2020 is voorbij, wat gaat 2021 ons brengen?

2020 was een jaar van veel gedoe, anderhalve meter, anders werken en anders gedragen. We zouden geen Nederlanders zijn als we niet allemaal een andere mening hadden over de effectiviteit en noodzaak van alle maatregelen die werden genomen. Gelukkig was het niet alleen kommer en kwel. De openbare verlichtingsindustrie ging door. En voor velen was het uiteindelijk toch een succesvol jaar.

In 2021 krijgen we Corona onder controle. De industrie kan dus weer focussen op de toekomst. Zoals gezegd in de openbare verlichtingsindustrie werd flink doorontwikkeld. Wat kunnen we gaan verwachten in 2021?

ZHAGA

Begin 2020 werd de Zhaga-D4i certificatie uitgerold voor armaturen. Nadat de drivers gecheckt konden worden volgens het D4i voorschrift konden nu ook de armaturen gecontroleerd worden aan het voldoen aan de Zhaga-D4i voorschriften. Inmiddels is er al een flink aantal gecertificeerde producten beschikbaar. Zie de Zhaga website voor gedetailleerde informatie.

Fabrikanten met Zhaga-D4i gecertificeerde producten op het moment van schrijven zijn; AB Fagerhult, Eclatec, Lightronics, Lightwell, ROHL, Schréder, Signify,  Siteco, Trilux , ZPSO ROSA en Zumtobel. In het totaal zijn reeds 54 product families gecertificeerd!!

Helaas liet het testen van nodes en sensoren op zich wachten. Dit is echter wel essentieel om een compleet ecosysteem te ontwikkelen. De certificatie programma’s zijn gestart en de eerste producten liggen inmiddels bij de keuringsinstellingen voor onderzoek. Het zal niet lang meer duren voordat de eerste gecertificeerde producten ter beschikking komen. Ik verwacht dat de eerste producten in begin 2021 beschikbaar komen.

Zhaga had al een voorschrift ontwikkeld voor uitwisselbare led-modules specifiek voor de openbare verlichting. Dit werd in 2020 uitgebreid met een voorschrift voor modules met een afdichting voor water en stof. We hebben nu de beschikking over 3 specifieke voorschriften, te weten boek 4, 15 en 19. Let wel Boek 4 is niet zeer veel in gebruik en inmiddels relatief oud maar boek 15 en 19 hebben grote potentie. Deze voorschriften maken het namelijk mogelijk om zowel de module als de lenzen uitwisselbaar te maken. Let wel het grote voordeel is dat je dan niet meer fabrikant afhankelijk bent bij het uitwissen van een module zoals bij proprietary systemen niet het geval is. Ook hier worden in 2021 diverse certificaties verwacht.

Herstellen van armaturen.

Het repareren van armaturen is best lastig en met de komst van led is dat niet eenvoudiger geworden. Er ontstond een trend van producten die “sealed for life” werden uitgevoerd. Er kan geen onderhoud meer uitgevoerd worden. Bij openen van het product is het kapot. In 2021 wordt de nieuwe “Single Lighting Regulation” van kracht. Deze verordening regelt onder andere dat producten te repareren moeten zijn. Dit is een opmaat voor een verdergaande regeling die dan te verwachten is rond 2025. In de huidige regeling is eea nog niet zo heel duidelijk geregeld. De Europese Unie geeft de industrie hiermee de tijd om zelf een goede beste praktijk te ontwikkelen.

Zelf maak ik deel uit van een werkgroep die hiermee aan de slag is gegaan voor de openbare verlichting. De ontwikkelingen binnen Zhaga gaan ook die kant op want, om reparatie zinvol en goed mogelijk te maken is normalisatie van essentieel belang.

Samenwerking met Moederbestek

In 2020 zijn gesprekken gestart met Moederbestek om te kijken hoe we het beste de voordelen van het Armaturenregister met standaard teksten voor bestekken kunnen combineren. Tezamen met het controles van zowel Armaturenregister en Moederbestek kunnen we elkaar versterken en een volgende stap zetten in verbeteren van de kwaliteit van het arsenaal openbare verlichting in Nederland. Armaturenregister blijft zich focussen op het armatuur zoals tot nu toe gebruikelijk is geweest.

Toekomstige aanpassingen in Armaturenregister

In het afgelopen jaar zijn er ontwikkelingen in de trends rondom certificatie die van belang zijn om de criteria voor het armaturenregister aan te gaan passen. We zijn al in discussie met de organisaties die hier het meest mee te maken hebben om te kijken hoe we die aanpassingen het best kunnen inpassen.

Daarnaast hebben we te maken met de verdergaande ontwikkeling rondom circulariteit. Ook op dit gebied vindt certificatie plaats en is dat van belang om te kijken hoe daar in het armaturenregister verder invulling aan gegeven kan worden.

2021 belooft dus weer een spannend jaar te worden. Wij wensen alle lezers en deelnemers aan armaturenregister een gezond en succesvol 2021 toe.

Jaap Nuesink 7-1-2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *