Categorie: Algemeen

Gedragscode lichtberekeningen

Er zijn geen uniforme regels of normen voor het opstellen van lichtplannen. Hierdoor kunnen lichtplannen die gemaakt zijn door de diverse adviseurs niet altijd goed vergeleken worden. Om deze situatie te verbeteren heeft de NSVV in samenwerking met de NLA een gedragscode lichtberekeningen opgesteld. De organisaties die aangesloten zijn gebruiken dezelfde uitgangspunten voor het maken van een berekening en rapporteren die op een gelijke manier.

Op de website van de NSVV is een lijst gepubliceerd van deelnemers aan de gedragscode.

Deelnemers gedragscode

Deelnemers aan de gedragscode mogen het logo voeren

De NSVV vervult de rol van arbitrage commissie indien er twijfel bestaat over de juistheid van lichtberekeningen die door de aangesloten partijen zijn gemaakt. De NSVV kan in het geval van twijfel of bij het vermoeden van misbruik een steekproef nemen.

Zhaga-D4i

Eerste Zhaga-D4i straatverlichting beschikbaar

De eerste Zhaga-D4i gecertificeerde armaturen zijn beschikbaar. Deze week verschenen op de website van Zhaga de eerste armaturen in de “product database”. De tweede stap is hiermee gezet. De eerste stap waren de connectors. De volgende stap is het toevoegen van de sensoren en nodes. Als dat gebeurd is ontstaat snel het complete eco-systeem wat nodig is voor het definitieve succes van de Zhaga connector.

Waarom Zhaga-D4i certificatie

We kenden al het Zhaga merkje op een connector. Dit merkje mag enkel gebruikt worden als de afmetingen van de connector juist zijn en een goede verbinding en werking zeker wordt gesteld. Dat moeten we zeker weten omdat verschillende merken connectoren door elkaar gebruikt moeten kunnen worden. Je weet namelijk niet welk merk de armaturen fabrikant heeft toegepast en welke de sensoren fabrikant gebruikt. Als die niet gecertificeerd zijn heb je geen zekerheid over de juiste werking.

Zhaga-D4i logo

De certificatie van het armatuur staat voor de juiste aansluitingen en de juiste toepassing van de drivers die erop zijn aangesloten. Ook hier is het van belang dat alle aansluitingen juist zijn. Als dat niet het geval is dan zal een sensor of een node niet werken. De belofte is “plug en play” en als de aansluitingen niet juist zijn of de drivers niet de juiste software hebben dan zal eea niet werken. De Zhaga-D4i certificatie dekt dat af.

Op dit moment 3 model series met Zhaga-D4i?

Op het moment van dit schrijven staan er 3 series in. Dat wil zeggen dat er al vele toestellen zijn gecertificeerd. Uit betrouwbare bron weten we dat dit heel snel gaat uitbreiden en niet alleen met de grote fabrikanten. Ik heb persoonlijk het eerste certificaat mogen uitreiken in Januari aan Signify. Helaas zit Signify nog niet in armaturenregister.nl. Zodra fabrikanten die publicaties hebben in Armaturenregister.nl met Zhaga-D4i gecertificeerd producten komen zullen we dit in armaturenregister.nl ook gaan vermelden.

Waarom nog geen sensors en nodes met Zhag-D4i?

Helaas nog niet. Dat ligt niet aan de fabrikanten maar het heeft te maken met de ontwikkeling van de test software. Deze is nog niet afgerond. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2020 wordt afgerond. Zodra dit finaal is kunnen de producten die in aanmerking komen gecertificeerd gaan worden.

De toekomst is Zhaga-D4i

Nu armaturen instaleren met Zhaga-D4i levert veel voordelen op. De armaturen kunnen makkelijk worden uitgebreid met extra functionaliteit. Er kunnen sensoren aan worden gekoppeld en als die ook Zhaga-D4i zijn gecertificeerd dan weet je zeker dat het werkt. Doordat het een open systeem is ontstaat er een zeer uitgebreid eco-systeem aan sensoren. Ondanks dat de certificatie programma’s voor de sensoren nog niet zijn gestart zien we zich dat al aftekenen. Een ruime keuze van sensoren en nodes is inmiddels al beschikbaar.

Het Zhaga logo is een certificatie merk geregistreerd door het Zhaga consortium en D4i is een certificatie merk geregistreerd door DiiA.

Gerelateerde berichten:
Zhaga-D4i
Zhaga book 18 demo
Zhaga-D4i logo staat voor interoperabiliteit

Zhaga book 18 demo

Op de LED Professional conferentie in Bregenz maakten we een Zhaga book 18 demo film. Op verzoek van armaturenregister heeft Dee Denteneer, de Secretary General van Zhaga de werking en mogelijkheden van book 18 gedemonstreerd. We maakten een video waarin ook een aantal andere onderwerpen aan bod kwamen. Zo hebben we gesproken over het nieuwe book 19 en het wat oudere book 13.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ook daadwerkelijk gaat werken? Het maken van een specificatie is natuurlijk één ding maar we hoe zorgen we ervoor dat het werkt? De materie is complex, dat wil zeggen de constructie en het protocol moeten juist ontworpen zijn om het geheel te laten werken. Daar is natuurlijk ook over nagedacht.

Wat komt er aan bod in de Zhaga book 18 demo?

De Zhaga connector komt aan bod die gespecificeerd is in book 18. Verder komt de driver aan bod die gespecificeerd is in book 13. Ook is er een introductie van de nieuwe IP dichte ledmodule volgens book 19. Alle hebben hun toepassing in Openbare verlichting. Het protocol zoals gespecificeerd in de DiiA (Digital Illuminaition Interface Alliance ofwel DALI) maakt het geheel compleet tot een werkzame propositie.

Veel plezier bij het bekijken van deze Zhaga book 18 demo.

Voorbeeld Zhaga book 18;

Zhaga connector, zhaga book 18 demo video

Eerdere artikelen gerelateerd aan dit artikel:

De Zhaga connector, de nieuwe standaard voor “connectivity” voor openbare verlichting?

Zhaga D4I

ZD4i logo staat voor Interoperabiliteit

Meer informatie is ook te vinden op de website van het Zhaga Consortium.

En hier een link naar informatie specifiek over book 18.

Gepubliceerde logo’s zijn eigendom van Zhaga respectievelijk DiiA.

#armaturenregister #openbareverlichting #straatverlichting #verlichting #zhaga #D4I

wegverlichting, straatlantaarn, openbare verlichting

Straatverlichting, openbare verlichting, straatlantaarn, wegverlichting

Wat is het nu eigenlijk, straatverlichting, wegverlichting, straatlantaarn, openbare verlichting? Je hoort van alles maar wat is er goed. Is alles niet gewoon goed? Een luchtig onderwerp voor we de zomervakanties in gaan.

Openbare verlichting

Openbare verlichting (afgekort OVL) is het geheel aan masten, armaturen, lampen, kabels en regelapparatuur om openbaar toegankelijk gebied, daaronder inbegrepen wegen te verlichten. (Encyclo.nl)

Straatverlichting

Straatverlichting is te vinden langs de weg en op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals in parken. In het donker is het van belang dat weggebruikers gevaarlijke verkeerssituaties ruim op tijd kunnen inschatten. Bovendien verhoogt goede straatverlichting het gevoel van sociale veiligheid. (Wikipedia)

Straatlantaarn

Een straatlantaarn is een lichtmast die de verkeersveiligheid en de veiligheid op straat verhoogt. … De lantaarnpaal geeft de lichtbron een zekere hoogte boven de straat, waardoor een groter gebied per lichtpunt wordt verlicht. Straatlantaarns behoren tot het zogenaamde straatmeubilair. (Wikipedia)

Wegverlichting

Geen definitie gevonden.

Nader bekeken

Als we spreken over een armatuur, wat de meeste producten in de openbare verlichting catalogus vermeld staan zijn, wat hebben we dan. Alle vallen onder openbare verlichting. De definitie betreft dan nog veel meer producten die daar potentieel in kunnen vallen.

Laten we eens kijken naar straatverlichting of wegverlichting. Van wegverlichting was geen definitie te vinden maar als ik een definitie zou moeten maken zou die niet anders zijn dan die voor straatverlichting. Om de weg te verlichten hebben we dan dus weer armaturen nodig die worden geplaatst langs de weg (meestal op een lichtmast).

Een straatlantaarn, een begrip wat je eigenlijk niet veel meer hoort, is volgens de definitie dan de lichtmast tezamen met het armatuur.

De site heet armaturenregister.nl

De definitie van een armatuur:

Een armatuur is een draagconstructie voor één of meerdere lichtbronnen, van het Latijn armatura = bewapening, uitrusting; arma = wapen. Een armatuur bevat een fitting met een lichtbron. Armaturen kunnen aan de muur of aan het plafond bevestigd worden. (Wikipedia)

Hmm tegenwoordig zijn er niet veel armaturen meer in productie waar een “fitting” (lamphouder is goede woord)  in zit dus de definitie is langzaam wel wat aan een opfrisbeurt toe.

De norm (EN 60598) geeft een betere definitie;

Toestel welke het licht dat door een of meer lampen wordt opgewekt verdeelt, filtert of omvormt en waarin alle onderdelen nodig voor het bevestigen, beschermen van de lampen en indien nodig extra onderdelen om de lampen aan te kunnen sluiten op de voedingsspanning zijn opgenomen, met uitzondering van de lampen zelf.

Dat klopt heel goed met wat we op deze site doen. Het publiceren van armaturen geschikt voor gebruik in de openbare ruimte.

Lampen (lichtbronnen) staan niet op de site

Lampen worden niet op de site gepubliceerd. Kijken we naar het huidige bestand van verlichting in Nederland dan is het toch het overwegen waard om retrofit oplossingen ook onderdeel te maken van de site. Het is vanuit de circulaire gedachte best lastig om te zeggen dat het gehele toestel vervangen moet worden door een led-armatuur. Zeker wanneer het armatuur nog maar kort (< 10jr?) in gebruik is.

Retrofitting is daarmee wel een tijdelijke oplossing of toch niet?

Inderdaad als we enkel kijken naar de huidige stand der techniek. Er veranderd echter wat. De circulaire gedachte levert op dat de Europese Unie nieuwe wetgeving uitbrengt waarin wordt is opgenomen dat een armatuur te repareren moet zijn. Er komt dan een einde aan “sealed for life”. Dat betekent ook dat er een systeem van reparatie onderdelen moet gaan ontstaan. Dat zal dan ook de ledmodule moeten zijn.

Wij wensen u allen een fijne zomer(vakantie) toe.

Lees ook het stuk over het koploper project circulair inkopen.

#armaturenregister #openbareverlichting #straatverlichting #verlichting

cCirculair inkopen openbare verlichting is een belangrijk thema.

Koplopersproject circulair inkopen openbare verlichting

Circulair inkopen openbare verlichting is een belangrijk thema. Daarbij groeit de behoefte aan objectiviteit. In hoeverre is een product circulair? En hoe kunnen we meer circulariteit realiseren? In 2018 startte het koplopersproject waarin deze vraagstukken centraal staan én dat concrete handvatten biedt.

In het project werken twee belangrijke ketenpartijen, namelijk overheden en leveranciers, samen. Doel is om het circulair inkopen van armaturen een stap dichterbij te brengen én meer inzicht te krijgen in hoe openbare verlichting meer circulair kan worden.

Circulariteit meten

Centraal daarbij staat de Milieukostenindicator (MKI). Deze MKI wordt bepaald met de LCA-methode (Levenscyclusanalyse), een objectieve, internationaal erkende methode. De MKI is een indicator waarbij de totale milieu-impact wordt uitgedrukt in euro’s. De MKI-waarde is verifieerbaar en omvat alle milieu-effecten (toxiciteiten, CO2, energiegebruik, uitputting grondstoffen, enzovoort). Hoe hoger de mate van circulariteit, hoe lager de MKI-waarde.

Koplopers openbare verlichting

De MKI wordt al in meerdere sectoren gebruikt, maar is bij openbare verlichting nog relatief onbekend. Dit project brengt daar verandering in. Vier leveranciers rekenden van hun eigen armaturen de MKI door. Zij deden dit met ondersteuning van Ecochain Technologies. Dit bedrijf biedt een online tool om de MKI-waardes van producten te berekenen en heeft een speciale database voor armaturen aangelegd.

De deelnemende bedrijven kunnen nu een MKI voor hun producten aanleveren en hebben daardoor een voorsprong op de rest van de markt. Ook hebben zij door dit project meer inzicht kregen in hun eigen producten, het productieproces en hoe zij dit meer circulair kunnen maken.
Tegelijkertijd is met de overheden onderzocht hoe zíj hiermee aan de slag kunnen. Hoe kunnen zij de MKI meenemen in hun uitvraag? En in welke mate bepalen zij zelf de MKI van openbare verlichting?

Vervolg in 2019

Eind januari 2019 verschijnt er een handleiding voor het circulair inkopen van armaturen met behulp van de MKI. Deze is gemaakt door Licht en Donker Advies, in samenspraak met de deelnemers van het project en is voor iedereen toegankelijk.

Deelnemers Koplopersproject

Innolumis, Modernista, Orange Lighting, Lightronics, Amsterdam, Stad Groningen, Nijmegen, Stadskanaal, regio Zwolle, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant

Organisatie

Licht en Donker Advies i.s.m. Ecochain Technologies en brancheorganisatie OVLNL

Geschreven door: Beatrijs Oerlemans, Licht en Donker advies

Lees ook Circulariteit_en_circulair_inkopen_OVL

Een blik bij onze Oosterburen.

3 jaar geleden raakte ik betrokken bij een project van de BMU; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Een project dat al enkele jaren liep en tot doel had de verlichtingsindustrie verder vooruit te helpen zodat een voorsprong op andere landen vooral buiten de EU behouden kon worden.

Als onderdeel van dit project is al iets langer geleden een waarderingssystematiek ontwikkeld om led wegverlichting te kunnen beoordelen. Deze systematiek werd ontwikkeld in samenwerking met overheden, industrie en onder andere universiteiten. Leuk om eens naar deze systematiek te kijken.

4 hoofdcategorieën

De beoordeling wordt gedaan op 4 hoofdcategorieën die vervolgens verder onderverdeeld worden. Als eerste wordt naar prijs gekeken met een wegingsfactor van 30%. Prijs heeft dus een grote impact aan de andere kant is het ongeveer 1/3 van de totale overweging. Dan is er nog een kostenfactor en dat is het verbruik. Dit telt ook weer voor 30% mee.

De derde categorie is productkwaliteit. Ook die telt voor 30% mee. Deze categorie is nog verder onderverdeeld daar volgt hieronder nog meer over. De laatste categorie is vormgeving. De vormgeving telt nog voor 10% mee.

Prijs

De prijs van het product wordt gewogen. De laagste prijs is dan de basis. De laagste prijs gedeeld door de prijs van de aanbieder x 30 levert het aantal punten op. De laagste prijs krijgt zo 30 punten. Alle hogere prijzen krijgen dan een lager aantal punten. Bijvoorbeeld de laagste aanbieder bied aan voor 300 euro en de concurrent voor 350 euro. De laagste prijs krijgt dan 30 punten en de concurreren (300/350) x 30 = 25 punten.

Verbruik

Voor het verbruik kunnen 2 verschillende uitgangspunten worden gekozen. Ofwel wordt het gehele project beoordeeld ofwel wordt gekeken naar het verbruik per km. Dat laatste gaat natuurlijk goed voor doorgaande wegen en snelwegen maar bijvoorbeeld woonwijken, parken etc is een methodiek waar naar het gehele verbruik wordt gekeken waarschijnlijk zinniger.

Productkwaliteit

In de categorie productkwaliteit heeft men gekozen voor 3 onderverdelingen die dan weer verder zij onderverdeeld.

Onderhoudsvriendelijkheid;
– Gereedschap loze opening (4)
– Centrale opening middels een enkele schroef (3)
– Meerdere schroeven (2)
– Eenwegschroeven (0)

Dan lichttechnisch;

Verlichtingssterkte
– > 3,3 Lux (4)
– 3 – 3,3 Lux (2)
– < 3 Lux (0)

Gelijkmatigheid
– UO > 0,37 (4)
– UO = 0,35 – 0,37 (2)
– UO < 0,35 (0)

Verblinding
– Ti < 13,5 % (4)
– Ti = 15 % – 13,5 % (2)
– Ti > 15 % (0)

Omgevingsverlichting
– SR > 0,75 (0)
– SR = 0,5 – 0,75 (4)
– SR < 0,5 (0)

Dan nog lichtsamenstelling

Lichtkleurtemperatuur
– < 3300 K (4)
– 3300 – 5300 K (2)
– >5300 K (0)

Kleurweergave
– Ra >= 80 (4)
– Ra 65 – <80 (4)
– Ra <65 (0)

Tussen haakjes staan de punten die toegekend worden. Alle punten opgeteld x 1,07 levert het punten totaal voor deze categorie op.

Vormgeving

De vormgeving wordt beoordeeld door een commissie ingesteld door de gemeenteraad. Deze commissie beoordeeld als volgt
– Goede acceptatie (10)
– Gemiddelde acceptatie (5)
– Slechte acceptatie (0)

Samenvattend

De kwaliteit van het product wordt maar gedeeltelijk bekeken maar wel de belangrijkste criteria worden beoordeeld namelijk het doel waarvoor het product wordt aangeschaft, het verlichten van de straat. Kijken we naar andere product kwaliteiten heeft men ook kriteria maar vaak minimale criteria waaraan gewoon moet worden voldaan. Overigens waar in Nederland toch vaak 100.000 levensduur voor de led module wordt in Duitsland vaak uitgegaan van kortere levensduren.

De systematiek is een voorgestelde systematiek om de lokale overheden een handvat te geven om tot een beoordeling over te kunnen gaan. De prijs moet voor minimaal 30% meegenomen worden maar kan ook een groter aandeel krijgen. De specifieke waarderingen kunnen ook nog bijgesteld worden.

Led verkeerslichten en scheepvaart seinen in de praktijk

Rijkswaterstaat heeft in 2000 al het initiatief genomen om al zijn scheepvaartseinen en daarna zijn verkeerslichten te vervangen voor ledseinen. In de praktijk is gebleken dat het ons en de weggebruikers veel voordelen oplevert, inmiddels zijn vrijwel alle seinen vervangen maar bij veel gemeenten zijn er nog steeds ouderwetse “gloeilamp” seinen en verkeerslichten in gebruik.

Hieronder onze ervaringen bij Rijkswaterstaat:

De verwachtingen van de ledlamp waren hoog, 90% energiebesparing, 90% besparing op onderhoud en een levensduur van meer dan 10 jaar! Maar de verwachtingen zijn in de praktijk ruimschoot gehaald. Het loont echt, het is dan ook vreemd dat na ruim 15 jaar er nog veel installaties, ook in gemeenten die zeggen groen te zijn die nog niet omgebouwd zijn.

De eerste ledseinen werden toegepast op scheepvaart installaties omdat die dubbel zijn uitgevoerd waren daar de risico’s kleiner en de besparing op onderhoud was daar ook groter, het was een mooie proeftuin voor de hele wereld. De ervaringen waren daar zo positief dat na 2 jaar werd besloten ze ook toe te gaan passen voor verkeerslichten. Het zijn in principe het dezelfde seinlampen, alleen is voor de scheepvaart een 2e lager dimstand noodzakelijk.

Zichtbaarheid en veiligheid

Ledseinen zijn veel beter zichtbaar omdat het licht monochroom, rood is echt hard rood, waardoor het meer opvalt. De lampen vallen ook meer op bij inschakelen doordat ze dat veel sneller doen, een gloeilamp heeft 0,2 seconden nodig om in te schakelen een ledlamp doet dat zeker 10 keer sneller, daarom worden ze ook in remlichten gebruikt. Het geeft het achteropkomende verkeer meer remweg. Door de introductie van led verkeerslichten vallen er in Nederland zeker 10 doden per jaar minder!

Energieverbruik

Natuurkundig gezien wekken led met een veel grotere efficiëntie licht op dan een gloeilamp, zie werking van een led op YouTube

In een ledsein worden bovendien leds gebruikt die direct de juiste kleur geven waardoor de verliezen in de gekleurde lens wegvallen, dit spaart zeker nog 80% extra energie. Leds zijn bovendien heel goed en efficiënt te dimmen waardoor in de nachtelijke uren nog veel meer energie wordt bespaard.

Onderhoud en levensduur

In het begin hadden we nog wel enige twijfels over de levensduur van de ledseinen daarom werd er een garantie van 100% voor 5 jaar geëist bij inkoop. Dat is goed bevallen, we hebben nauwelijks gebruik ervan hoeven maken en ook na 17 jaar voldoen ze nog steeds.

Verschil tussen scheepvaart- en verkeersseinen.

Scheepvaartseinen moeten altijd voldoen aan de eisen van de Led2-lamp in verkeerslichten mogen ook Klasse II lampen gebruikt worden. Het enige verschil is dat Led2-lampen beschikken over een 2e dimstand voor als een lager lichtniveau gewenst is in de nacht.

Let hierop want niet alle installateurs zijn hiermee bekend en dat leidt tot verblinding voor de scheepvaart.

In natuurgebieden waar s ‘avonds lagere lichtniveaus gewenst zijn voldoen de Led2-lampen ook goed in VRI’s (VerkeersRegel Installaties).

Nog meer veiligheid

Bij onverwachtse stroomuitval treed er direct gevaar op voor het naderende verkeer, zij zien geen roodlicht en houden snelheid! Met een zuinige led installatie hoeft dat niet meer voor te komen.

Ledlampen zijn zo zuinig dat een heel kruispunt nog uren kan functioneren op een noodaccu als onverwachts de stoom uitvalt, we nomen zo’n installatie een No-break VRI. Bij zo’n No-Break VRI blijven de lampen zonder dat je er iets van ziet gewoon branden en als het langer duurt schakelt de VRI om naar de dimstand en zal uiteindelijk na enkele uren via oranje knipperen uit te schakelen. Ook de elektrische veiligheid van een led installatie is veel hoger omdat gewerkt wordt met veilige spanningen van 42Vac, voor de dimstanden worden de lampen gevoed met 31 of 20 Vac.

Rijkswaterstaat gebruikt vrijwel overal No-Break VRI’s ze zijn bij nieuwbouw nauwelijks duurder en geven in geval van calamiteiten veel extra veiligheid. De Rijkspolitie zou bij haar goedkeuring van calamiteitenplannen hier meer op kunnen letten, ingeval van een stroomuitval wil je het verkeer toch kunnen regelen.

Innovatie bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de grootste gebruiker van scheepvaart seinen op haar waterwegen, waarschijnlijk wel de grootste in de wereld, dat schept verplichtingen als je weet wat er mogelijk is.

Daarom heeft Rijkswaterstaat de eisen en keuring van de Led2-lampen gefaciliteerd en door als Launching customer op te treden ook de ontwikkeling van heel sterke Led2 seinlampen voor grote vaarwegen gestimuleerd. We besparen hiermee zelfs 99% op energie bij het Calland kanaal.

Door: Willem Zandvliet, Rijkswaterstaat

Leverancier

Waarom afgedankte lampen en armaturen recyclen?

Elk jaar komt er zeker 900.000 kg armaturen en ruim 460.000 lampen vrij bij sloop- en renovatieprojecten. Voor de beeldvorming; het genoemde gewicht van de armaturen is vergelijkbaar met twee Airbus A380 vliegtuigen (het grootste passagiersvliegtuig ter wereld).

Slechts een deel van de armaturen komt na verwijdering binnen in het inzamelsysteem van Wecycle (www.wecycle.nl) of wordt geregistreerd en vervolgens door een verwerker duurzaam gerecycled. Zonde, want afgedankte verlichting kan uitstekend worden gerecycled.

Lampen kunnen bij juiste verwerking voor 92% worden hergebruikt, bij armaturen is dat 75%. Bovendien verdienen gasontladingslampen (zoals tl-buizen en spaarlampen) en armaturen een speciale behandeling omdat zij milieugevaarlijke stoffen kunnen bevatten (zoals kwik, neon of bij armaturen pcb-houdende condensatoren). Met duurzame recycling blijven deze stoffen uit het milieu.

Met dit in het achterhoofd maken stichting Wecycle en stichting LightRec – waarin de Nederlandse producenten en importeurs zich hebben verenigd – zich hard om de inzameling van met name armaturen uit sloop en renovatie naar een hoger niveau te tillen. De infrastructuur van Wecycle ligt er inmiddels, maar het gaat alleen lukken als alle betrokken partijen hieraan meewerken. Niet alleen de sloop- en bouwbranche, maar ook de medewerking van bijvoorbeeld gebouweigenaren, opdrachtgevers en de overheid is daarvoor nodig.

LightRec en Wecycle willen dat het correct verwijderen en afvoeren van verlichting bij renovatie en sloop binnen vijf jaar geen uitzondering meer is, maar het nieuwe ‘normaal’. Concreet willen we het gewicht aan ingezamelde verlichting uit de sloop verdubbelen. Want alleen als we ook gescheiden inzamelen, bereiken we échte milieuwinst met duurzame verlichting.

Een veel gehoord argument is dat het – technisch en financieel gezien – lastig is om lampen en armaturen uit sloopprojecten vrij te krijgen. Echter, het is technisch gezien voor sloopaannemers geen probleem om verlichting apart te houden. De kosten voor verwijdering zijn bij renovatieprojecten over het algemeen gering. Bij totaalsloop projecten zijn de meerkosten iets hoger om lampen en armaturen te verwijderen. Belangrijk is dat de hele keten, vanaf de aanbesteding, rekening houdt met de demontage en gescheiden inzameling van lampen en armaturen.

Goed voorbeeld

STABU heeft in haar standaardbestek de mogelijkheid opgenomen om als bouwplaatsvoorziening een recyclecontainer te plaatsen. Onderstaand kader laat een goed voorbeeld zien van een bestektekst waarin dit is opgenomen:

Bart van Kalkeren, VKMC

“Mogelijk was de keuze anders geweest”

Interview met Thomas Wittekamp, beheerder OVL gemeente Huizen.

De gemeente Huizen is in 2016 geheel overgeschakeld op ledverlichting en was daarmee de eerste gemeente in Nederland die de OVL volledig naar led had omgeschakeld. Het ging om ruim 8,500 lichtbronnen die zijn omgezet. Saled heeft de lampen geleverd en Pilkes Infra heeft eea geïnstalleerd. De gemeente heeft ruim 41.000 inwoners en beslaat een landoppervlak van ruim 15 km2.

Hoe verliep destijds het besluitvormingsproces?

De wethouder, Groenlinks, had een grote wens. Milieumaatregelen. Openbare verlichting was een logische keus. Dat betekende veel studie en gesprekken met leveranciers om de materie duidelijk te krijgen. Dat was destijds niet zo eenvoudig. De keus was beperkt en het was lastig alle specificaties te achterhalen. Besloten is om de vervanging van lichtbronnen te doen middels een retrofit oplossing, te weten Saled lampen. Wanneer er armaturen worden vervangen word gekozen voor een led-armatuur. De armaturen waren van Innolumis en later ook van Philips en Lightronics. Hiermee hadden we een snelle oplossing en konden we ons hele arsenaal “ver-ledden”.

Zou het register bij de keuze een voordeel hebben opgeleverd?

Ja, zeker. Er moet nog wel meer vulling op de site komen. Het levert duidelijkheid op. De industrie is misschien nog wat conventioneel en houdt vast aan oude gebruiken. Je ziet echter dat de jongeren onder ons, zich eerst op internet informeren. Dit middels websites zoals het register. Je kunt een goede vergelijking maken en dan op basis van alle beschikbare informatie een besluit nemen. Voordeel is dat je ook producten ziet die je nog niet kende of leveranciers ziet die je zonder het register nooit benaderd zou hebben. Een aantal keuzes zouden mogelijk ook anders hebben kunnen uitvallen, achteraf gezien.

Het register

Het register is in 2016 jaar gestart en 2017 geopend voor gebruik. Langzaam groeit het aantal producten en ook het aantal gebruikers zien we gestaag stijgen. Het aantal families is inmiddels boven de 20 uitgekomen waarmee, alle mogelijk variaties in aanmerking nemende, er vele duizenden verschillende uitvoeringen mogelijk zijn. Het doel is om een compleet beeld te hebben van de beschikbare producten. Zo zijn er inmiddels nostalgische armaturen, modern design maar ook puur functioneel armaturen in het register te vinden.

Wat vindt u de belangrijkste voordelen?

Een overzicht hebben van het aanbod, en middels het vergelijken, een juiste keuze kunnen maken. Het register zal ervoor zorgen dat fabrikanten sterker zullen innoveren. Er komen dan nieuwe differentiërende producten beschikbaar. Dit betekent een breder aanbod en een stijgende kwaliteit. Hopelijk gaat dan het rendement verder omhoog en krijgen we kwalitatief betere producten op de markt. Een win-win dus!

Fabrikanten / leveranciers

Sommige leveranciers zijn wat sceptisch met name omdat ze niet zeker zijn dat het register in gebruikt gaat worden. Ook is het even een inspanning is om de juiste documenten boven tafel te krijgen. Bij de start speelden ook de kosten een rol al waren die zeer laag. Dat probleem is uit de wereld geholpen. Langzaam sluiten steeds meer leveranciers zich bij het systeem aan.

Wat zou u de leveranciers willen meegeven?

Het is even wennen deze verandering in de markt maar het levert zoveel voordelen op. Als je niet in het register zit kun je toekomstig de boot weleens missen. De trend in de markt is steeds meer informatie via dit soort websites. Dat zie je op veel meer gebieden. Kijk naar de bekendheid van websites als kieskeurig. De jongere generatie maakt veel gebruik van internet en de mogelijkheden op internet. Als je er niet bij zit als leverancier wordt het lastig om nog mee te kunnen doen.

Ontwikkeling

Led blijft voorlopig nog ontwikkelen. In efficiëntie, kwaliteit van licht, etc. Ook in zaken als smart lighting gaat de ontwikkeling snel.

Hoe ziet u toekomstige ontwikkelingen?

Graag zouden wij zien dat we de levensduur van een armatuur kunnen verlengen. Denk aan het laten vervangen van de ledmodule indien die defect is. Dit dan wel middels het uitwisselen van het gehele armatuur door een refurbished armatuur. Dit kan middels het terug sturen naar de leverancier en dan een refurbished product terugkrijgen welke we opnieuw kunnen inzetten.

Huizen wil proeven gaan uitvoeren met het LORA netwerk. We willen kijken in hoeverre de armaturen bereikt kunnen worden in de buitenwijken en tussen de hogere flatgebouwen. Er is een mast geplaatst op het gemeentehuis. We kijken dan vooral naar beheer. Middels sensoren kunnen we zien of de “lamp nog brand”, of de paal scheef staat etc.

Extra energie besparen door dimmen levert bij ons weinig winst op. De verbruiken per armatuur liggen erg laag. De terugverdientijd wordt dan wel lang voor een dergelijke modificatie. Bij proeven die in het verleden zijn uitgevoerd waren de ervaringen ook niet zo positief Dat wil zeggen het aantal inbraken nam toe en er werden auto’s beschadigd. In de wijken waar we dat gedaan hebben is dat dan inmiddels ook weer teruggedraaid. Het lichts staat weer gewoon aan.

Ook zijn de implicaties van het uitbesteden van het licht, verzamelen van data door derden en het gebruik ervan niet zonder risico. In principe valideert de overheid bij uitbesteding van het licht met dergelijke systemen het gebruik ervan. Dat levert nieuwe risico’s op onder andere op het gebied van privacy. Hier moet goed over nagedacht worden af dat wel zo handig is. Er zijn gemeenten die een Light lease-constructie en niet tevreden zijn.

Ik kijk uit naar armaturen die een nog veel hogere efficiëntie hebben. Dat moet mogelijk zijn. Inmiddels zijn er fabrikanten die armaturen ontwikkeling met een minimale optiek zodat ook daar het verlies beperkt wordt. Er is dus zeker nog een verbetering mogelijk op de efficiency van de armaturen.

Een punt van zorg is product “continuïteit”. Armaturen worden steeds sneller opgevolgd door een nieuw model en dat is vervelend omdat we graag eenzelfde model voor een langere tijd willen kunnen inzetten. Natuurlijk levert innovatie nieuwe producten op maar het zou toch prettig zijn als het model dan niet meteen wordt gewijzigd.

Tips?

Hebt u nog tips voor gebruikers?

In sommige gemeenten zijn de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de OVL belast met vele taken en is OVL een “bijzaak”. De kans bestaat dat die mensen zich blindstaren op de sterren zoals die op de site vermeld staan. Het is wel duidelijk vermeld op de site wat die inhouden maar daar is het toch wel wat inlezen. Nu hebben we wel te maken met professionals maar toch zou het verstandig zijn, voor die gebruikers die niet te veel tijd aan de selectie willen besteden, om toch goed in te lezen wat alles nu precies inhoud.

Armaturenregister;
Klopt het blijft lastig en we zijn blijven ook bezig om nog duidelijker de inhoud en betekenis te communiceren. Hier staat de uitleg

1-9-2017
Jacob Nuesink

IOV Enthousiast over Armaturenregister

Het IOV, Initiatiefgroep Openbare Verlichting, bestaat uit deskundigen vanuit Rijkswaterstaat en provinciaal niveau die zich bezighouden met de openbare verlichting. Armaturenregister is uitgenodigd om een toelichting te geven en het register voor te stellen. Rijkswaterstaat is als sponsor erg betrokken bij het systeem. Wij zijn graag ingegaan op de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

De reacties waren zeer enthousiast. Ook kritiek, opbouwende kritiek waar we in het register wat mee kunnen. Men ziet de meerwaarde van het register en veel voordelen bij de selectie van producten. De kritieken waren vooral op specifieke details zoals de menukeuze en weergave van het aantal toegekende sterren. Deze kritiek nemen wij natuurlijk ter harte en aanpassingen op de site zullen dan ook snel volgen.

In de afgelopen weken zijn er ook een aantal voorlichtingssessies voor diverse gemeenten geweest. Ook daar werd het register zeer enthousiast ontvangen. Vooral de opmerking hier zitten we al zolang op te wachten is natuurlijk erg bemoedigend.

In alle gevallen wordt de systematiek die we opgezet hebben zeer goed ervaren. Ook de inhoud van het programma. Uitbreidingen zijn gewenst, diverse specifieke vragen zijn daarvoor gesteld. Het register ziet de meeste uitbreidingen ook als mogelijk in de toekomst.

Jacob Nuesink
2017-06-14