Koplopersproject circulair inkopen openbare verlichting

cCirculair inkopen openbare verlichting is een belangrijk thema.

Circulair inkopen openbare verlichting is een belangrijk thema. Daarbij groeit de behoefte aan objectiviteit. In hoeverre is een product circulair? En hoe kunnen we meer circulariteit realiseren? In 2018 startte het koplopersproject waarin deze vraagstukken centraal staan én dat concrete handvatten biedt.

In het project werken twee belangrijke ketenpartijen, namelijk overheden en leveranciers, samen. Doel is om het circulair inkopen van armaturen een stap dichterbij te brengen én meer inzicht te krijgen in hoe openbare verlichting meer circulair kan worden.

Circulariteit meten

Centraal daarbij staat de Milieukostenindicator (MKI). Deze MKI wordt bepaald met de LCA-methode (Levenscyclusanalyse), een objectieve, internationaal erkende methode. De MKI is een indicator waarbij de totale milieu-impact wordt uitgedrukt in euro’s. De MKI-waarde is verifieerbaar en omvat alle milieu-effecten (toxiciteiten, CO2, energiegebruik, uitputting grondstoffen, enzovoort). Hoe hoger de mate van circulariteit, hoe lager de MKI-waarde.

Koplopers openbare verlichting

De MKI wordt al in meerdere sectoren gebruikt, maar is bij openbare verlichting nog relatief onbekend. Dit project brengt daar verandering in. Vier leveranciers rekenden van hun eigen armaturen de MKI door. Zij deden dit met ondersteuning van Ecochain Technologies. Dit bedrijf biedt een online tool om de MKI-waardes van producten te berekenen en heeft een speciale database voor armaturen aangelegd.

De deelnemende bedrijven kunnen nu een MKI voor hun producten aanleveren en hebben daardoor een voorsprong op de rest van de markt. Ook hebben zij door dit project meer inzicht kregen in hun eigen producten, het productieproces en hoe zij dit meer circulair kunnen maken.
Tegelijkertijd is met de overheden onderzocht hoe zíj hiermee aan de slag kunnen. Hoe kunnen zij de MKI meenemen in hun uitvraag? En in welke mate bepalen zij zelf de MKI van openbare verlichting?

Vervolg in 2019

Eind januari 2019 verschijnt er een handleiding voor het circulair inkopen van armaturen met behulp van de MKI. Deze is gemaakt door Licht en Donker Advies, in samenspraak met de deelnemers van het project en is voor iedereen toegankelijk.

Deelnemers Koplopersproject

Innolumis, Modernista, Orange Lighting, Lightronics, Amsterdam, Stad Groningen, Nijmegen, Stadskanaal, regio Zwolle, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant

Organisatie

Licht en Donker Advies i.s.m. Ecochain Technologies en brancheorganisatie OVLNL

Geschreven door: Beatrijs Oerlemans, Licht en Donker advies

Lees ook Circulariteit_en_circulair_inkopen_OVL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *