Accreditatie en betrouwbaarheid.

Accrediteren en betrouwbaarheid

Het armaturenregister staat voor het vaststellen van het betrouwbaarheid van aangeleverde informatie. Accreditatie en betrouwbaarheid zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Er bestaat weleens wat verwarring. Wij zijn geen keuringsinstelling en hebben ook geen laboratorium. De fabrikanten moeten documenten aanleveren die dan vervolgens op inhoud en waarde worden beoordeeld. Dat doen wij weer volgens hele heldere en duidelijke criteria. Die ook vermeld staan op de website. Wat zijn daarvan nu eigenlijk de belangrijkste?

Accreditatie

De rapporten die worden aangeleverd controleren wij niet op het juist zijn van de inhoud. Hiervoor is het uitvoerende laboratorium verantwoordelijk. Het bepalen van de waarde van het rapport doen we middels het controleren van de accreditatie. Wat is accreditatie eigenlijk?

Het betekent niet meer dan vertrouwen geven. In Nederland kennen we de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze organisatie accrediteert andere organisaties. Dit gebeurt weer op basis van normen.  Die organisaties worden gecontroleerd op diverse punten, waaronder hun kennis van zaken. De Raad voert audits uit bij organisaties die een accreditatie aanvragen voor een bepaalde dienst of verrichting.

Voor publicatie in de wegverlichting catalogus wordt derhalve gecontroleerd of een rapport dat is aangeleverd door een geaccrediteerde instelling is opgesteld. We kunnen er dan namelijk vanuit gaan dat die instelling kennis van zaken heeft en de juiste procedures heeft gevolgd om de metingen uit te voeren en de rapporten op te stellen. Ofwel Accreditatie en betrouwbaarheid zijn aan verbonden.

Voor ons maakt het niet uit welk laboratorium het rapport heeft opgesteld. Zolang die instelling maar een accreditatie heeft. In de praktijk zijn er duizenden instituten geaccrediteerd. Voldoende om ervoor te zorgen dat er voor iedere fabrikant een goede keuze tussen zit.

Gelimiteerd in houdbaarheid

Rapporten worden geaccepteerd. Maar wat gebeurt er na verloop van tijd? Producten veranderen en ook de normen worden in de loop der tijd aangepast. Armaturenregister weet niet wat er met het product gebeurt. Het register voert geen inspecties uit en controleert niet de producten die door de fabrikant worden geleverd. Ook die taak wordt door keuringsinstellingen uitgevoerd.

Keuringsinstellingen werken veelal met een standaard termijn van 3 jaar. Dat wil zeggen dat men ervan uitgaat dat na 3 jaar het rapport waarschijnlijk dusdanig verouderd is dat een herkeuring of heronderzoek nodig is om te controleren of het product nog steeds aan de eisen voldoet. In het register wordt daarom dezelfde termijn gehanteerd. Dat wil zeggen dat een product 3 jaar gepubliceerd blijft. Na 3 jaar moet een update van de publicatie plaatsvinden. Daarmee blijft de informatie up to date en verdwijnen oude producten die niet langer geleverd worden vanzelf uit het systeem.

Hierdoor blijft het systeem courant en betrouwbaar.

Conclusie accreditatie en betrouwbaarheid

Rapporten die van een geaccrediteerde instelling afkomstig zijn kunnen worden vertrouwd. Beoordeeld moet dan nog worden of de verrichting onder de accreditatie valt. Ook moet het rapport op volledigheid bekeken worden. Lees ook eens de 8 valkuilen bij import in de Europese Unie

1-9-2017
Jacob Nuesink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *