Wat is de TM 21?

LM80TM21ISTMT

Wat is nu dan de TM 21? Levensduur bepaling is statistische bezigheid. Gelukkig hebben we ook daar standaarden voor. Waar gaan deze standaarden over en wat levert het ons op. Deze vraag en nog een paar andere zal ik in de deze serie behandelen. In deze serie zal LM 80, TM 21 en ISTMT aan bod komen. Tijd om alles eens  uit te leggen op een eenvoudige wijze.

Wat is de TM 21?

De TM 21 is ontwikkeld in de verenigde staten van Amerika. De standaard is ontwikkeld door de IES. De IES of wel de Illuminating Engineering Society ontwikkeld ondermeer verlichtingsstandaarden. TM staat voor Technical Memorandum. Het is dus een technisch beschrijvend document en geen meetstandaard.

Wat doet de TM 21

De TM 21 beschrijft hoe je kunt calculeren wat de licht terugval over tijd zal zijn van een led. Hiervoor zijn meetresultaten noodzakelijk. Hier hebben we dus de input nodig die we in de eerdere artikelen hebben beschreven. 

Welke inputs hebben we nodig voor een calculatie?

De TM 21 calculatie methode heeft als eerste statistische data nodig van de licht terugval van de leds. Dit is de data die uit de LM 80 metingen naar voren komt. Dit is de basis informatie. In deze rapporten wordt ook gesproken over de bedrijfsstromen en de temperaturen van die leds. Dus de dataset die we toepassen moet passen bij de werkelijke toepassing.

De ISTMT geeft ons die informatie. De In die metingen vinden we de bedrijfsstroom en temperatuur van de leds terug in de daadwerkelijke toepassing. Deze twee inputs moeten we combineren in de TM 21 calculator.

De uitvoering van de calculatie kan veelal snel gedaan worden. Het is het invoeren van alle gegevens in een calculatie sheet (excel kan op veel plaatsten gedownload worden, bijvoorbeeld op de website van energy star). De resultaten staan er dan direct in. 

Waarom een TM 21 calculatie?

De TM 21 calculatie levert een licht terugval op over tijd. Geëxtrapoleerd naar de gewenste tijdsduur waarover we de licht terugval willen weten. We halen hier dus uit wat de licht terugval zal zijn na een bepaalde gebruiksduur. 

In de openbare verlichting wordt veelal met 100.000 h gerekend. Dan mag naar die tijd het licht met een x aantal procent verminderd zijn. Vaak wordt 20% vermindering gehanteerd al zien we trends naar 10%. Dit noemen we de L waarde. Als we een terugval van 20% goed vinden is de L waarde 80. Dat wil dus zeggen aan het einde van de verwachte gebruiksduur van 100.000 uur willen we nog 80 % van het licht over hebben.

 De bepaling die de methode standaard doet is een 50% verdeling. Dat wil zeggen we gaan uit van het gemiddelde en derhalve zal 50 % van de leds boven meer dan het gemiddelde aan lichtopbrengst hebben en de andere 50% minder. Dit is de B waarde. De standaard calculatie levert dus een B50 op.

Grenzen van de bruikbaarheid?

De TM 21 zegt enkel wat over de lichtopbrengst. De norm doet geen uitval bepaling en ook zeker geen uitspraak over de driver die is toegepast. Het resultaat is dus enkel het lumen behoud. 

De toegestane extrapolatie is maximaal 6 x de beschikbare data set. Dat betekend derhalve voor de openbare verlichting dat wanneer 100.000 uur bepaling gedaan moet worden dat tenminste een LM 80 rapport beschikbaar moet zijn met en data set van 17.000 h. 

Conclusie:

  1. De TM 21 calculatie geeft de licht terugval over tijd.
  2. De inputs van de TM 21 zijn de ISTMT en de LM 80 data.
  3. De TM 21 zegt niets over de driver en levensduur van andere componenten in het toestel

Lees ook de LM 80 en ISTMT artikelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *