Nieuwe Ecodesign richtlijnen, “Single Lighting Regulation” en Etikettering

Energie label, Single Lighting Regulation

De single lighting regulation en de etikettering regeling zijn eind 2019 gepubliceerd. De etiketteringsregeling en vervangt de bestaande en moderniseert het energie label. Verder zijn de drie ErP regelingen vervangen door 1 nieuwe, te weten de “Single lighting regulation”.  In dit bericht in het kort de belangrijkste wijzigingen.

Nieuw energie etiket

Het energie label (etiket) is drastisch gewijzigd. Het nieuwe systeem is weer een schaalverdeling van A t/m G. De A+ en A++ verdwijnen. De bandbreedte van de schalen is herzien. Naar verwachting zal in het begin de A en B schaal zo ongeveer leeg zijn. Het label voor verlichtingstoestellen is vervallen. Ook moet duidelijk aangegeven zijn hoe de lichtbron van het armatuur te scheiden is. Kan dat niet, is het armatuur een lichtbron en moet het label erop.

Wat zijn de consequenties?

Voor de fabrikanten en leveranciers zijn er consequenties. Een aanpassing van het energie label is nodig. Overigens werd het label in de OVL maar mondjesmaat gebruikt. De nieuwe richtlijn geeft minder kans om er onderuit te komen. Het label geldt niet voor armaturen waarbij de lichtbron te verwijderen is.

Voor de inkoper van OVL veranderd er niet veel. Dat wil zeggen zit er een energielabel bij het armatuur betekend dat dat de armatuur een niet vervangbare lichtbron heeft. De vraag is of dat wenselijk is.

Ingangsdatum

Regeling Nr. 874/2012 komt te vervallen en wordt vervangen door verordening (EU) 2019/2015. Deze gaat in op 1 september 2021. Het energielabel voor armaturen vervalt per 25-12-2019.

Single Lighting Regulation

  • Sjoemel software is niet toegestaan;
  • Soft/Firmware updates mogen prestaties niet verminderen zonder expliciete toestemming;
  • Armaturen met een vervangbare lichtbron vallen niet onder de richtlijn. Bij armaturen met een geïntegreerde lichtbron geld het energielabel voor lichtbronnen;
  • Armaturen moeten reparabel zijn. Armaturen die niet reparabel zijn mogen, onder voorwaarde dat de fabrikant motiveert waarom repareren niet wenselijk is;
  • De T8 (dikkere fluorescentielamp) wordt uitgefaseerd per 1-9-2023;
  • Test procedures zijn vereenvoudigd vooral betreffende levensduur;
  • Flicker en stroboscopisch effect moeten voldoen aan grenswaarden.

Consequenties?

De consequenties van de nieuwe Single Lighting Regulation voor fabrikanten zijn dat er nieuwe rekenmethodes en grenswaarden zijn. De dossiers hebben een update nodig. In basis valt het allemaal wel mee. De wijzigingen hebben geen grote impact. Natuurlijk wel de de uitfasering bepaalde lamp typen. De Flicker en stroboscopisch (Pst en SVM) effect waarden moeten in de documentatie worden vermeld. Dat heeft een serieuze impact.

Voor de inkoper van OVL verandert er niet veel. De eisen zijn en blijven geconcentreerd op minimum eisen die voor consumenten van belang zijn. De professionele markt zou normaliter een behoorlijke stap verder moeten zijn.

Ingangsdatum

De single lighting regulation vervangt de regelingen; 244/2009 (DIM I); 245/2009 (TIM) en 1194/2012 (DIM II). Deze vervallen per 1-9-2021 en worden vervangen door regeling (EU) 2019/2020

One thought on “Nieuwe Ecodesign richtlijnen, “Single Lighting Regulation” en Etikettering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *