Led verkeerslichten en scheepvaart seinen in de praktijk

Rijkswaterstaat heeft in 2000 al het initiatief genomen om al zijn scheepvaartseinen en daarna zijn verkeerslichten te vervangen voor ledseinen. In de praktijk is gebleken dat het ons en de weggebruikers veel voordelen oplevert, inmiddels zijn vrijwel alle seinen vervangen maar bij veel gemeenten zijn er nog steeds ouderwetse “gloeilamp” seinen en verkeerslichten in gebruik.

Hieronder onze ervaringen bij Rijkswaterstaat:

De verwachtingen van de ledlamp waren hoog, 90% energiebesparing, 90% besparing op onderhoud en een levensduur van meer dan 10 jaar! Maar de verwachtingen zijn in de praktijk ruimschoot gehaald. Het loont echt, het is dan ook vreemd dat na ruim 15 jaar er nog veel installaties, ook in gemeenten die zeggen groen te zijn die nog niet omgebouwd zijn.

De eerste ledseinen werden toegepast op scheepvaart installaties omdat die dubbel zijn uitgevoerd waren daar de risico’s kleiner en de besparing op onderhoud was daar ook groter, het was een mooie proeftuin voor de hele wereld. De ervaringen waren daar zo positief dat na 2 jaar werd besloten ze ook toe te gaan passen voor verkeerslichten. Het zijn in principe het dezelfde seinlampen, alleen is voor de scheepvaart een 2e lager dimstand noodzakelijk.

Zichtbaarheid en veiligheid

Ledseinen zijn veel beter zichtbaar omdat het licht monochroom, rood is echt hard rood, waardoor het meer opvalt. De lampen vallen ook meer op bij inschakelen doordat ze dat veel sneller doen, een gloeilamp heeft 0,2 seconden nodig om in te schakelen een ledlamp doet dat zeker 10 keer sneller, daarom worden ze ook in remlichten gebruikt. Het geeft het achteropkomende verkeer meer remweg. Door de introductie van led verkeerslichten vallen er in Nederland zeker 10 doden per jaar minder!

Energieverbruik

Natuurkundig gezien wekken led met een veel grotere efficiëntie licht op dan een gloeilamp, zie werking van een led op YouTube

In een ledsein worden bovendien leds gebruikt die direct de juiste kleur geven waardoor de verliezen in de gekleurde lens wegvallen, dit spaart zeker nog 80% extra energie. Leds zijn bovendien heel goed en efficiënt te dimmen waardoor in de nachtelijke uren nog veel meer energie wordt bespaard.

Onderhoud en levensduur

In het begin hadden we nog wel enige twijfels over de levensduur van de ledseinen daarom werd er een garantie van 100% voor 5 jaar geëist bij inkoop. Dat is goed bevallen, we hebben nauwelijks gebruik ervan hoeven maken en ook na 17 jaar voldoen ze nog steeds.

Verschil tussen scheepvaart- en verkeersseinen.

Scheepvaartseinen moeten altijd voldoen aan de eisen van de Led2-lamp in verkeerslichten mogen ook Klasse II lampen gebruikt worden. Het enige verschil is dat Led2-lampen beschikken over een 2e dimstand voor als een lager lichtniveau gewenst is in de nacht.

Let hierop want niet alle installateurs zijn hiermee bekend en dat leidt tot verblinding voor de scheepvaart.

In natuurgebieden waar s ‘avonds lagere lichtniveaus gewenst zijn voldoen de Led2-lampen ook goed in VRI’s (VerkeersRegel Installaties).

Nog meer veiligheid

Bij onverwachtse stroomuitval treed er direct gevaar op voor het naderende verkeer, zij zien geen roodlicht en houden snelheid! Met een zuinige led installatie hoeft dat niet meer voor te komen.

Ledlampen zijn zo zuinig dat een heel kruispunt nog uren kan functioneren op een noodaccu als onverwachts de stoom uitvalt, we nomen zo’n installatie een No-break VRI. Bij zo’n No-Break VRI blijven de lampen zonder dat je er iets van ziet gewoon branden en als het langer duurt schakelt de VRI om naar de dimstand en zal uiteindelijk na enkele uren via oranje knipperen uit te schakelen. Ook de elektrische veiligheid van een led installatie is veel hoger omdat gewerkt wordt met veilige spanningen van 42Vac, voor de dimstanden worden de lampen gevoed met 31 of 20 Vac.

Rijkswaterstaat gebruikt vrijwel overal No-Break VRI’s ze zijn bij nieuwbouw nauwelijks duurder en geven in geval van calamiteiten veel extra veiligheid. De Rijkspolitie zou bij haar goedkeuring van calamiteitenplannen hier meer op kunnen letten, ingeval van een stroomuitval wil je het verkeer toch kunnen regelen.

Innovatie bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de grootste gebruiker van scheepvaart seinen op haar waterwegen, waarschijnlijk wel de grootste in de wereld, dat schept verplichtingen als je weet wat er mogelijk is.

Daarom heeft Rijkswaterstaat de eisen en keuring van de Led2-lampen gefaciliteerd en door als Launching customer op te treden ook de ontwikkeling van heel sterke Led2 seinlampen voor grote vaarwegen gestimuleerd. We besparen hiermee zelfs 99% op energie bij het Calland kanaal.

Door: Willem Zandvliet, Rijkswaterstaat

Leverancier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *