Het verschil deel 2 “Wat is het verschil tussen ENEC en ENEC+?”

In een serie van artikelen zullen we de verschillen tussen diverse markeringen op armaturen toelichten. In deze aflevering het verschil tussen ENEC en ENEC+ op een verlichtingstoestel. Om het verschil te kunnen duiden moeten is het van belang te weten dat ENEC een veiligheidskeurmerk is en ENEC+ een keurmerk gerelateerd aan de prestaties van een verlichtingstoestel.

Zoals in deel 1 besproken is ENEC een keurmerk. Dit keurmerk wordt uitgegeven door bij ETICS (Voorheen EEPCA) aangesloten keuringsorganisaties. De eisen voor verlening van het ENEC-keurmerk zijn gebaseerd op de laagspanningsrichtlijn. Met andere woorden de eisen voor het ENEC-keurmerk dekken de eisen af die vanuit de laagspanningsrichtlijn worden gesteld.

Bij ENEC geldt dat de fabrikant een product moet laten onderzoeken door een onafhankelijk laboratorium. Verder moet de plaats waar het product wordt geproduceerd aan strikte eisen voldoen om de continuïteit in de productie te waarborgen. Verder wordt door het laboratorium een controle uitgevoerd op de daadwerkelijk geproduceerde producten. Die controles worden jaarlijks opnieuw doorgevoerd.

In basis kan een verlichtingstoestel gecertificeerd zijn voor ENEC terwijl het nauwelijks licht opbrengst heeft. Zolang het maar veilig is.

ENEC+ is ook een keurmerk. Dit keurmerk mag enkel worden uitgegeven als ook ENEC is verleend. Dat wil dus zeggen dat een toestel waar ENEC+ op staat ook het ENEC-keurmerk dient te dragen. Het ENEC+ keurmerk is gebaseerd op de prestaties van het armatuur. Het kan verleend worden op conventionele en ledarmaturen. In de praktijk zien we dat enkel led-armaturen met het keurmerk worden voorzien en conventionele toestellen niet.

ENEC+ is gebaseerd op de twee normen IEC 62717 voor de ledmodules en de IEC 62722-2-1 voor de armaturen. Staat ENEC+ op het armatuur dan zijn beide normen dus toegepast. Er zijn echter door ETICS-afwijkingen vast gesteld. De afwijkingen van de norm zijn dat ETICS heeft bepaald dat voor ENEC+ niet hoeft te worden voldaan aan de levensduur eisen. Verder is het aantal te testen monsters flink gereduceerd ten opzichte van de norm. Uiteindelijk betekend dat dat ENEC+ vooral een keurmerk is dat de initiële prestaties beoordeeld en niet de prestaties op langere termijn.

ENEC ENEC+
Eisen geldend voor OVL armaturen Laagspanningsrichtlijn ENEC moet al zijn verleend Aanvullend gelden de normen voor initiële prestaties
Verplicht Nee Nee
Keuring door een geaccrediteerd onafhankelijk lab Ja Ja
Inspectie van productie plaats Ja Ja
Controle van producten na productie Ja Ja

Samengevat;

Bij ENEC worden de eisen van de laagspanningsrichtlijn afgedekt en wordt onderzoek gedaan door een onafhankelijk laboratorium die ook de productielocatie inspecteert en marktonderzoek doet aan producten met het keurmerk.

ENEC+ is daar een toevoeging op ENEC en beoordeeld of de initiële prestaties zijn zoals door de fabrikant beweert. Het geeft daarmee enkel een waardeoordeel over de correctheid van de specificatie in nieuwe conditie. Het is een waardevolle aanvulling op het ENEC-keurmerk. Helaas mist het oordeel over de beloofde levensduur door de fabrikant.

Lees ook Het verschil deel 1 “Wat is het verschil tussen ENEC en CE?” en Het verschil deel 3 “Wat is het verschil tussen ENEC+ en DEKRA LED Performance?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *