Waarom afgedankte lampen en armaturen recyclen?

Elk jaar komt er zeker 900.000 kg armaturen en ruim 460.000 lampen vrij bij sloop- en renovatieprojecten. Voor de beeldvorming; het genoemde gewicht van de armaturen is vergelijkbaar met twee Airbus A380 vliegtuigen (het grootste passagiersvliegtuig ter wereld).

Slechts een deel van de armaturen komt na verwijdering binnen in het inzamelsysteem van Wecycle (www.wecycle.nl) of wordt geregistreerd en vervolgens door een verwerker duurzaam gerecycled. Zonde, want afgedankte verlichting kan uitstekend worden gerecycled.

Lampen kunnen bij juiste verwerking voor 92% worden hergebruikt, bij armaturen is dat 75%. Bovendien verdienen gasontladingslampen (zoals tl-buizen en spaarlampen) en armaturen een speciale behandeling omdat zij milieugevaarlijke stoffen kunnen bevatten (zoals kwik, neon of bij armaturen pcb-houdende condensatoren). Met duurzame recycling blijven deze stoffen uit het milieu.

Met dit in het achterhoofd maken stichting Wecycle en stichting LightRec – waarin de Nederlandse producenten en importeurs zich hebben verenigd – zich hard om de inzameling van met name armaturen uit sloop en renovatie naar een hoger niveau te tillen. De infrastructuur van Wecycle ligt er inmiddels, maar het gaat alleen lukken als alle betrokken partijen hieraan meewerken. Niet alleen de sloop- en bouwbranche, maar ook de medewerking van bijvoorbeeld gebouweigenaren, opdrachtgevers en de overheid is daarvoor nodig.

LightRec en Wecycle willen dat het correct verwijderen en afvoeren van verlichting bij renovatie en sloop binnen vijf jaar geen uitzondering meer is, maar het nieuwe ‘normaal’. Concreet willen we het gewicht aan ingezamelde verlichting uit de sloop verdubbelen. Want alleen als we ook gescheiden inzamelen, bereiken we échte milieuwinst met duurzame verlichting.

Een veel gehoord argument is dat het – technisch en financieel gezien – lastig is om lampen en armaturen uit sloopprojecten vrij te krijgen. Echter, het is technisch gezien voor sloopaannemers geen probleem om verlichting apart te houden. De kosten voor verwijdering zijn bij renovatieprojecten over het algemeen gering. Bij totaalsloop projecten zijn de meerkosten iets hoger om lampen en armaturen te verwijderen. Belangrijk is dat de hele keten, vanaf de aanbesteding, rekening houdt met de demontage en gescheiden inzameling van lampen en armaturen.

Goed voorbeeld

STABU heeft in haar standaardbestek de mogelijkheid opgenomen om als bouwplaatsvoorziening een recyclecontainer te plaatsen. Onderstaand kader laat een goed voorbeeld zien van een bestektekst waarin dit is opgenomen:

Bart van Kalkeren, VKMC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *