FAQ

Formele definities

Op armaturenregister.nl worden 3 verschillende verificatie niveaus gehanteerd:

Verklaart:
De Fabrikant of Leverancier (degene die het product heeft aangemeld voor het register) heeft verklaart dat de opgegeven waarden correct zijn.

Gekeurd:
Er zijn documenten overlegt waaruit blijkt dat een keuring is uitgevoerd. Deze documenten moeten van een geaccrediteerde instelling zijn. De juistheid en de compleetheid van de documenten is gecontroleerd. De waarden in het register die een relatie hebben tot het betreffende onderwerp zijn dan ook bevestigd door de overlegde documenten.

Gecertificeerd:
Dit gaat nog een stapje verder dan gekeurd. Bij dit niveau is tevens een certificatie merk verleent. Dit certificatie merk voldoet aan de voorwaarde dat een nacontrole programma wordt uitgevoerd. De fabrikant wordt dan regelmatig gecontroleerd op het voldoen aan de voorwaarden voor het de verlening van het certificatie merk.

We gebruiken in het register 3 verschillende categorieën.

1. Veiligheid

Betreft het voldoen aan de eisen voor elektrische veiligheid.

2. EMC

Betreft het voldoen aan de eisen voor Elektro Magnetische Compatibiliteit.

3. Prestaties

Betreft een controle op de juistheid van de opgegeven parameters.

Let op deze aanduiding is dus geen kwaliteitsniveau in de zin van goed, beter best. De aanduiding geeft voornamelijk aan hoeveel zekerheid er is over de juistheid van de aangeduide parameters.

Lees hier verder over de criteria en de aan te leveren documenten.

De code bestaat uit 6 cijfers, als volgt:

XXX/XXX

De eerste X staat voor de CRI. Dit wordt één van de volgende cijfers bij het CRI bereik dat ernaast staat.

Code               CRI bereik
6                     57 – 66
7                     67 – 76
8                     77 – 86
9                     87 – 100

De daarop volgende 2 cijfers staan voor de CCT. Het getal moet met 100 vermenigvuldigd worden om de CCT te vinden. Dus als de waarde 2700K is, staat er 27 vermeld in de fotometrische code.

Het eerste getal achter de schuine streep staat voor de initiële kleurafwijking. Dit getal is het aantal McAdam ellipsen. Dit geeft aan wat de kleurverschillen zijn tussen dezelfde bronnen van hetzelfde merk en type.

Het tweede getal geeft het kleurbehoud weer. Ook dit getal staat voor het aantal McAdam ellipsen en geeft het verloop aan na verloop van tijd. Dit verloop wordt aangegeven over 25% van de levensduur met een maximum van 6000h.

Het derde getal geeft het lumenbehoud aan. Ook dat is aangegeven over een periode van 25% van de levensduur met een maximum van 6000 h. Dit getal is als volgt te interpreteren:

Code   Lumenbehoud
9                     ≥ 90
8                     ≥ 80
7                     ≥ 70

Een voorbeeldcode is 830/359

Dit betekent dat de bron:
– een CRI heeft tussen 77 en 86
– een kleurtemperatuur heeft van 3000K
– een basis kleurafwijking heeft van maximaal 3 mcAdam ellipsen
– een afwijking kan hebben na 6000h van maximaal 5 mcAdam ellipsen
– een lumenbehoud heeft van 90% na 6000h.

De fabrikant is degene die de verantwoordeljkheid voor de kwaliteitsborging van het geproduceerde product. In de zin van armaturenregister.nl kan de rol van de fabrikant ook overgenomen worden door een vertegenwoordiger.