Categorie: Wettelijke eisen

Energie label, Single Lighting Regulation

Nieuwe Ecodesign richtlijnen, “Single Lighting Regulation” en Etikettering

De single lighting regulation en de etikettering regeling zijn eind 2019 gepubliceerd. De etiketteringsregeling en vervangt de bestaande en moderniseert het energie label. Verder zijn de drie ErP regelingen vervangen door 1 nieuwe, te weten de “Single lighting regulation”.  In dit bericht in het kort de belangrijkste wijzigingen.

Nieuw energie etiket

Het energie label (etiket) is drastisch gewijzigd. Het nieuwe systeem is weer een schaalverdeling van A t/m G. De A+ en A++ verdwijnen. De bandbreedte van de schalen is herzien. Naar verwachting zal in het begin de A en B schaal zo ongeveer leeg zijn. Het label voor verlichtingstoestellen is vervallen. Ook moet duidelijk aangegeven zijn hoe de lichtbron van het armatuur te scheiden is. Kan dat niet, is het armatuur een lichtbron en moet het label erop.

Wat zijn de consequenties?

Voor de fabrikanten en leveranciers zijn er consequenties. Een aanpassing van het energie label is nodig. Overigens werd het label in de OVL maar mondjesmaat gebruikt. De nieuwe richtlijn geeft minder kans om er onderuit te komen. Het label geldt niet voor armaturen waarbij de lichtbron te verwijderen is.

Voor de inkoper van OVL veranderd er niet veel. Dat wil zeggen zit er een energielabel bij het armatuur betekend dat dat de armatuur een niet vervangbare lichtbron heeft. De vraag is of dat wenselijk is.

Ingangsdatum

Regeling Nr. 874/2012 komt te vervallen en wordt vervangen door verordening (EU) 2019/2015. Deze gaat in op 1 september 2021. Het energielabel voor armaturen vervalt per 25-12-2019.

Single Lighting Regulation

 • Sjoemel software is niet toegestaan;
 • Soft/Firmware updates mogen prestaties niet verminderen zonder expliciete toestemming;
 • Armaturen met een vervangbare lichtbron vallen niet onder de richtlijn. Bij armaturen met een geïntegreerde lichtbron geld het energielabel voor lichtbronnen;
 • Armaturen moeten reparabel zijn. Armaturen die niet reparabel zijn mogen, onder voorwaarde dat de fabrikant motiveert waarom repareren niet wenselijk is;
 • De T8 (dikkere fluorescentielamp) wordt uitgefaseerd per 1-9-2023;
 • Test procedures zijn vereenvoudigd vooral betreffende levensduur;
 • Flicker en stroboscopisch effect moeten voldoen aan grenswaarden.

Consequenties?

De consequenties van de nieuwe Single Lighting Regulation voor fabrikanten zijn dat er nieuwe rekenmethodes en grenswaarden zijn. De dossiers hebben een update nodig. In basis valt het allemaal wel mee. De wijzigingen hebben geen grote impact. Natuurlijk wel de de uitfasering bepaalde lamp typen. De Flicker en stroboscopisch (Pst en SVM) effect waarden moeten in de documentatie worden vermeld. Dat heeft een serieuze impact.

Voor de inkoper van OVL verandert er niet veel. De eisen zijn en blijven geconcentreerd op minimum eisen die voor consumenten van belang zijn. De professionele markt zou normaliter een behoorlijke stap verder moeten zijn.

Ingangsdatum

De single lighting regulation vervangt de regelingen; 244/2009 (DIM I); 245/2009 (TIM) en 1194/2012 (DIM II). Deze vervallen per 1-9-2021 en worden vervangen door regeling (EU) 2019/2020

Ftalaten (phthalates) wettelijk niet meer toegestaan in OVL armaturen

De RoHS richtlijn van 2011 (2011/65/EU) is aangepast. Per 22 Juli 2019 mogen Ftalaten (phthalates) niet meer worden toegepast in elektrotechnische producten. Ftalaten zitten in veel plastics. Het zijn weekmakers, ze zorgen ervoor dat plastic soepel en buigzaam is. Er zijn natuurlijk weer wat uitzonderingen. In bepaalde producten mogen ze nog wat langer worden toegepast. De lijst van verboden stoffen volgens de RoHS richtlijn gaat hiermee van 6 naar 10. (De RoHS richtlijn is in Nederland omgezet in “Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Welke stoffen zijn toegevoegd (en dus verboden)?

 • Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
 • Butylbenzylftalaat (BBP)
 • Dibutylftalaat (DBP)
 • Di-isobutylftalaat (DIBP)

Welke richtlijnen?

Richtlijn 2015/863 van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU.

Wat zijn Ftalaten (phthalates)?

Ftalaten zijn esters van ftaalzuur (1,2-benzeendicarbonzuur) en diverse alcoholen, zoals bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), dibutylftalaat (DBP), Di-isobutylftalaat (DIBP) en benzylbutylftalaat (BBP). Ftalaten is het Nederlandse woord voor Phthalates.

Waar zit het in?

Ftalaten zitten in vooral in kunststofproducten. Het kan gaan om verpakkingen, kunststof behuizingen, coatings, verven, speelgoed, nagellak, shampoo, plakband, medisch materiaal, PVC vloeren, PVC kabels etc.

Wat is het gevaar?

Nier- en leverbeschadigingen, tumoren, hart- en longproblemen, invloeden op de voortplantingsorganen, de foetale ontwikkeling en de vruchtbaarheid. De stoffen komen vrij in de lucht en door direct contact. Ook door onze afvoersystemen worden ze naar het milieu afgevoerd en zorgen voor afwijkingen bij dieren.

Hoe worden ze opgenomen?

Ftalaten worden opgenomen door delen in de mond te steken, vooral een gevaar bij speelgoed. Kinderen steken speelgoed vaak in de mond en zo worden de stoffen in het lichaam opgenomen. Ftalaten zijn niet chemisch verbonden aan de plastics waar ze in zitten en treden dus uit. In speelgoed is het gebruik dan ook al langer verboden.

Ook zitten ze veel in cosmetica zoals bijvoorbeeld deodorant. Ze komen dan in het lichaam door de huid direct in de bloedsomloop.

Via de lucht. Doordat de stoffen in de tijd vrijkomen in de lucht ademen we deze in en komen ze in ons lichaam terecht. Dit gebeurt vooral binnen. Onderzoek heeft aangetoond dat er behoorlijke concentraties in huizen aanwezig kan zijn dus goede ventilatie is belangrijk.

Uitzonderingen?

De volgende uitzonderingen staan vermeld in de richtlijn:

 • De beperking van DEHP, BBP, DBP en DIBP is van toepassing op medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, en op meet- en regelapparatuur met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur, met ingang van 22 juli 2021.
 • De beperking van DEHP, BBP, DBP en DIBP is niet van toepassing op kabels of reserveonderdelen voor de reparatie, het hergebruik, het aanpassen van de functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit van EEA die voor 22 juli 2019 op de markt zijn gebracht, en op medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, en meet- en regelapparatuur, met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur, die voor 22 juli 2021 op de markt zijn gebracht.

Wat nu?

Er is ruim de tijd geweest om producten aan te passen. Het amendement is al in 2015 gepubliceerd. Belangrijk is om een inventarisatie te maken van producten waarin deze stof zit. Breng daarna de technische constructie dossiers up to date. Zorg ervoor dat dan aan de aangepaste richtlijn wordt voldaan. Er is nog krap een jaar om de nieuwe regels te implementeren.

De verklaring van overeenstemming hoeft niet te wijzigen voor wat betreft het richtlijn nummer. Dat blijft namelijk de 2011/65/EU. Het is wel verstandig om een nieuwe verklaring op te stellen en daarbij het amendement te vermelden.