Lumenbehoud code Cxx

Lumenbehoud code Cxx

Lumenbehoud code Cxx. Waar staat de Cxx code voor. C10, C5 of C1 ze komen allemaal voor. In de loop der tijd verandert er het nodige. Lichtbronnen verouderen en armaturen vervuilen. Hierdoor neemt de lichtopbrengst af. Daarnaast veranderd de omgeving en dat verandert de reflectie van het licht.

Lumenbehoud code Cxx

Naast de codes Lxx en Bxx kennen we ook de Cxx. Ook voor de C waarde geldt dat hij gekoppeld is aan een L waarde. Echter geldt hierbij het percentage waarbij de lichtopbrengst 0 is. Met andere woorden als we C1 hebben betekend dat dat er 1% van de lichtbronnen volledig is uitgevallen. De nadruk op volledig want er komt geen licht meer uit.

Stel we hebben een populatie van 100 lichtbronnen. 1 valt er uit in de gegeven tijd dan betekend dat dat de C=1. De andere 99 bronnen geven nog licht volgens de verdeling LxxBxx. Zie hiervoor ook de stukjes over Lxx en Bxx.

Komt er nog een beetje licht uit de led komt telt hij mee in de bepaling van de L/B waarde. Komt er geen licht meer uit de led dan telt hij enkel mee voor de lumenbehoud code Cxx.

TM 21 en lumenbehoud code Cxx

Er is echter een probleem met de C waarde. De TM21 houdt zich niet bezig met deze waarde. Deze zal derhalve apart bepaald moeten worden. Aangezien vaak op led niveau wordt gemeten hebben we hier een aanvullend probleem.

Complicerende factor

In veel gevallen, zoals we ook al bij de Bxx beschreven is worden in een ledmodule meerdere leds in serie geschakeld. Indien er dan 1 led in die serie schakeling uitvalt betekend dat dat de gehele string uitvalt.Een tweede complicerende factor is dat er meestal meerdere strings paralel staan. Valt er dan 1 string leds uit dan is dit nog geen uitval van de module. De module is pas uitgevallen (volgens definitie van C) als er geen licht meer uitkomt. Alle strings moeten dan dus uitgevallen zijn.

Een uitval in 1 string heeft dan tot gevolg dat de Bxx beïnvloed wordt (met name de verdeling) terwijl de Cxx van de module pas beïnvloed wordt als in alle strings een uitval heeft plaats gevonden. Op het moment dat we 1 string hebben is de uitval kans dus groter dan de Cxx voor de led. Er zijn namelijk meerdere leds in de string die een kans op uitval hebben en derhalve is de totale kans groter dan van de led (als 1 led faalt zal de gehele string uitvallen).

Naast de invloed van de lumenbehoud code Cxx van de leds is er ook een invloed van de kwaliteit van assemblage van de module. De uitval kan ook veroorzaakt worden door problemen die in de assemblage zijn ontstaan. Het bepalen van de Cxx waarde moet derhalve altijd worden gedaan op ledmodule niveau. Het heeft niet veel zin om hiervoor de led specificatie te gebruiken. Er zijn diverse extra variabelen van toepassing. Er zijn wel normen beschikbaar die versnelde test methodes bevatten om de Cxx waarde van een ledmodule effectief te bepalen.

Misverstand;

Vaak wordt gedacht dat de Lumbehoud code Cxx de uitval van het armatuur aangeeft. Dat is echter niet het geval. De C waarde gaat enkel over de ledmodule en niet over de armatuur. De Driver heeft vaak een grotere kans op falen dan een ledmodule. Dit betekend dan ook vaak dat een driver eerder vervangen moet worden dan een ledmodule.

Conclusie:

  1. De Cxx waarde van de led zegt weinig tot niets over de uitval van de ledmodule
  2. De TM21 calculatie geeft ons geen indicatie over de Cxx.
  3. De Cxx waarde kan enkel bepaald worden op ledmodule niveau.
  4. We vinden nog maar zelden de Cxx waarde terug in specificaties. 
Advertorial

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *