Erkenningsregeling voor laboratoria

Erkenningsregeling voor laboratoria

Voor wie geldt dit

Om aan te tonen dat het armaturen voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de technische eisen voor armaturen, worden de armaturen onderworpen aan testen. Deze testen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de laatste versies van de voorschriften en referentienormen.
Procedure die gevolgd moet worden

Accreditatie volgens ISO17025

Om door armaturenregister.nl erkend te worden, moet de aanvrager (laboratorium) zijn aanvraag indienen via het aanvraagformulier op deze website.

Voor elk type van testen kan een aparte aanvraag ingediend worden.

Een laboratorium is nooit verplicht de gehele scope van die nodig is voor een registratie van een armatuur op armaturenregister.nl aan te vragen. Deel erkenningen zijn toegestaan en zelfs ook gewenst om maximale keuzevrijheid voor fabrikanten toe te staan.

IECEE Laboratorium (CBTL)

De aanvrager dient een geldig bewijs van registratie op de IECEE website voor het betreffende testprogramma in te sturen.

Een copy van het accreditatiecertificaat met een copy van de scope kan hiervoor worden bijgevoegd bij de aanvraag.

Indien aan de eisen wordt voldaan zal het laboratorium voor de specifieke verrichtingen worden opgenomen op de site als erkent test laboratorium.

Audit door een expert aangewezen door armaturenregister.nl

Erkenning van een laboratorium door een expert aangewezen door armaturenregister.nl is ook mogelijk. Het laboratorium dat deze route wil volgen kan middels een aanvraag een offerte ontvangen voor de audit van zijn test faciliteiten. Er moet bij de aanvraag worden aangegeven welke proeven de aanvraag betreffen.

De audit zal onder andere de volgende punten bevatten:
– Worden de juiste instrumenten gebruikt
– Is het instrumentarium geijkt
– Zijn de medewerkers gekwalificeerd voor de proeven
– Zijn de juiste test voorschriften aanwezig
– Is de onafhankelijkheid van het laboratorium en het personeel gewaarborgd

Nadat de aanvraag is ingediend zal eerst een offerte worden uitgebracht voor het uitvoeren van de audit en op basis daarvan kan besloten worden om door te gaan of niet. Armanturenregister.nl zal op basis van de audit resultaten beoordelen of het laboratorium kan worden opgenomen in de lijst van erkende laboratoria.

De audit zal altijd door een derde partij worden uitgevoerd aangewezen door armaturenregister.nl maar in directe opdracht van de aanvrager.

Erkenning via IECEE CTF stage 3/4 voor fabrikanten laboratoria door armaturenregister.nl

De aanvrager dient een geldig rapport stage 3/4 assesment report voor het aangevraagde testprogramma in te sturen. Tevens dient de registratie op de IECEE website te zijn voltooid.

Indien aan de eisen wordt voldaan zal het laboratorium voor de specifieke verrichtingen worden opgenomen op de site als erkent laboratorium.

Kosten

Aan de registratie kunnen kosten zijn verbonden, zie tarievenlijst. Indien een audit wordt uitgevoerd worden de audit kosten direct in rekening gebracht door de organisatie die de audit uitvoert.

Geldigheid van een erkenning

De erkenning van een laboratorium blijft geldig mits:
– Er twijfels bestaan over de kwaliteit van de uitgevoerde metingen
– De accreditaties waarop de erkenning is gebaseerd zijn ingetrokken

Een intrekking zal altijd vooraf aan de betreffende organisatie worden gemeld en de organisatie zal altijd in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.


Zoeken