Erkenningsregeling keurmerken

Erkenningsregeling keurmerken

Voor wie geldt dit

Keurmerken dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de criteria voor armaturen. Een mogelijke methode om aan de eisen te voldoen is het gebruik van keurmerken. Keurmerken kunnen worden erkend voor de regeling mits deze aan de eisen voldoen die hier zijn vermeld.

Aanvraag van de erkenning

Om door armaturenregister.nl erkend te worden moet een erkenning worden aangevraagd middels een verzoek aan armaturenregister.nl.

Armaturenregister.nl beoordeeld in hoeverre en welk deel van de gehele scope wordt afgedekt door een keurmerk.

Het is niet noodzakelijk dat een keurmerk de volledige scope die nodig is voor een registratie van een armatuur op armaturenregister.nl aan te vragen afdekt. Het deel dat het keurmerk afdekt wordt geregistreerd op de website en geeft de fabrikant de mogelijkheid om te bepalen wat er aanvullend gedaan moet worden.

Marktbewaking

Markt controle programma’s die de continuiteit en kwaliteit van het keurmerk garanderen dienen door de uitgevende instantie te worden uitgevoerd. Keurmerken die een niet volgens een dergelijk systeem werken komen niet in aanmerking voor erkenning

Kosten

Aan de registratie zijn geen kosten verbonden.

Geldigheid van een erkenning

De erkenning van een keurmerk blijft geldig mits:
– Er twijfels bestaan over de kwaliteit van de uitgevoerde metingen
– De accreditaties waarop de erkenning is gebaseerd zijn ingetrokken
– Niet langer aan de voorwaarden voor erkenning wordt voldaan