FAQ

Elektrisch

Iedere armatuur heeft een voeding nodig. In veel gevallen worden armaturen gevoed vanuit het openbare net en dat heeft in Europa een spanning van 230V. Er zijn ook andere netten, zeker als we wereldwijd kijken. Zo zijn er nog veel landen waar een netspanning van 220V de standaard is, maar ook 100 en 110V komen voor. Het armatuur moet dan ook geschikt zijn voor de spanning die gebruikt wordt op de doel-locatie.

Er zijn ook eigen netten of speciale aansluitingen die worden gebruikt. Tegenwoordig zien we onder meer de opkomst van gelijkspanningsnetten.

We kennen verschillende soorten voedingsnetten, AC en DC. AC staat voor ‘Alternating Current’ en DC staat voor ‘Direct Current’. Een AC net is een wisselstroomnet en dat zijn meestal de openbare netten. DC is een gelijkstroomnet en dat is een type net dat we nog niet veel zien maar wel in opkomst is.

In de wereld worden eigenlijk twee verschillende frequenties op de openbare netten gebruikt, te weten 50 en 60 Hz. De frequentie houdt simpel gezegd in: het aantal keren per seconde dat de spanning van positief naar negatief gaat. In Nederland is de frequentie van ons net normaliter 50 Hz.

Het vermogen dat het armatuur verbruikt is van belang in berekeningen. Het is noodzakelijk om de netcapaciteit (kabels/zekering) te bepalen maar ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, om het energieverbruik en daarmee de kosten voor het gebruik te bepalen.
In de elektrische wereld kennen we drie soorten vermogens. Dit is het schijnbaar-, werkelijk- en blindvermogen. Het werkelijke vermogen is het vermogen dat we werkelijk (effectief) verbruiken (het verbruik dat we afrekenen met de energie maatschappij). Dit vermogen wordt uitgedrukt in Watt (W).
Het schijnbaarvermogen is het product van spanning en stroom en drukken we uit in Volt Ampere (VA). Dit getal kan even groot zijn als het werkelijkvermogen maar in de meeste gevallen is dit getal groter. Het schijnbaarvermogen wordt wel opgenomen door het armatuur maar het armatuur levert ook weer een beetje terug aan het net en dat hoeven we niet te betalen.
Het blindvermogen is het reactief vermogen en drukken we uit in VAR. De verhouding tussen het werkelijk- en het schijnbaarvermogen is de arbeidsfactor die hieronder verder wordt beschreven.

We kennen 3 verschillende isolatie klassen voor wegverlichting.

1. Klasse I

Klasse I producten worden uitgevoerd met een aardeaansluiting. De isolatie in het armatuur is enkelvoudig uitgevoerd en alle aanraakbare metalen delen die onder spanning zouden kunnen komen te staan moeten met de aardklem zijn verbonden. Klasse I toestellen zijn niet voorzien van een speciale aanduiding.

2. Klasse II

In klasse II producten worden extra isolaties aangebracht of zijn voorzien van versterkte isolaties. In dat geval mag een aarde niet worden aangebracht. Het klasse II symbool dient op deze armaturen te zijn aanbracht en er zal geen veiligheidsaarklem aanwezig zijn.

3. Klasse III

Deze toestellen kunnen enkel worden aangesloten op een zogenaamde veilige lage spanning. De isolaties zijn daarop aangepast. De armaturen dienen in dat geval voor zien te zijn van het klasse III symbool.

In sommige gevallen kan een fabrikant een armatuur lever in een klasse I als ook in een klasse II uitvoering.