Een blik bij onze Oosterburen.

3 jaar geleden raakte ik betrokken bij een project van de BMU; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Een project dat al enkele jaren liep en tot doel had de verlichtingsindustrie verder vooruit te helpen zodat een voorsprong op andere landen vooral buiten de EU behouden kon worden.

Als onderdeel van dit project is al iets langer geleden een waarderingssystematiek ontwikkeld om led wegverlichting te kunnen beoordelen. Deze systematiek werd ontwikkeld in samenwerking met overheden, industrie en onder andere universiteiten. Leuk om eens naar deze systematiek te kijken.

4 hoofdcategorieën

De beoordeling wordt gedaan op 4 hoofdcategorieën die vervolgens verder onderverdeeld worden. Als eerste wordt naar prijs gekeken met een wegingsfactor van 30%. Prijs heeft dus een grote impact aan de andere kant is het ongeveer 1/3 van de totale overweging. Dan is er nog een kostenfactor en dat is het verbruik. Dit telt ook weer voor 30% mee.

De derde categorie is productkwaliteit. Ook die telt voor 30% mee. Deze categorie is nog verder onderverdeeld daar volgt hieronder nog meer over. De laatste categorie is vormgeving. De vormgeving telt nog voor 10% mee.

Prijs

De prijs van het product wordt gewogen. De laagste prijs is dan de basis. De laagste prijs gedeeld door de prijs van de aanbieder x 30 levert het aantal punten op. De laagste prijs krijgt zo 30 punten. Alle hogere prijzen krijgen dan een lager aantal punten. Bijvoorbeeld de laagste aanbieder bied aan voor 300 euro en de concurrent voor 350 euro. De laagste prijs krijgt dan 30 punten en de concurreren (300/350) x 30 = 25 punten.

Verbruik

Voor het verbruik kunnen 2 verschillende uitgangspunten worden gekozen. Ofwel wordt het gehele project beoordeeld ofwel wordt gekeken naar het verbruik per km. Dat laatste gaat natuurlijk goed voor doorgaande wegen en snelwegen maar bijvoorbeeld woonwijken, parken etc is een methodiek waar naar het gehele verbruik wordt gekeken waarschijnlijk zinniger.

Productkwaliteit

In de categorie productkwaliteit heeft men gekozen voor 3 onderverdelingen die dan weer verder zij onderverdeeld.

Onderhoudsvriendelijkheid;
– Gereedschap loze opening (4)
– Centrale opening middels een enkele schroef (3)
– Meerdere schroeven (2)
– Eenwegschroeven (0)

Dan lichttechnisch;

Verlichtingssterkte
– > 3,3 Lux (4)
– 3 – 3,3 Lux (2)
– < 3 Lux (0)

Gelijkmatigheid
– UO > 0,37 (4)
– UO = 0,35 – 0,37 (2)
– UO < 0,35 (0)

Verblinding
– Ti < 13,5 % (4)
– Ti = 15 % – 13,5 % (2)
– Ti > 15 % (0)

Omgevingsverlichting
– SR > 0,75 (0)
– SR = 0,5 – 0,75 (4)
– SR < 0,5 (0)

Dan nog lichtsamenstelling

Lichtkleurtemperatuur
– < 3300 K (4)
– 3300 – 5300 K (2)
– >5300 K (0)

Kleurweergave
– Ra >= 80 (4)
– Ra 65 – <80 (4)
– Ra <65 (0)

Tussen haakjes staan de punten die toegekend worden. Alle punten opgeteld x 1,07 levert het punten totaal voor deze categorie op.

Vormgeving

De vormgeving wordt beoordeeld door een commissie ingesteld door de gemeenteraad. Deze commissie beoordeeld als volgt
– Goede acceptatie (10)
– Gemiddelde acceptatie (5)
– Slechte acceptatie (0)

Samenvattend

De kwaliteit van het product wordt maar gedeeltelijk bekeken maar wel de belangrijkste criteria worden beoordeeld namelijk het doel waarvoor het product wordt aangeschaft, het verlichten van de straat. Kijken we naar andere product kwaliteiten heeft men ook kriteria maar vaak minimale criteria waaraan gewoon moet worden voldaan. Overigens waar in Nederland toch vaak 100.000 levensduur voor de led module wordt in Duitsland vaak uitgegaan van kortere levensduren.

De systematiek is een voorgestelde systematiek om de lokale overheden een handvat te geven om tot een beoordeling over te kunnen gaan. De prijs moet voor minimaal 30% meegenomen worden maar kan ook een groter aandeel krijgen. De specifieke waarderingen kunnen ook nog bijgesteld worden.

2 thoughts on “Een blik bij onze Oosterburen.

 1. Beste Jaap,
  Het valt mij op dat niet naar levensduur en terugverdientijd wordt gekeken.
  Ook ander ‘technische” eigenschappen zoals harmonischen , PF e.d. worden niet in beschouwing genomen.
  Of wordt er van uitgegaan dat dit allemaal OK is ?
  Wanneer de “laagste prijs” het uitgangspunt is, is dit m.i. niet zonder risico.

  1. Laagste prijs is juist niet het uitgangspunt. De tabel geeft enkel de selectie op basis van weging weer. Andere factoren zullen als vast uitgangspunt in de tender staan. Dus minimale arbeidsfactor etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *