R5 Recycle

R5 Recycle

R5 Recycle hoe kunnen we dat toepassen? In onze quest om circulair te worden gebruiken we de R-ladder. Deze bestaat tegenwoordig uit 6 r’en. In deze serie gaan we in op de r’en. Welke zijn er en wat houden ze in. De vijfde R staat voor recycle. Of wel kunnen we hergebruiken?

Dit hergebruiken is iets anders dan het hergebruiken in de R3. In R5 gaan we namelijk de materialen die gebruikt zijn hergebruiken. Dit is een grotere stap dan R3 waar we componenten opnieuw gaan gebruiken. Hier gaan we het materiaal weer gebruiken als grondstof. We kunnen 3 soorten van hergebruik definiëren;

1. Kan het materiaal weer in de originele kwaliteit worden hergebruikt?

Kan het materiaal weer terug gewonnen worden? Zo ja kan er dan opnieuw tot een product worden gemaakt met dezelfde kwalitatieve eigenschappen. Aluminium is hier een goed voorbeeld van. Na de inzet kan het aluminium kan weer gesmolten. Vervolgens kan dit verwerkt worden tot grondstof voor een nieuw product. Dit zonder in te boeten op de kwaliteit.

2. Kan het materiaal worden hergebruikt maar in een mindere kwaliteit?

Dit principe zien we ook al veel toegepast. Plastics die toegepast zijn in een hoogwaardige kwaliteit kunnen vaak nog enkel worden hergebruikt om bijvoorbeeld paaltje van te maken. Helaas gaan de goede eigenschappen verloren. Daardoor is het niet mogelijk om de originele kwaliteit te herstellen.

3. Kan het materiaal kan worden hergebruikt op een hoger kwaliteitsniveau?

Dit zien we niet veel. Er zijn ingenieuze fabrikanten die een verpakking bijvoorbeeld zo maken dat het, na aankoop door de consument, weer kan worden ingezet als product. De verpakking wordt zo als product ingezet. Ik heb dat zelf ook meegemaakt bij een bedrijf waar we de verpakking lieten hergebruiken als gereedschapsrek. Een mooi idee, al kwam dat toch vooral uit economische gronden namelijk het niet hoeven af te dragen voor verpakkingsverwerking. Het idee echter was goed en zorgde er eigelijk voor dat je een verpakking vrij product leverde.

Technische materialen of biologische materialen

Binnen R5 Recylcle kunnen we ook onderscheidt maken in biologische materialen en technische materialen. Wat is het voordeeel van het gebruik van een biologisch materiaal? Indien goed ingezet is aan het einde van de levensduur, van het product, het materiaal te composteren. Hiermeee is het teruggegeven kunnen aan de aarde als voedingsstof. Het is dan erg belangrijk de manier die we gebruiken om de materialen te bewerken en conserveren geen nieuwe problemen opleveren. Als het composteren een vervuiling oplevert schieten we er niets mee op. Wat zou er niet mooier zijn dan aan einde levensduur het armatuur op de composthoop te kunnen gooien. We hebben nog wel wat uitdagingen om dat realistisch te laten zijn maar laten we beginnen.

Bij de toepassing van technische materialen is het verstandig om dit te doen met terugwinning in gedachten. Met veel materialen die we toepassen zijn we nog niet zover. Er zijn zeker materialen die we al tot 100% kunnen hergebruiken en daarmee creëren we een oneindige cyclus en zijn we enkel gelimiteerd tot de hoeveelheid materiaal die we op aarde ter beschikking hebben. 

R5 Recycle opties;

1. Kunnen we materialen selecteren die 100 % herbruikbaar zijn

2. Kunnen we biologische materialen toepassen die volledig te composteren zijn

3. Kunnen we……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *