Categorie: Zhaga

Wat is nu Zhaga-D4i certificatie?

Ik krijg met enige regelmaat de vraag wat de Zhaga-D4i (ZD4i) certificatie nu eigenlijk inhoudt. Is het van belang om ernaar te kijken of niet? Wat heb je eraan? In dit bericht zal ik proberen uitleg te geven over hoe het zit en wat het inhoudt. Of het van belang is kan iedereen dan voor zichzelf beslissen.

Zhaga book 18 is de basis voor ZD4i

Zhaga ontwikkelde book 18 om ervoor te zorgen dat we armaturen makkelijk kunnen uitbreiden. Een “plug en play” methode om een armatuur nieuwe eigenschappen te geven. Het idee is simpel, laten we een armatuur maken in de toekomst kan worden uitgebreid, of “slim” worden gemaakt. Dit zonder dat we daarvoor meteen weer een nieuw armatuur moeten kopen.

Daarvoor moeten een aantal zaken geregeld worden. Het moet eenvoudig zijn om een uitbreiding, sensor of node, aan een armatuur toe te voegen. Dat mag geen grote complicaties met zich meebrengen. Met sensoren kunnen we bijvoorbeeld het licht pas aanschakelen als het donker is. Alleen de armaturen aanzetten als er mensen in de omgeving zijn. Of om bijvoorbeeld stikstof te meten. Met een node kunnen we ervoor zorgen dat met een centrale gecommuniceerd kan worden. Hiermee kan bijvoorbeeld benodigd onderhoud, verkeersdrukte, etc worden doorgeven. Afhankelijk natuurlijk van de toegepaste sensoren.

Het moet werken zonder dat er allemaal complexe acties moeten worden uitgevoerd. Zowel mechanisch, elektrisch als softwarematig moet het eenvoudig zijn. Plug en Play.

Wat is daar dan voor nodig?

Mechanisch

De nodes en sonsors moeten makkelijk kunnen worden gemonteerd. Het openmaken van armaturen en het bijplaatsen van sensoren is veel te complex. Het levert ook veel complicaties op vanwege het moeten voldoen aan de geldende wetgeving. Eerst werd de connector ontwikkeld. Die was nodig om te voorkomen dat we gebruik maken van bestaande systemen die dan mogelijk niet meer compatibel zijn. Dit was eigenlijk het eenvoudigste werk.

De book 18 connector maakt de mechanische en elektrische verbinding mogelijk. Dit zonder het openen van de armatuur. Hiermee wordt het veel eenvoudiger om aan wettelijke bepaling zoals veiligheid en EMC te voldoen.

Daarnaast moet geregeld worden dat de grote van die componenten geen blokkade vormen voor toepassing. Dat wil zeggen er moet voldoende ruimte zijn om sensoren te kunnen plaatsen. Ook moeten de sensoren niet te groot worden dus in book 18 zijn afspraken vastgelegd om op het armatuur voldoende ruimte te reserveren voor sensoren. Ook moeten de sensoren en nodes aan maximale afmetingseisen voldoen.

Elektrisch

Er moet worden vastgelegd welke pen van de connector welke functie heeft. Zowel bij het armatuur als bij de nodes/sensoren moet dat gelijk is. Is dat niet zo dan zou het systeem niet meer werken.

Dit is één deel. Tevens moet ervoor worden gezorgd dat er de sensor of node niet te veel energie verbruikt. Of anders gezegd er moet voor gezorgd worden dat driver het benodigde elektrische vermogen kan leveren. Als het energieverbruik te groot is zal dat problemen opleveren.

Zhaga book 18 legt ook dat vast. Dat betekent ook dat zowel een sensor module als node geplaatst kan worden op 1 armatuur. Dit levert dan geen een probleem op voor de energievoorziening van die sensoren en nodes. Voor de certificatie wordt dan ook gecontroleerd of sensoren en nodes niet teveel energie verbruiken en, dat de driver voldoende energie kan leveren.

Communicatie

Dan moet alles nog met elkaar gaan “praten”. Dit moet digitaal om ervoor te zorgen dat je toekomstige ontwikkelingen verder vorm kunt blijven geven. Hiervoor is het Zhaga consortium de samenwerking aangegaan met de DiiA ofwel de “Digital Illuminaition Interface Alliance” of, zoals ze zich tegenwoordig noemen, de DALI alliance. Deze organisatie heeft het DALI II protocol ontwikkeld. Dit protocol past erg goed bij de Zhaga doelstelling. Er waren wel aanpassingen noodzakelijk om het “Plug en Play” principe mogelijk te maken.

Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen in het DALI protocol en een aantal aanvullende eisen aan de driver. De drivers die aan die eisen voldoen worden gecertificeerd volgens het D4i certificatie schema.

Zhaga-D4i

Een D4i driver heeft dus alles aan boord om te kunnen worden gebruikt in een Zhaga-D4i armatuur. De driver kan functioneren met Zhaga-D4i sensoren en nodes. Armaturen die gecertificeerd zijn kunnen zonder problemen toekomstig worden uitgebreid met sensoren en/of nodes. Hiermee kan een armatuur wanneer het nodig is “slim” gemaakt worden. Heb je het niet nodig dan laat je hem gewoon “dom”.

Toepassingen

Er zijn reeds vele toepassingen waar dit voor gebruikt kan worden. Zo is er de mogelijkheid om met een node de armaturen op afstand te monitoren, in en uit te schakelen, het energie verbruik te meten, etc. Ook eenvoudige toepassingen zoals lichtdonker sensoren of bewegingsdetectie kan worden toegepast.

We zien ook veel ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bluetooth toepassing waarbij armaturen communiceren met andere (niet openbare verlichting) die dan weer reageren op hetgeen in de buurt gebeurt. Vele mogelijkheden zijn er die het beheer en onderhoud vooral kunnen vereenvoudigen.

Voor een overzicht van Zhaga -D4i gecertificeerde producten kijk op de Zhaga website

Zie ook de demo video

Zhaga-D4i

Eerste Zhaga-D4i straatverlichting beschikbaar

De eerste Zhaga-D4i gecertificeerde armaturen zijn beschikbaar. Deze week verschenen op de website van Zhaga de eerste armaturen in de “product database”. De tweede stap is hiermee gezet. De eerste stap waren de connectors. De volgende stap is het toevoegen van de sensoren en nodes. Als dat gebeurd is ontstaat snel het complete eco-systeem wat nodig is voor het definitieve succes van de Zhaga connector.

Waarom Zhaga-D4i certificatie

We kenden al het Zhaga merkje op een connector. Dit merkje mag enkel gebruikt worden als de afmetingen van de connector juist zijn en een goede verbinding en werking zeker wordt gesteld. Dat moeten we zeker weten omdat verschillende merken connectoren door elkaar gebruikt moeten kunnen worden. Je weet namelijk niet welk merk de armaturen fabrikant heeft toegepast en welke de sensoren fabrikant gebruikt. Als die niet gecertificeerd zijn heb je geen zekerheid over de juiste werking.

Zhaga-D4i logo

De certificatie van het armatuur staat voor de juiste aansluitingen en de juiste toepassing van de drivers die erop zijn aangesloten. Ook hier is het van belang dat alle aansluitingen juist zijn. Als dat niet het geval is dan zal een sensor of een node niet werken. De belofte is “plug en play” en als de aansluitingen niet juist zijn of de drivers niet de juiste software hebben dan zal eea niet werken. De Zhaga-D4i certificatie dekt dat af.

Op dit moment 3 model series met Zhaga-D4i?

Op het moment van dit schrijven staan er 3 series in. Dat wil zeggen dat er al vele toestellen zijn gecertificeerd. Uit betrouwbare bron weten we dat dit heel snel gaat uitbreiden en niet alleen met de grote fabrikanten. Ik heb persoonlijk het eerste certificaat mogen uitreiken in Januari aan Signify. Helaas zit Signify nog niet in armaturenregister.nl. Zodra fabrikanten die publicaties hebben in Armaturenregister.nl met Zhaga-D4i gecertificeerd producten komen zullen we dit in armaturenregister.nl ook gaan vermelden.

Waarom nog geen sensors en nodes met Zhag-D4i?

Helaas nog niet. Dat ligt niet aan de fabrikanten maar het heeft te maken met de ontwikkeling van de test software. Deze is nog niet afgerond. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2020 wordt afgerond. Zodra dit finaal is kunnen de producten die in aanmerking komen gecertificeerd gaan worden.

De toekomst is Zhaga-D4i

Nu armaturen instaleren met Zhaga-D4i levert veel voordelen op. De armaturen kunnen makkelijk worden uitgebreid met extra functionaliteit. Er kunnen sensoren aan worden gekoppeld en als die ook Zhaga-D4i zijn gecertificeerd dan weet je zeker dat het werkt. Doordat het een open systeem is ontstaat er een zeer uitgebreid eco-systeem aan sensoren. Ondanks dat de certificatie programma’s voor de sensoren nog niet zijn gestart zien we zich dat al aftekenen. Een ruime keuze van sensoren en nodes is inmiddels al beschikbaar.

Het Zhaga logo is een certificatie merk geregistreerd door het Zhaga consortium en D4i is een certificatie merk geregistreerd door DiiA.

Gerelateerde berichten:
Zhaga-D4i
Zhaga book 18 demo
Zhaga-D4i logo staat voor interoperabiliteit

Zhaga D4I

ZD4i logo staat voor Interoperabiliteit

Het Zhaga D4i logo of ZD4i staat voor Interoperabiliteit, Wat is dat dan en wat heb je er aan. Interoperabiliteit is de mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene systemen, apparaten of andere eenheden (bijvoorbeeld organisaties of landen) om met elkaar te communiceren en samen te werken. (Wikipedia) Concreet: de communicatie modules, sensoren etc werken en kunnen samenwerken met de armatuur.

Zhaga D4i claimt daarbij een “plug en play” compatibiliteit. Natuurlijk kunnen veel modules en sensoren samenwerken met een armatuur. Daarvoor moet meestal nog wel iets gebeuren. Je moet de juiste aansluitingen maken. Je moet de modules programmeren. De armatuur moet er geschikt voor zijn. De componenten moeten er geschikt voor zijn. Met editie 2 van Zhaga book 18 is dat probleem opgelost. Zodra het logo op het product, modules, nodes, armaturen staat is het “plug en play”.

ZD4I
Het Zhaga D4i (ZD4i) logo

ZD4i logo staat voor Interoperabiliteit

Zodra het logo op het product staat betekend dat dat die interoperabiliteit “plug en play” is. Je kunt dus een sensor met het logo op een armatuur met het logo zetten. Je hoeft dan geen  specifieke acties te ondernemen om dat te laten werken. Dat is het belangrijkste voordeel waar dit logo voor staat.

Vergelijk het rustig met Bluetooth of WIFI. Beide systemen zijn genormaliseerd en apparaten van verschillende merken werken zonder meer met elkaar als ze voorzien zijn van het logo. Binnen de producten bestaat de mogelijkheid voor enorme variatie. Het belangrijkste waar je je geen hoofdbrekens over hoeft te maken, is dat de verbinding werkt. Geen lastige of moeilijke extra acties nodig.

Wanneer gaan we het ZD4i logo zien?

Het Zhaga D4i programma is op 14 November 2019 gestart. Dat wil zeggen dat het nog een kwestie is van tijd voordat er producten met het logo op de markt zullen zijn. Fabrikanten zijn er koortsachtig mee bezig. We kunnen de eerste producten dan ook heel snel verwachten.

Op de laatste meeting maakte ik voor speciaal voor armaturenregister een korte video met uitleg over deze mijlpaal in de ontwikkeling van Zhaga book 18.

Gerelateerde berichten:

Zhaga book 18 demo

De Zhaga connector, de nieuwe standaard voor “connectivity” voor openbare verlichting?

Zhaga D4I

Gepubliceerde logo’s zijn eigendom van Zhaga respectievelijk DiiA.

#armaturenregister #openbareverlichting #straatverlichting #verlichting #zhaga #D4I

Zhaga book 18 demo

Op de LED Professional conferentie in Bregenz maakten we een Zhaga book 18 demo film. Op verzoek van armaturenregister heeft Dee Denteneer, de Secretary General van Zhaga de werking en mogelijkheden van book 18 gedemonstreerd. We maakten een video waarin ook een aantal andere onderwerpen aan bod kwamen. Zo hebben we gesproken over het nieuwe book 19 en het wat oudere book 13.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ook daadwerkelijk gaat werken? Het maken van een specificatie is natuurlijk één ding maar we hoe zorgen we ervoor dat het werkt? De materie is complex, dat wil zeggen de constructie en het protocol moeten juist ontworpen zijn om het geheel te laten werken. Daar is natuurlijk ook over nagedacht.

Wat komt er aan bod in de Zhaga book 18 demo?

De Zhaga connector komt aan bod die gespecificeerd is in book 18. Verder komt de driver aan bod die gespecificeerd is in book 13. Ook is er een introductie van de nieuwe IP dichte ledmodule volgens book 19. Alle hebben hun toepassing in Openbare verlichting. Het protocol zoals gespecificeerd in de DiiA (Digital Illuminaition Interface Alliance ofwel DALI) maakt het geheel compleet tot een werkzame propositie.

Veel plezier bij het bekijken van deze Zhaga book 18 demo.

Voorbeeld Zhaga book 18;

Zhaga connector, zhaga book 18 demo video

Eerdere artikelen gerelateerd aan dit artikel:

De Zhaga connector, de nieuwe standaard voor “connectivity” voor openbare verlichting?

Zhaga D4I

ZD4i logo staat voor Interoperabiliteit

Meer informatie is ook te vinden op de website van het Zhaga Consortium.

En hier een link naar informatie specifiek over book 18.

Gepubliceerde logo’s zijn eigendom van Zhaga respectievelijk DiiA.

#armaturenregister #openbareverlichting #straatverlichting #verlichting #zhaga #D4I

Zhaga D4I

Zhaga D4I

Zhaga en de DiiA slaan de handen ineen om tot future-proof led verlichting te komen met IoT connectivity (Zhaga D4I). Deze stap stond er al een tijdje aan te komen. Er moest nog eea worden ontwikkeld. Zhaga Book 18 maakt het mogelijk om een connector op een armatuur te monteren om aansluitingen te maken. Met de komst van deze nieuwe norm is ook de interoperabiliteit gewaarborgd. Was het in de oude “NEMA” connector zo dat je ieder pin kon gebruiken naar “eigen wens”, in de Zhaga book 18 connector is dit vast gelegd.

Het Zhaga consortium en de DiiA (Voorheen de DALI AG) hebben deze nieuwe standaard ontwikkeld. De norm is gebaseerd op de door Zhaga ontwikkelde connector en het DALI-communicatie protocol. Doel van deze ontwikkeling is om er voor te zorgen dat de combinatie werkelijk “plug and play” is. De Zhaga D4I standaard is een zogenaamde “intra-luminaire DALI”. Een interne communicatie bus om in het armatuur communicatie mogelijk te maken.

De nieuwe uitgebreide norm dekt alle kritische onderwerpen af zoals daar zijn;

 • Mechanische fit
 • Digitale communicatie
 • Rapportage van data zoals benodigde vermogen etc.

Resultaat is het plug and play kunnen gebruiken van armaturen in combinatie met nodes (modules). De Zhaga D4I certificatie staat dan voor een mechanische fit volgens het Zhaga book 18 systeem inclusief communicatie volgens de DiiA intra-luminaire communicatie standaard.

Nieuwe normen

Normen die van toepassing zijn voor Zhaga D4I:

 • Zhaga book 18 – Mechanische fit en pen beschrijving inclusief specifieke instellingen in het DALI protocol

Power-supply specificatie

 • DALI Part 250 – Integrated Bus Power Supply / AUX Power Supply

Data specificatie

 • DALI Part 251 – Memory Bank 1 Extension – Covers luminaire-related data for asset management
 • DALI Part 252 – Energy Reporting
 • DALI Part 253 – Diagnostics & Maintenance

Zhaga D4I certificatie

Naast de norm is er een certificatie programma ontwikkeld. Een gecertificeerd product garandeert  dat de uitwisseling ook vlekkeloos verloopt. Om het nieuwe logo op een module te krijgen moet zowel worden voldaan aan de Zhaga norm als ook aan de DiiA norm. Het gecombineerde logo staat dan voor zorgenvrije uitwisselbaarheid. Staat het Zhaga D4I logo niet op de module dan is de uitwisselbaarheid ook niet gegarandeerd.

Het certificatie programma is nog niet gestart. Naar verwachting zullen snel producten met het logo op de markt gaan komen. Het certificatie programma start in het derde kwartaal van 2019.

Het Zhaga D4I logo

Zhaga D4I

Zie ook:

De Zhaga connector, de nieuwe standaard voor “connectivity” voor openbare verlichting?

ZD4i logo staat voor Interoperabiliteit

Zhaga book 18 demo

About Zhaga

About DiiA

Persbericht Zhaga D4I

Gepubliceerde logo’s zijn eigendom van Zhaga respectievelijk DiiA.

#armaturenregister #openbareverlichting #straatverlichting #verlichting #zhaga #D4I

LEDset een communicatie standaard voor ledmodules

Inmiddels alweer enkele jaren geleden is door de MD-SIG een specificatie opgesteld genaamd LEDset. Een product die deze specificatie geïmplementeerd heeft is gemarkeerd met een speciaal logo en we zien dit steeds vaker staan op o.a. drivers. De MD-SIG is ontstaan vanuit Zhaga leden. LEDset, Wat is dit voor een specificatie en waar komt hij vandaan.

LEDset wat is dat?

De specificatie LEDset1 is een informatie interface specificatie. De norm draagt zorg voor een communicatie tussen de ledmodule en de driver om een juiste stroom instelling te creëren. Dit is een zeer rudimentaire communicatie. Dit was dan ook de eerste oplossing om dit te doen en werkt analoog.

Hoe werkt LEDset?

Er zijn twee methoden die toegepast kunnen worden maar kort gezegd is het in beide gevallen zo dat er een extra aansluiting is gemaakt. Op deze aansluiting sluit je een weerstand aan. Deze kan op de ledmodule zitten of kan los gemonteerd zijn. Deze weerstand wordt door de driver gemeten en op basis van de gemeten weerstand wordt de stroom ingesteld die door de module gaat. De weerstand bepaald dus de module stroom.

LEDset
Schema van MD-SIG website

Op de module kan ook een temperatuur sensor circuit worden geplaatst. Hiermee kan dan via dit systeem een terugkoppeling naar de driver worden gegeven wanneer de module te warm begint te worden en daarmee kan de driver dan de stroom terug regelen. Hiermee zal de temperatuur van de module dan binnen de maximale waarden kunnen worden gehouden waardoor de levensduur kan worden gegarandeerd.

LEDset
Schema van MD-SIG website

Gevolg van het terug regelen van de stroom is natuurlijk wel dat de lichtopbrengst in dat geval ook naar beneden gaat. Je hebt daarmee wel het voordeel dat de leds niet over verhitten waardoor de levensduur snel naar beneden gaat.

Let wel op want als je een driver en module hebt die voorzien zijn van het LEDset logo wil dat niet per definitie zeggen dat ze op elkaar kunnen worden aangesloten. Er zijn aanvullende parameters die eerst gecontroleerd moeten worden om de compatibiliteit te garanderen. Het is daarmee ook vooral een hulp voor de armaturen fabrikant.

LEDset logo

In Zhaga publicaties wordt verwezen naar de MD-SIG specificaties voor de interface tussen de module en de driver.

Wie of wat is de MD-SIG?

MD-SIG staat voor Module Driver interface Special Interest Group. Het is een wereldwijd consortium van bedrijven uit de verlichtingsindustrie. Deze groep is ontstaan vanuit het Zhaga consortium. Aangesloten zijn:

 • BAG
 • BJB
 • Helvar
 • OSRAM
 • Panasonic / Vossloh Schwabe
 • Signify
 • TCI
 • Zumtobel / Tridonic

(d.d. 03-2019)

Iedereen kan zich aansluiten bij het consortium. Al zien we nu vooral driver/module fabrikanten die natuurlijk ook de meeste interesse hebben aan deze normen.

Ga naar de website van MD-SIG om meer te lezen over dit consortium.

De specificatie is te downloaden van de MD-SIG website.

Site-titel Titel

Zhaga boek 15

Zhaga boek 15, een volgende stap in standaardiseren van ledmodules.

Zhaga boek 15 is inmiddels gepubliceerd en men werkt aan boek 19. 2 nieuwe normen die een volgende stap in de uitwisselbaarheid van ledmodules oplevert. Zhaga boek 19 is nog niet gepubliceerd maar boek 15 inmiddels wel. In dit boek wordt een ledmodule gespecificeerd die dusdanig is dat er een gestandaardiseerde lensplaat gebruikt kan worden.

Zhaga boek 15 is bedoeld voor modules die gebruikt worden in applicaties voor buiten. Hieronder vallen wegverlichting en gebiedsverlichting.

Zhaga boek 15 voordeel

Het voordeel van dit systeem is dat de lensplaat opnieuw gebruikt kan worden als de module vervangen zou moeten worden en andersom als de lensplaat niet meer voldoet er makkelijk een andere lensplaat gemonteerd kan worden. Zhaga heeft de afmetingen van de module en de plaats van de leds gedefinieerd. De lenzen zelf zijn natuurlijk niet gespecificeerd want daar moet alle vrijheid in zijn om de gewenste lichtverdeling te kunnen maken.

Wat is er gedefinieerd in Zhaga boek 15

Zhaga heeft een aantal verschillende modules gedefinieerd. Ten eerste zijn er 3 afmetingen gedefinieerd met dan ook verschillende aantallen leds. 2 x 2, 2 x 4 en 2 x 8 leds. De afstand tussen de leds is altijd 25,4 mm.

Daarnaast zijn er twee uitvoering te weten een DS- en DA-uitvoering. Het verschil is dat de DS-uitvoering met enkelvoudige lenzen werkt en de DA-uitvoering met een lensplaat. De uitvoering met enkelvoudige lenzen heeft daarvoor meer montage gaten voor de lenzen.

Voorbeeld Zhaga boek 15 modules
Voorbeeld Zhaga boek 15 modules boven DA en onder DS uitvoering beide modules zijn 2 x 8 modules.

Zhaga boek 15 definieert de afmetingen van de module en de plaats van de leds. Ook is de elektrische aansluiting gedefinieerd. Zhaga maakt hierbij gebruik van de specificaties zoals door MD-SIG vastgesteld.

Wat staat er dan in boek 19?

Zhaga boek 19 is nog niet gereed. Wat we al wel kunnen zeggen aan de hand van de gepubliceerde informatie is dat deze module in combinatie met de toe te passen lensplaat een IP bescherming heeft. Met andere woorden er is voor gezorgd dat de combinatie “waterdicht” is.

Praktische gezien in wegverlichting

In wegverlichting zien we verschillende oplossingen. Soms is de module ingebouwd in het armatuur met lenzen erover waarna een afschermende plaat wordt gebruikt. Zhaga boek 15 biedt ons hier een oplossing.

In andere armaturen zien we dat de lenzen ook meteen aan de buitenzijde van het armatuur zitten. Zhaga boek 19 bied ons daar de oplossing. Voor beide typen ledmodules is er dus een duidelijke toepassing.

Driver

De driver is niet vast gelegd. Natuurlijk kennen we boek 13 waarin de afmetingen van drivers gespecificeerd zijn. Zhaga boek 15 schrijft de driver verder zelf niet voor. De driver is dan ook niet geïntegreerd op de ledmodule hetgeen ook niet erg gebruikelijk is in wegverlichting. Of dat in de toekomst niet toch gaat gebeuren is natuurlijk nog maar de vraag.

Wanneer naar IEC?

Zhaga is actief bezig de books over te dragen naar IEC. Dat wil zeggen er wordt gewerkt aan het uitbrengen van een IEC versie van die normen. Voor diverse Zhaga boeken is dat reeds in volle gang en hopelijk zien we dan ook snel de IEC versies van Zhaga normen verschijnen. De eerste normen zijn inmiddels in een ver gevorderde fase.

Lees ook het stuk op de website van het Zhaga consortium

Op deze module kan ook een LEDset protocol worden gebruikt. Lees hier meer.

(Foto’s by Zhaga)

De Zhaga connector, de nieuwe standaard voor “connectivity” voor openbare verlichting?

Met de nieuwe Zhaga connector (Zhaga book 18) wordt het kinderspel. Heeft het zin om openbare verlichting aan het internet te koppelen? Heeft zin om sensoren aan te brengen aan, in of op openbare verlichting. Een lastige vraag waar we het antwoord nog niet goed op weten. Wel weten we dat dit veel complicaties met zich mee brengt. Tijd dus om te “normaliseren”. Gezocht is naar een universele oplossing die we allemaal kunnen toepassen. Die is er nu.

De meesten onder ons kennen wel de NEMA connector. Deze wordt veelvuldig ingezet in het buitenland. Vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dit is een grote connector die met netspanning wordt gevoed en principieel enkel schakelt. Deze is veelvuldig ingezet voor licht/donker detectie. De connector is enkel geschikt voor de bovenkant van het armatuur. Aan de onderzijde of zijkant van het armatuur is de waterdichtheid (IP classificatie) niet gegarandeerd.

Nieuwe tijden, nieuwe technologieën.

Binnen het Zhaga normalisatie comité werd het idee opgepakt. Er werd een nieuwe Zhaga connector ontwikkeld. Belangrijke eisen:
– Kleinere connector om zodat integratie in openbare verlichting makkelijker is
– Geschikt voor alle montage richtingen
– Uitgevoerd met standaard belegde aansluitingen zodat uitwisselbaarheid wordt gegarandeerd
– Geschikt voor lage spanningen zodat ontwikkeling van sensoren en communicatie eenvoudiger wordt
– Gestandaardiseerd protocol om met de driver te communiceren
– Universeel toepasbaar zodat er voldoende concurrentie zal zijn op toepassingen

Zhaga connector
Zhaga connector Book 18

Als de Zhaga book 18 connector in het armatuur is ingebouwd, passen alle modules erop die volgens de Zhaga specificatie zijn ontwikkeld. Op dit moment is de specificatie nog niet openbaar. Dat zal echter niet zo heel lang meer duren en dan is hij publiek toegankelijk.

In de module kan bijvoorbeeld een simpele licht/donker sensor worden ingebouwd. Ook kan er bijvoorbeeld een camera worden ingebouwd of een luchtkwaliteitssensor. Daarnaast zullen er communicatie middelen worden ingebouwd zoals een Lora of Sigfox communicatie. Voor korte afstanden bijvoorbeeld Zigbee of welke ander systeem dan ook. Er kunnen op een armatuur meerdere connectoren worden aangebracht en aangesloten. Deze kunnen ook tegelijkertijd worden gebruikt.

Zhaga book 18 connector plaatsing
Zhaga book 18 connector plaatsing

Voorstelbaar zou kunnen zijn om op de bovenzijde een licht/donker sensor gecombineerd met een communicatie module aan te brengen. Aan de onderzijde van het armatuur dan nog een connector waar bijvoorbeeld een camera module is zit. Uiteindelijk kan er dus heel veel worden gedaan.

Wat is het wezenlijke voordeel van de Zhaga connector ten opzichte van de huidige praktijken?

Veel armaturen worden achteraf uitgerust met communicatie middelen. Die worden door de inkopende partij vaak voorgeschreven. Wat we dan vaak zien is dat die combinaties niet noodzakelijkerwijs aan alle geldende eisen voldoen. Dat komt omdat de fabrikant onmogelijk alle combinaties kan onderzoeken. Hij moet dat wettelijk wel maar in de praktijk wordt vaak ingebouwd wat de klant wil. Dit is ten dele begrijpelijk.

Het voordeel dat de Zhaga book 18 connector brengt is dat het armatuur niet gewijzigd wordt. De certificaties blijven daarmee intact. Dat scheelt een enorme last voor de fabrikant omdat hij minder risico loopt op het niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Het voordeel voor de gebruiker zijn diverse.
– Indien een Zhaga module defect is kan er makkelijk gerepareerd worden
– Niet verplicht om direct alle armaturen van modules te voorzien. “Achteraf” een module plaatsen is een peulenschil geworden
– Upgraden of updaten is makkelijk mogelijk door het vervangen van enkele module. Als je eerst enkel een luchtkwaliteitssensor hebt en later ook een camera wilt plaatsen, is dat geen probleem.

Al met al zullen de kosten van een armatuur een fractie hoger zijn in verband met het vooraf uitrusten met een dergelijke Zhaga connector. Echter de kosten om een Zhaga module aan te brengen (of niet) zijn natuurlijk vele malen lager. Ook is er veel minder risico met het ingrijpen op het armatuur zelf. Een interessante ontwikkeling dus. Nu nog bedenken wat we allemaal aan sensoriek aan de openbare verlichting willen gaan hangen.

Meer informatie:
https://www.zhagastandard.org/books/book18/

Andere artikelen die interessant zijn in relatie tot Zhaga;

Zhaga boek 15, een volgende stap in standaardiseren van ledmodules.

Zhaga D4I

Zhaga book 18 demo

ZD4i logo staat voor Interoperabiliteit

Door: Jaap Nuesink