Gemeenten

De Gemeente

Wat kun je als gemeente met de informatie op deze website?

Een eerste selectie van armaturen

Via de website kunt u op basis van selectiecriteria die u zelf belangrijk vindt een eerste selectie maken van armaturen die voor uw project geschikt zouden kunnen zijn. Op basis van de selectie is het dan mogelijk om verder te gaan kijken welke producten het meest interessant zijn.

Selectie op basis van de verificatie criteria

In plaats van zelf allerlei documenten te moeten opvragen bij de fabrikant is het mogelijk middels de criteria die op de website vermeld staan een selectie maken welke belangrijk zijn voor het project. De gegevens die op de website staan zijn geverifieerd. Verklaart houdt in dat de fabrikant verklaart heeft aan de eisen te voldoen. Gekeurd betekend dat de fabrikant rapporten heeft overlegt van een geaccrediteerd laboratorium. Gecertificeerd betekend dat er een certificaat is verleent door een geaccrediteerde instelling waaraan een markt controle programma is verbonden. Afhankelijk van het gekozen niveau neemt het rest risico af.

Let wel de tool geeft informatie over het product. In de toepassing zal de ontwerpen terdege moeten controleren of de vereiste condities nodig voor het juist functioneren en het behalen van de juiste lichtniveau’s.

Voorschrijven middels de website

Het doel van deze tool is om leveranciers en fabrikanten te stimuleren de kwaliteit en betrouwbaarheid van verlichtingstoestellen te verhogen. Ook geeft het beginnende fabrikanten de mogelijkheid om ook op de shortlist te komen om zo mogelijk mee te kunnen doen met inschrijvingen/leveringen.

Als een dergelijk product aan de gevraagde opgegeven sterren aantal voldoet kun je als gemeente ook met gerust hart het product kopen want de aangegeven sterren niveaus zijn gecontroleerd en je hoeft dat stuk niet meer zelf te doen.

De verificaties zijn onder verdeeld in 3 groepen. Te weten;
Veiligheid
EMC
Prestaties

Het bestek

In een bestek waarin de kwaliteit van een armatuur beschreven moet worden kan met dit systeem makkelijk worden verwezen naar de technische eisen en het gewenste niveau op de site. De regels zijn voor elk bedrijf hetzelfde en daarmee ontstaat een eerlijke concurrentie op prestaties van een product zonder dat de innovatie wordt ingeperkt (het tegenovergestelde zal juist worden bereikt).

Zo kan bijvoorbeeld voor een woonwijk verwezen worden naar een vermelding onder gecertificeerd voor veiligheid, EMC en Prestaties ten behoeve van de straatverlichting terwijl voor de brugleuningsverlichting wordt verwezen naar verklaart voor prestaties en gekeurd voor EMC en elektrische veiligheid.
Het systeem zal leverancier stimuleren om een hogere kwaliteit te gaan leveren en geeft de gebruiker de zekerheid dat hij een product inkoopt met de juiste verwachtingen.