fabrikant failliet zou zijn of niet meer bestaan. Er is dus een extra dekking gedurende de garantie periode.


Zoeken