Categorie: Certificatie

Zhaga-D4i

Eerste Zhaga-D4i straatverlichting beschikbaar

De eerste Zhaga-D4i gecertificeerde armaturen zijn beschikbaar. Deze week verschenen op de website van Zhaga de eerste armaturen in de “product database”. De tweede stap is hiermee gezet. De eerste stap waren de connectors. De volgende stap is het toevoegen van de sensoren en nodes. Als dat gebeurd is ontstaat snel het complete eco-systeem wat nodig is voor het definitieve succes van de Zhaga connector.

Waarom Zhaga-D4i certificatie

We kenden al het Zhaga merkje op een connector. Dit merkje mag enkel gebruikt worden als de afmetingen van de connector juist zijn en een goede verbinding en werking zeker wordt gesteld. Dat moeten we zeker weten omdat verschillende merken connectoren door elkaar gebruikt moeten kunnen worden. Je weet namelijk niet welk merk de armaturen fabrikant heeft toegepast en welke de sensoren fabrikant gebruikt. Als die niet gecertificeerd zijn heb je geen zekerheid over de juiste werking.

Zhaga-D4i logo

De certificatie van het armatuur staat voor de juiste aansluitingen en de juiste toepassing van de drivers die erop zijn aangesloten. Ook hier is het van belang dat alle aansluitingen juist zijn. Als dat niet het geval is dan zal een sensor of een node niet werken. De belofte is “plug en play” en als de aansluitingen niet juist zijn of de drivers niet de juiste software hebben dan zal eea niet werken. De Zhaga-D4i certificatie dekt dat af.

Op dit moment 3 model series met Zhaga-D4i?

Op het moment van dit schrijven staan er 3 series in. Dat wil zeggen dat er al vele toestellen zijn gecertificeerd. Uit betrouwbare bron weten we dat dit heel snel gaat uitbreiden en niet alleen met de grote fabrikanten. Ik heb persoonlijk het eerste certificaat mogen uitreiken in Januari aan Signify. Helaas zit Signify nog niet in armaturenregister.nl. Zodra fabrikanten die publicaties hebben in Armaturenregister.nl met Zhaga-D4i gecertificeerd producten komen zullen we dit in armaturenregister.nl ook gaan vermelden.

Waarom nog geen sensors en nodes met Zhag-D4i?

Helaas nog niet. Dat ligt niet aan de fabrikanten maar het heeft te maken met de ontwikkeling van de test software. Deze is nog niet afgerond. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2020 wordt afgerond. Zodra dit finaal is kunnen de producten die in aanmerking komen gecertificeerd gaan worden.

De toekomst is Zhaga-D4i

Nu armaturen instaleren met Zhaga-D4i levert veel voordelen op. De armaturen kunnen makkelijk worden uitgebreid met extra functionaliteit. Er kunnen sensoren aan worden gekoppeld en als die ook Zhaga-D4i zijn gecertificeerd dan weet je zeker dat het werkt. Doordat het een open systeem is ontstaat er een zeer uitgebreid eco-systeem aan sensoren. Ondanks dat de certificatie programma’s voor de sensoren nog niet zijn gestart zien we zich dat al aftekenen. Een ruime keuze van sensoren en nodes is inmiddels al beschikbaar.

Het Zhaga logo is een certificatie merk geregistreerd door het Zhaga consortium en D4i is een certificatie merk geregistreerd door DiiA.

Gerelateerde berichten:
Zhaga-D4i
Zhaga book 18 demo
Zhaga-D4i logo staat voor interoperabiliteit

Zhaga D4I

Zhaga D4I

Zhaga en de DiiA slaan de handen ineen om tot future-proof led verlichting te komen met IoT connectivity (Zhaga D4I). Deze stap stond er al een tijdje aan te komen. Er moest nog eea worden ontwikkeld. Zhaga Book 18 maakt het mogelijk om een connector op een armatuur te monteren om aansluitingen te maken. Met de komst van deze nieuwe norm is ook de interoperabiliteit gewaarborgd. Was het in de oude “NEMA” connector zo dat je ieder pin kon gebruiken naar “eigen wens”, in de Zhaga book 18 connector is dit vast gelegd.

Het Zhaga consortium en de DiiA (Voorheen de DALI AG) hebben deze nieuwe standaard ontwikkeld. De norm is gebaseerd op de door Zhaga ontwikkelde connector en het DALI-communicatie protocol. Doel van deze ontwikkeling is om er voor te zorgen dat de combinatie werkelijk “plug and play” is. De Zhaga D4I standaard is een zogenaamde “intra-luminaire DALI”. Een interne communicatie bus om in het armatuur communicatie mogelijk te maken.

De nieuwe uitgebreide norm dekt alle kritische onderwerpen af zoals daar zijn;

  • Mechanische fit
  • Digitale communicatie
  • Rapportage van data zoals benodigde vermogen etc.

Resultaat is het plug and play kunnen gebruiken van armaturen in combinatie met nodes (modules). De Zhaga D4I certificatie staat dan voor een mechanische fit volgens het Zhaga book 18 systeem inclusief communicatie volgens de DiiA intra-luminaire communicatie standaard.

Nieuwe normen

Normen die van toepassing zijn voor Zhaga D4I:

  • Zhaga book 18 – Mechanische fit en pen beschrijving inclusief specifieke instellingen in het DALI protocol

Power-supply specificatie

  • DALI Part 250 – Integrated Bus Power Supply / AUX Power Supply

Data specificatie

  • DALI Part 251 – Memory Bank 1 Extension – Covers luminaire-related data for asset management
  • DALI Part 252 – Energy Reporting
  • DALI Part 253 – Diagnostics & Maintenance

Zhaga D4I certificatie

Naast de norm is er een certificatie programma ontwikkeld. Een gecertificeerd product garandeert  dat de uitwisseling ook vlekkeloos verloopt. Om het nieuwe logo op een module te krijgen moet zowel worden voldaan aan de Zhaga norm als ook aan de DiiA norm. Het gecombineerde logo staat dan voor zorgenvrije uitwisselbaarheid. Staat het Zhaga D4I logo niet op de module dan is de uitwisselbaarheid ook niet gegarandeerd.

Het certificatie programma is nog niet gestart. Naar verwachting zullen snel producten met het logo op de markt gaan komen. Het certificatie programma start in het derde kwartaal van 2019.

Het Zhaga D4I logo

Zhaga D4I

Zie ook:

De Zhaga connector, de nieuwe standaard voor “connectivity” voor openbare verlichting?

ZD4i logo staat voor Interoperabiliteit

Zhaga book 18 demo

About Zhaga

About DiiA

Persbericht Zhaga D4I

Gepubliceerde logo’s zijn eigendom van Zhaga respectievelijk DiiA.

#armaturenregister #openbareverlichting #straatverlichting #verlichting #zhaga #D4I

CE ENEC ENEC+ DEKRA LED Performance

CE, ENEC, ENEC+ en DEKRA LED Performance, het verschil deel 4

In een serie van artikelen bekijken we de verschillen tussen diverse markeringen op armaturen. In deze aflevering het verschil tussen CE, ENEC, ENEC+ en DEKRA LED Performance merk op een verlichtingstoestel. In de eerdere artikelen uit deze serie konden zien we hoe de verschillende markeringen een uitbreiding zijn van de andere markeringen. In dit artikel zetten we alles op een rij en krijgen we het overzicht.

CE

CE komt voort vanuit Europese richtlijnen. Die richtlijnen zijn in Nederland omgezet in wetgeving. De richtlijnen die, over het algemeen ,van toepassing zijn binnen de OVL zijn de Laagspanningsrichtlijn, EMC-richtlijn, RoHS-richtlijn en de ErP-richtlijn. In sommige gevallen de RED-richtlijn. Deze richtlijnen zijn in Nederland verankerd in de wet. Dat is overigens in alle Europese landen die aangesloten zijn bij de EU gelijk.

CE wordt door de fabrikant op het product gezet als hij zichzelf ervan heeft overtuigd aan de van toepassing zijnde richtlijnen te voldoen. Hij tekent dan een verklaring van overeenstemming en moet het CE merkje vermelden op zijn product. Er is geen verplichting tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. Echter in zijn dossier dient hij wel aan te kunnen tonen dat aan de eisen wordt voldaan. Indien hij geen eigen lab heeft is het dan meestal noodzakelijk een extern lab in te schakelen.

ENEC

ENEC is een keurmerk. Dit keurmerk wordt uitgegeven door bij ETICS (Voorheen EEPCA) aangesloten keuringsorganisaties. De eisen voor verlening van het ENEC keurmerk zijn gebaseerd op de laagspanningsrichtlijn. Met andere woorden de eisen voor het ENEC keurmerk dekken de eisen af die vanuit de laagspanningsrichtlijn worden gesteld.

ENEC+

ENEC+ is ook een keurmerk. Dit keurmerk mag enkel worden uitgegeven als ook ENEC is verleend. Dat wil dus zeggen dat een toestel waar ENEC+ op staat ook het ENEC-keurmerk dient te dragen. Het ENEC+ keurmerk is gebaseerd op de prestaties van het armatuur. Het kan verleend worden op conventionele en op ledarmaturen. In de praktijk zien we dat enkel led-armaturen met het keurmerk worden voorzien en conventionele toestellen niet.

ENEC+ is gebaseerd op de twee normen IEC 62717 voor de ledmodules en de IEC 62722-2-1 voor de armaturen. Staat ENEC+ op het armatuur dan zijn beide normen dus toegepast. Er zijn echter door ETICS-afwijkingen vastgesteld. De afwijkingen van de norm zijn dat ETICS heeft bepaald dat voor ENEC+ niet hoeft te worden voldaan aan de levensduur eisen. Verder is het aantal te testen monsters flink gereduceerd ten opzichte van de norm. Uiteindelijk betekend dat dat ENEC+ vooral een keurmerk is dat de initiële prestaties beoordeeld en niet de prestaties op langere termijn.

DEKRA LED Performance

DEKRA LED Performance is ook een keurmerk. Dit keurmerk mag enkel worden uitgegeven als ook veiligheidskeurmerk is verleend (bijvoorbeeld ENEC) en een EMC test is uitgevoerd. Dat wil dus zeggen dat een toestel waar DEKRA LED Performance op staat ook een veiligheidskeurmerk dient te dragen. Het DEKRA LED Performance keurmerk is gebaseerd op de prestaties van het armatuur. Het kan enkel verleend worden op ledarmaturen, ledmodules en drivers.

DEKRA LED Performance is gebaseerd op een reeks van normen die de prestaties van het toestel beoordelen. De twee hoofd normen zijn IEC 62717 voor de ledmodules en de IEC 62722-2-1 voor de armaturen. Daarnaast is dat uitgebreid met normen voor bijvoorbeeld IK testen, levensduur testen, etc.

Voor ENEC, ENEC+ en DEKRA LED Performance geldt dat de fabrikant een product moet laten onderzoeken door een onafhankelijk laboratorium. Verder moet de plaats waar het product wordt geproduceerd aan strikte eisen voldoen om de continuïteit in de productie te waarborgen. Verder wordt door het laboratorium een controle uitgevoerd op de daadwerkelijk geproduceerde producten. Die controles worden jaarlijks opnieuw doorgevoerd.

* Er zijn minimum eisen gesteld die vooral afgestemd zijn op de consumenten markt.
** Er zijn eisen dat die de richtlijn afdekken echter de grenswaarden die door de richtlijn zijn gesteld zijn niet in de norm opgenomen.
*** Controle op CE vindt plaats door diverse overheidsdiensten (NVWA, IL&T en Agentschap telecom). De beperkte capaciteit in relatie tot het werkpakket en de hoeveelheid producten op de markt maakt dat er zeer beperkte mogelijkheden tot controle zijn.

Conclusie vergelijking CE ENEC ENEC+ DEKRA LED Performance;

CE dekt veel eisen af. CE is gebaseerd op een eigenverklaring van de fabrikant. Hij is niet verplicht te laten keuren. De CE eisen op het gebied van de prestaties zijn erg beperkt en vooral minimale eisen die geënt zijn op de consumenten markt.

Bij ENEC worden de eisen van de laagspanningsrichtlijn afgedekt en wordt onderzoek gedaan door een onafhankelijk laboratorium die ook de productielocatie inspecteert en marktonderzoek doet aan producten met het keurmerk.

ENEC+ is daar een toevoeging op en beoordeeld of de initiële prestaties zijn zoals door de fabrikant beweert. Het geeft daarmee enkel een waardeoordeel over de correctheid van de specificatie. Het is een waardevolle aanvulling op het ENEC-keurmerk.

DEKRA LED Performance is daar nog een uitbreiding op en vereist dat ook nog aan de EMC Eisen wordt voldaan en dat levensduur van het toestel moet worden beoordeeld.

De keurmerken zijn niet wettelijk verplicht, CE moet op ieder verlichtingstoestel staan en verlichtingstoestellen zonder CE mogen niet verkocht of aangeboden worden in Nederland (en Europa).

Lees ook:

Het verschil deel 3 “Wat is het verschil tussen ENEC+ en DEKRA LED Performance?”

Het verschil deel 2 “Wat is het verschil tussen ENEC en ENEC+?”

https://armaturenregister.nl/2019/03/03/het-verschil-deel-1-wat-is-het-verschil-tussen-enec-en-ce/

#armaturenregister #openbareverlichting #straatverlichting #verlichting #tic #testen #certificatie

Het verschil deel 3 “Wat is het verschil tussen ENEC+ en DEKRA LED Performance?”

In een serie van artikelen zullen we de verschillen tussen diverse markeringen op armaturen toelichten. In deze aflevering het verschil tussen ENEC+ en DEKRA LED Performance op een verlichtingstoestel. Om het verschil te kunnen duiden moeten is het van belang te weten dat ENEC+ een keurmerk gerelateerd aan de prestaties van een verlichtingstoestel vastgesteld door ETICS en DEKRA LED Performance is ontwikkeld op basis van de wensen van een forum van leveranciers en afnemers.

ENEC+

Zoals in deel 2 ook besproken is ENEC+ is ook een keurmerk. Dit keurmerk mag enkel worden uitgegeven als ook ENEC is verleend. Dat wil dus zeggen dat een toestel waar ENEC+ op staat ook het ENEC-keurmerk dient te dragen. Het ENEC+ keurmerk is gebaseerd op de prestaties van het armatuur. Het kan verleend worden op conventionele en op ledarmaturen. In de praktijk zien we dat enkel led-armaturen met het keurmerk worden voorzien en conventionele toestellen niet.

ENEC+ is gebaseerd op de twee normen IEC 62717 voor de ledmodules en de IEC 62722-2-1 voor de armaturen. Staat ENEC+ op het armatuur dan zijn beide normen dus toegepast. Er zijn echter door ETICS-afwijkingen vastgesteld. De afwijkingen van de norm zijn dat ETICS heeft bepaald dat voor ENEC+ niet hoeft te worden voldaan aan de levensduur eisen. Verder is het aantal te testen monsters flink gereduceerd ten opzichte van de norm. Uiteindelijk betekend dat dat ENEC+ vooral een keurmerk is dat de initiële prestaties beoordeeld en niet de prestaties op langere termijn.

DEKRA LED Performance

DEKRA LED Performance is ook een keurmerk. Dit keurmerk mag enkel worden uitgegeven als ook veiligheidskeurmerk is verleend (bijvoorbeeld ENEC) en een EMC test is uitgevoerd. Dat wil dus zeggen dat een toestel waar DEKRA LED Performance op staat ook een veiligheidskeurmerk dient te dragen. Het DEKRA LED Performance keurmerk is gebaseerd op de prestaties van het armatuur. Het kan enkel verleend worden op ledarmaturen, ledmodules en drivers.

In beide gevallen geldt dat de fabrikant een product moet laten onderzoeken door een onafhankelijk laboratorium. Verder moet de plaats waar het product wordt geproduceerd aan strikte eisen voldoen om de continuïteit in de productie te waarborgen. Verder wordt door het laboratorium een controle uitgevoerd op de daadwerkelijk geproduceerde producten. Die controles worden jaarlijks opnieuw doorgevoerd.

DEKRA LED Performance is gebaseerd op een reeks van normen die de prestaties van het toestel beoordelen. De twee hoofd normen zijn IEC 62717 voor de ledmodules en de IEC 62722-2-1 voor de armaturen. Daarnaast is dat uitgebreid met normen voor bijvoorbeeld IK testen, levensduur testen, etc.

ENEC+ DEKRA LED Performance
Eisen geldend voor OVL armaturen ENEC moet al zijn verleend

Aanvullend gelden de normen voor initiële prestaties

ENEC moet al zijn verleend

EMC richtlijn

Aanvullend gelden de normen voor prestaties

Verplicht Nee Nee
Keuring door een geaccrediteerd onafhankelijk lab Ja Ja
Inspectie van productie plaats Ja Ja
Controle van producten na productie Ja Ja
Controle omgevingscondities Ja, beperkt tot IP en Temperatuur Ja, inclusief IP, temperatuur, IK, uitbreidbaar op wens fabrikant
Elektrische condities Basiseisen voor o.a. Stroom, Vermogen en arbeidsfactor Basiseisen voor o.a. Stroom, Vermogen en arbeidsfactor maar aanvullend piekspanningsbeveiliging, inrush current, arbeidsfactor bij dimmen en THD
Licht prestaties Eisen volgens norm Eisen volgens norm
Levensduur Niet opgenomen Eisen voor levensduur led module en levensduur driver

Samengevat;

Bij ENEC+ worden de eisen van de laagspanningsrichtlijn afgedekt en wordt onderzoek gedaan door een onafhankelijk laboratorium die ook de productielocatie inspecteert en marktonderzoek doet aan producten met het keurmerk. ENEC+ is daar een toevoeging op en beoordeeld of de initiële prestaties zijn zoals door de fabrikant beweert. Het geeft daarmee enkel een waardeoordeel over de correctheid van de specificatie. Het is een waardevolle aanvulling op het ENEC keurmerk. Helaas mist het oordeel over de levensduur.

DEKRA LED Performance is daar nog een uitbreiding op en vereist dat ook nog aan de EMC Eisen wordt voldaan en dat levensduur van het toestel moet worden beoordeeld.

Lees ook Het verschil deel 2 “Wat is het verschil tussen ENEC en ENEC+?” en Het verschil deel 1 “Wat is het verschil tussen ENEC en CE?

Het verschil deel 2 “Wat is het verschil tussen ENEC en ENEC+?”

In een serie van artikelen zullen we de verschillen tussen diverse markeringen op armaturen toelichten. In deze aflevering het verschil tussen ENEC en ENEC+ op een verlichtingstoestel. Om het verschil te kunnen duiden moeten is het van belang te weten dat ENEC een veiligheidskeurmerk is en ENEC+ een keurmerk gerelateerd aan de prestaties van een verlichtingstoestel.

Zoals in deel 1 besproken is ENEC een keurmerk. Dit keurmerk wordt uitgegeven door bij ETICS (Voorheen EEPCA) aangesloten keuringsorganisaties. De eisen voor verlening van het ENEC-keurmerk zijn gebaseerd op de laagspanningsrichtlijn. Met andere woorden de eisen voor het ENEC-keurmerk dekken de eisen af die vanuit de laagspanningsrichtlijn worden gesteld.

Bij ENEC geldt dat de fabrikant een product moet laten onderzoeken door een onafhankelijk laboratorium. Verder moet de plaats waar het product wordt geproduceerd aan strikte eisen voldoen om de continuïteit in de productie te waarborgen. Verder wordt door het laboratorium een controle uitgevoerd op de daadwerkelijk geproduceerde producten. Die controles worden jaarlijks opnieuw doorgevoerd.

In basis kan een verlichtingstoestel gecertificeerd zijn voor ENEC terwijl het nauwelijks licht opbrengst heeft. Zolang het maar veilig is.

ENEC+ is ook een keurmerk. Dit keurmerk mag enkel worden uitgegeven als ook ENEC is verleend. Dat wil dus zeggen dat een toestel waar ENEC+ op staat ook het ENEC-keurmerk dient te dragen. Het ENEC+ keurmerk is gebaseerd op de prestaties van het armatuur. Het kan verleend worden op conventionele en ledarmaturen. In de praktijk zien we dat enkel led-armaturen met het keurmerk worden voorzien en conventionele toestellen niet.

ENEC+ is gebaseerd op de twee normen IEC 62717 voor de ledmodules en de IEC 62722-2-1 voor de armaturen. Staat ENEC+ op het armatuur dan zijn beide normen dus toegepast. Er zijn echter door ETICS-afwijkingen vast gesteld. De afwijkingen van de norm zijn dat ETICS heeft bepaald dat voor ENEC+ niet hoeft te worden voldaan aan de levensduur eisen. Verder is het aantal te testen monsters flink gereduceerd ten opzichte van de norm. Uiteindelijk betekend dat dat ENEC+ vooral een keurmerk is dat de initiële prestaties beoordeeld en niet de prestaties op langere termijn.

ENEC ENEC+
Eisen geldend voor OVL armaturen Laagspanningsrichtlijn ENEC moet al zijn verleend Aanvullend gelden de normen voor initiële prestaties
Verplicht Nee Nee
Keuring door een geaccrediteerd onafhankelijk lab Ja Ja
Inspectie van productie plaats Ja Ja
Controle van producten na productie Ja Ja

Samengevat;

Bij ENEC worden de eisen van de laagspanningsrichtlijn afgedekt en wordt onderzoek gedaan door een onafhankelijk laboratorium die ook de productielocatie inspecteert en marktonderzoek doet aan producten met het keurmerk.

ENEC+ is daar een toevoeging op ENEC en beoordeeld of de initiële prestaties zijn zoals door de fabrikant beweert. Het geeft daarmee enkel een waardeoordeel over de correctheid van de specificatie in nieuwe conditie. Het is een waardevolle aanvulling op het ENEC-keurmerk. Helaas mist het oordeel over de beloofde levensduur door de fabrikant.

Lees ook Het verschil deel 1 “Wat is het verschil tussen ENEC en CE?” en Het verschil deel 3 “Wat is het verschil tussen ENEC+ en DEKRA LED Performance?”

Het verschil tussen ENEC en CE

“Wat is het verschil tussen ENEC en CE?”

In een serie van artikelen zullen we de verschillen tussen diverse markeringen op armaturen toelichten. In deze aflevering (1) het verschil tussen ENEC en CE op een verlichtingstoestel. Om het verschil te kunnen duiden moeten is het van belang te weten dat CE een wettelijk verplichte markering is op een verlichtingstoestel. Een armatuur zonder CE erop mag niet verkocht worden binnen de Europese Unie en dus ook niet in Nederland.

CE

CE komt voort vanuit Europese richtlijnen. Die worden in Nederland omgezet in wetgeving. De richtlijnen die over het algemeen van toepassing zijn binnen de OVL zijn de Laagspanningsrichtlijn, EMC-richtlijn, RoHS-richtlijn en de ErP-richtlijn. In sommige gevallen de RED-richtlijn. Deze richtlijnen zijn in Nederland dus verankerd in de wet. Dat is overigens in alle Europese landen die aangesloten zijn bij de EU gelijk.

CE wordt door de fabrikant op het product gezet als hij zichzelf ervan heeft overtuigd aan de van toepassing zijnde richtlijnen te voldoen. Hij tekent dan een verklaring van overeenstemming en moet het CE merkje vermelden op zijn product. Er is geen verplichting tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. Echter in zijn dossier dient hij wel aan te kunnen tonen dat aan de eisen wordt voldaan. Indien hij geen eigen lab heeft is het dan meestal noodzakelijk een extern lab in te schakelen.

ENEC

ENEC is een keurmerk. Dit keurmerk wordt uitgegeven door bij ETICS (Voorheen EEPCA) aangesloten keuringsorganisaties. De eisen voor verlening van het ENEC keurmerk zijn gebaseerd op de laagspanningsrichtlijn. Met andere woorden de eisen voor het ENEC keurmerk dekken de eisen af die vanuit de laagspanningsrichtlijn worden gesteld.

Bij ENEC geldt dat de fabrikant een product moet laten onderzoeken door een onafhankelijk laboratorium. Verder moet de plaats waar het product wordt geproduceerd aan strikte eisen voldoen om de continuïteit in de productie te waarborgen. Verder wordt door het laboratorium een controle uitgevoerd op de daadwerkelijk geproduceerde producten. Die controles worden jaarlijks opnieuw doorgevoerd.

CE ENEC
Eisen geldend voor OVL armaturen Laagspanningsrichtlijn
EMC richtlijn
RoHS richtlijn
ErP richtlijn
RED richtlijn (soms)
Laagspanningsrichtlijn
Verplicht Ja Nee
Keuring door een geaccrediteerd onafhankelijk lab Nee Ja
Inspectie van productie plaats Nee Ja
Controle van producten na productie Beperkt Ja

Samengevat;

Bij ENEC worden de eisen van de laagspanningsrichtlijn afgedekt en wordt onderzoek gedaan door een onafhankelijk laboratorium die ook de productielocatie inspecteert en marktonderzoek doet aan producten met het keurmerk.

Bij CE moet aan de laagspanningsrichtlijn worden voldaan maar wordt volledig vertrouwd op de interne controle van de fabrikant. Er zijn eisen aan de continuïteit van de productie echter wordt ook dat volledig aan de verantwoording van de fabrikant overgelaten. Controle van producten op de markt vindt zeer beperkt plaats. De Autoriteiten hebben een focus op voornamelijk consumentenproducten die voornamelijk worden geïmporteerd van buiten de Europese Unie. OVL zal zeer beperkt worden gecontroleerd.

Lees ook Het verschil deel 2 “Wat is het verschil tussen ENEC en ENEC+?” en Het verschil deel 3 “Wat is het verschil tussen ENEC+ en DEKRA LED Performance?”

Accrediteren en betrouwbaarheid

Accreditatie en betrouwbaarheid.

Het armaturenregister staat voor het vaststellen van het betrouwbaarheid van aangeleverde informatie. Accreditatie en betrouwbaarheid zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Er bestaat weleens wat verwarring. Wij zijn geen keuringsinstelling en hebben ook geen laboratorium. De fabrikanten moeten documenten aanleveren die dan vervolgens op inhoud en waarde worden beoordeeld. Dat doen wij weer volgens hele heldere en duidelijke criteria. Die ook vermeld staan op de website. Wat zijn daarvan nu eigenlijk de belangrijkste?

Accreditatie

De rapporten die worden aangeleverd controleren wij niet op het juist zijn van de inhoud. Hiervoor is het uitvoerende laboratorium verantwoordelijk. Het bepalen van de waarde van het rapport doen we middels het controleren van de accreditatie. Wat is accreditatie eigenlijk?

Het betekent niet meer dan vertrouwen geven. In Nederland kennen we de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze organisatie accrediteert andere organisaties. Dit gebeurt weer op basis van normen.  Die organisaties worden gecontroleerd op diverse punten, waaronder hun kennis van zaken. De Raad voert audits uit bij organisaties die een accreditatie aanvragen voor een bepaalde dienst of verrichting.

Voor publicatie in de wegverlichting catalogus wordt derhalve gecontroleerd of een rapport dat is aangeleverd door een geaccrediteerde instelling is opgesteld. We kunnen er dan namelijk vanuit gaan dat die instelling kennis van zaken heeft en de juiste procedures heeft gevolgd om de metingen uit te voeren en de rapporten op te stellen. Ofwel Accreditatie en betrouwbaarheid zijn aan verbonden.

Voor ons maakt het niet uit welk laboratorium het rapport heeft opgesteld. Zolang die instelling maar een accreditatie heeft. In de praktijk zijn er duizenden instituten geaccrediteerd. Voldoende om ervoor te zorgen dat er voor iedere fabrikant een goede keuze tussen zit.

Gelimiteerd in houdbaarheid

Rapporten worden geaccepteerd. Maar wat gebeurt er na verloop van tijd? Producten veranderen en ook de normen worden in de loop der tijd aangepast. Armaturenregister weet niet wat er met het product gebeurt. Het register voert geen inspecties uit en controleert niet de producten die door de fabrikant worden geleverd. Ook die taak wordt door keuringsinstellingen uitgevoerd.

Keuringsinstellingen werken veelal met een standaard termijn van 3 jaar. Dat wil zeggen dat men ervan uitgaat dat na 3 jaar het rapport waarschijnlijk dusdanig verouderd is dat een herkeuring of heronderzoek nodig is om te controleren of het product nog steeds aan de eisen voldoet. In het register wordt daarom dezelfde termijn gehanteerd. Dat wil zeggen dat een product 3 jaar gepubliceerd blijft. Na 3 jaar moet een update van de publicatie plaatsvinden. Daarmee blijft de informatie up to date en verdwijnen oude producten die niet langer geleverd worden vanzelf uit het systeem.

Hierdoor blijft het systeem courant en betrouwbaar.

Conclusie accreditatie en betrouwbaarheid

Rapporten die van een geaccrediteerde instelling afkomstig zijn kunnen worden vertrouwd. Beoordeeld moet dan nog worden of de verrichting onder de accreditatie valt. Ook moet het rapport op volledigheid bekeken worden. Lees ook eens de 8 valkuilen bij import in de Europese Unie

1-9-2017
Jacob Nuesink