Laboratorium

De laboratoria

Voor een laboratorium is dit systeem voor handig om snel duidelijk te krijgen aan welke eisen een armatuur moet voldoen om voor registratie in aanmerking te komen. Een laboratorium kan daarmee een volledige service verlenen aan de fabrikant om er zorg voor te dragen dat een registratie direct en juist kan worden doorgevoerd.

Een laboratorium dat zich registreert weet dat haar rapporten worden geaccepteerd en dat er geen belemmering in de weg ligt voor haar klant. Tevens staat de registratie vermeld op de site en kan de fabrikant direct zien bij welke laboratoria hij terecht kan voor het laten meten van zijn producten. Het is daarmee ook voor de laboratoria een mogelijkheid om zich te presenteren aan haar afnemers.

Erkenning van een laboratorium

Ieder laboratorium en/of eigenaar van een keurmerk kan een erkenning aanvragen volgens de erkenningsregelingen.

Het aanvragen van een erkenning van armaturenregister.nl vindt plaats via het formulier op de website. Bij de aanvraag dienen de vereiste bescheiden te worden aangeleverd en zal armaturenregister.nl de aanvraag controleren en de documenten evalueren. Indien alles volgens de regels is aangeleverd zal de vermelding op de website plaats vinden en is het laboratorium erkend. Mochten er problemen zijn met de aanmelding zal de aanvrager hiervan op de hoogte worden gesteld.

Een aanvraag wordt binnen 2 weken afgehandeld.

De aangeleverde documentatie wordt bewaard maar is niet beschikbaar voor derden en zal niet op de website staan.

Een erkenning is geldig gedurende 3 jaar en zal daarna moeten worden vernieuwd. Indien hij niet wordt vernieuwd vervalt de erkenning.

Vanaf de datum van erkenning zullen rapportages worden geaccepteerd.

Kosten

Zie tarieven.

Bedrijfspresentatie

Het laboratorium krijgt tevens de mogelijkheid om een bedrijfspresentatie pagina op de website te publiceren. Hier kan het logo worden geplaatst, een korte beschrijving van het bedrijf en contactgegevens en een link naar de eigen website.


Zoeken