“Wat is het verschil tussen ENEC en CE?”

Het verschil tussen ENEC en CE

In een serie van artikelen zullen we de verschillen tussen diverse markeringen op armaturen toelichten. In deze aflevering (1) het verschil tussen ENEC en CE op een verlichtingstoestel. Om het verschil te kunnen duiden moeten is het van belang te weten dat CE een wettelijk verplichte markering is op een verlichtingstoestel. Een armatuur zonder CE erop mag niet verkocht worden binnen de Europese Unie en dus ook niet in Nederland.

CE

CE komt voort vanuit Europese richtlijnen. Die worden in Nederland omgezet in wetgeving. De richtlijnen die over het algemeen van toepassing zijn binnen de OVL zijn de Laagspanningsrichtlijn, EMC-richtlijn, RoHS-richtlijn en de ErP-richtlijn. In sommige gevallen de RED-richtlijn. Deze richtlijnen zijn in Nederland dus verankerd in de wet. Dat is overigens in alle Europese landen die aangesloten zijn bij de EU gelijk.

CE wordt door de fabrikant op het product gezet als hij zichzelf ervan heeft overtuigd aan de van toepassing zijnde richtlijnen te voldoen. Hij tekent dan een verklaring van overeenstemming en moet het CE merkje vermelden op zijn product. Er is geen verplichting tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. Echter in zijn dossier dient hij wel aan te kunnen tonen dat aan de eisen wordt voldaan. Indien hij geen eigen lab heeft is het dan meestal noodzakelijk een extern lab in te schakelen.

ENEC

ENEC is een keurmerk. Dit keurmerk wordt uitgegeven door bij ETICS (Voorheen EEPCA) aangesloten keuringsorganisaties. De eisen voor verlening van het ENEC keurmerk zijn gebaseerd op de laagspanningsrichtlijn. Met andere woorden de eisen voor het ENEC keurmerk dekken de eisen af die vanuit de laagspanningsrichtlijn worden gesteld.

Bij ENEC geldt dat de fabrikant een product moet laten onderzoeken door een onafhankelijk laboratorium. Verder moet de plaats waar het product wordt geproduceerd aan strikte eisen voldoen om de continuïteit in de productie te waarborgen. Verder wordt door het laboratorium een controle uitgevoerd op de daadwerkelijk geproduceerde producten. Die controles worden jaarlijks opnieuw doorgevoerd.

CE ENEC
Eisen geldend voor OVL armaturen Laagspanningsrichtlijn
EMC richtlijn
RoHS richtlijn
ErP richtlijn
RED richtlijn (soms)
Laagspanningsrichtlijn
Verplicht Ja Nee
Keuring door een geaccrediteerd onafhankelijk lab Nee Ja
Inspectie van productie plaats Nee Ja
Controle van producten na productie Beperkt Ja

Samengevat;

Bij ENEC worden de eisen van de laagspanningsrichtlijn afgedekt en wordt onderzoek gedaan door een onafhankelijk laboratorium die ook de productielocatie inspecteert en marktonderzoek doet aan producten met het keurmerk.

Bij CE moet aan de laagspanningsrichtlijn worden voldaan maar wordt volledig vertrouwd op de interne controle van de fabrikant. Er zijn eisen aan de continuïteit van de productie echter wordt ook dat volledig aan de verantwoording van de fabrikant overgelaten. Controle van producten op de markt vindt zeer beperkt plaats. De Autoriteiten hebben een focus op voornamelijk consumentenproducten die voornamelijk worden geïmporteerd van buiten de Europese Unie. OVL zal zeer beperkt worden gecontroleerd.

Lees ook Het verschil deel 2 “Wat is het verschil tussen ENEC en ENEC+?” en Het verschil deel 3 “Wat is het verschil tussen ENEC+ en DEKRA LED Performance?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *