CE, ENEC, ENEC+ en DEKRA LED Performance, het verschil deel 4

CE ENEC ENEC+ DEKRA LED Performance

In een serie van artikelen bekijken we de verschillen tussen diverse markeringen op armaturen. In deze aflevering het verschil tussen CE, ENEC, ENEC+ en DEKRA LED Performance merk op een verlichtingstoestel. In de eerdere artikelen uit deze serie konden zien we hoe de verschillende markeringen een uitbreiding zijn van de andere markeringen. In dit artikel zetten we alles op een rij en krijgen we het overzicht.

CE

CE komt voort vanuit Europese richtlijnen. Die richtlijnen zijn in Nederland omgezet in wetgeving. De richtlijnen die, over het algemeen ,van toepassing zijn binnen de OVL zijn de Laagspanningsrichtlijn, EMC-richtlijn, RoHS-richtlijn en de ErP-richtlijn. In sommige gevallen de RED-richtlijn. Deze richtlijnen zijn in Nederland verankerd in de wet. Dat is overigens in alle Europese landen die aangesloten zijn bij de EU gelijk.

CE wordt door de fabrikant op het product gezet als hij zichzelf ervan heeft overtuigd aan de van toepassing zijnde richtlijnen te voldoen. Hij tekent dan een verklaring van overeenstemming en moet het CE merkje vermelden op zijn product. Er is geen verplichting tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. Echter in zijn dossier dient hij wel aan te kunnen tonen dat aan de eisen wordt voldaan. Indien hij geen eigen lab heeft is het dan meestal noodzakelijk een extern lab in te schakelen.

ENEC

ENEC is een keurmerk. Dit keurmerk wordt uitgegeven door bij ETICS (Voorheen EEPCA) aangesloten keuringsorganisaties. De eisen voor verlening van het ENEC keurmerk zijn gebaseerd op de laagspanningsrichtlijn. Met andere woorden de eisen voor het ENEC keurmerk dekken de eisen af die vanuit de laagspanningsrichtlijn worden gesteld.

ENEC+

ENEC+ is ook een keurmerk. Dit keurmerk mag enkel worden uitgegeven als ook ENEC is verleend. Dat wil dus zeggen dat een toestel waar ENEC+ op staat ook het ENEC-keurmerk dient te dragen. Het ENEC+ keurmerk is gebaseerd op de prestaties van het armatuur. Het kan verleend worden op conventionele en op ledarmaturen. In de praktijk zien we dat enkel led-armaturen met het keurmerk worden voorzien en conventionele toestellen niet.

ENEC+ is gebaseerd op de twee normen IEC 62717 voor de ledmodules en de IEC 62722-2-1 voor de armaturen. Staat ENEC+ op het armatuur dan zijn beide normen dus toegepast. Er zijn echter door ETICS-afwijkingen vastgesteld. De afwijkingen van de norm zijn dat ETICS heeft bepaald dat voor ENEC+ niet hoeft te worden voldaan aan de levensduur eisen. Verder is het aantal te testen monsters flink gereduceerd ten opzichte van de norm. Uiteindelijk betekend dat dat ENEC+ vooral een keurmerk is dat de initiële prestaties beoordeeld en niet de prestaties op langere termijn.

DEKRA LED Performance

DEKRA LED Performance is ook een keurmerk. Dit keurmerk mag enkel worden uitgegeven als ook veiligheidskeurmerk is verleend (bijvoorbeeld ENEC) en een EMC test is uitgevoerd. Dat wil dus zeggen dat een toestel waar DEKRA LED Performance op staat ook een veiligheidskeurmerk dient te dragen. Het DEKRA LED Performance keurmerk is gebaseerd op de prestaties van het armatuur. Het kan enkel verleend worden op ledarmaturen, ledmodules en drivers.

DEKRA LED Performance is gebaseerd op een reeks van normen die de prestaties van het toestel beoordelen. De twee hoofd normen zijn IEC 62717 voor de ledmodules en de IEC 62722-2-1 voor de armaturen. Daarnaast is dat uitgebreid met normen voor bijvoorbeeld IK testen, levensduur testen, etc.

Voor ENEC, ENEC+ en DEKRA LED Performance geldt dat de fabrikant een product moet laten onderzoeken door een onafhankelijk laboratorium. Verder moet de plaats waar het product wordt geproduceerd aan strikte eisen voldoen om de continuïteit in de productie te waarborgen. Verder wordt door het laboratorium een controle uitgevoerd op de daadwerkelijk geproduceerde producten. Die controles worden jaarlijks opnieuw doorgevoerd.

* Er zijn minimum eisen gesteld die vooral afgestemd zijn op de consumenten markt.
** Er zijn eisen dat die de richtlijn afdekken echter de grenswaarden die door de richtlijn zijn gesteld zijn niet in de norm opgenomen.
*** Controle op CE vindt plaats door diverse overheidsdiensten (NVWA, IL&T en Agentschap telecom). De beperkte capaciteit in relatie tot het werkpakket en de hoeveelheid producten op de markt maakt dat er zeer beperkte mogelijkheden tot controle zijn.

Conclusie vergelijking CE ENEC ENEC+ DEKRA LED Performance;

CE dekt veel eisen af. CE is gebaseerd op een eigenverklaring van de fabrikant. Hij is niet verplicht te laten keuren. De CE eisen op het gebied van de prestaties zijn erg beperkt en vooral minimale eisen die geënt zijn op de consumenten markt.

Bij ENEC worden de eisen van de laagspanningsrichtlijn afgedekt en wordt onderzoek gedaan door een onafhankelijk laboratorium die ook de productielocatie inspecteert en marktonderzoek doet aan producten met het keurmerk.

ENEC+ is daar een toevoeging op en beoordeeld of de initiële prestaties zijn zoals door de fabrikant beweert. Het geeft daarmee enkel een waardeoordeel over de correctheid van de specificatie. Het is een waardevolle aanvulling op het ENEC-keurmerk.

DEKRA LED Performance is daar nog een uitbreiding op en vereist dat ook nog aan de EMC Eisen wordt voldaan en dat levensduur van het toestel moet worden beoordeeld.

De keurmerken zijn niet wettelijk verplicht, CE moet op ieder verlichtingstoestel staan en verlichtingstoestellen zonder CE mogen niet verkocht of aangeboden worden in Nederland (en Europa).

Lees ook:

Het verschil deel 3 “Wat is het verschil tussen ENEC+ en DEKRA LED Performance?”

Het verschil deel 2 “Wat is het verschil tussen ENEC en ENEC+?”

https://armaturenregister.nl/2019/03/03/het-verschil-deel-1-wat-is-het-verschil-tussen-enec-en-ce/

#armaturenregister #openbareverlichting #straatverlichting #verlichting #tic #testen #certificatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *