Fabrikant

De fabrikant / leverancier / importeur

Voor de fabrikant of zijn vertegenwoordiger (importeurs of leveranciers) is het een systeem waarop hij zijn producten kan presenteren. Het kan een aanvulling zijn op zijn eigen website en catalogus. Dit systeem zal nooit de eigen website en documentatie kunnen vervangen maar het geeft wel een mogelijkheid om op een eenvoudige weg het kwaliteitsniveau aantoonbaar te maken. Ook kunnen nieuwe producten reeds in een vroeg stadium worden gepubliceerd zodat de afnemers er kennis van kunnen nemen.

De fabrikant kiest zelf welk met welk aantal sterren hij het product wil inzetten. Zo is er de mogelijkheid voor partijen die op basis van lage kosten werken om hun producten te presenteren maar ook voor partijen die alles tot in detail hebben laten meten en meewerken aan kwaliteitsborgingsprogramma’s.

De producten moeten aan minimale eisen voldoen en afhankelijk van het gekozen niveau geldt een andere methode van aantonen dat aan de eisen is voldaan. Armaturenregister.nl is geen laboratorium en heeft ook niet die ambitie. De beoordeling wordt dus altijd gedaan door aangesloten laboratoria. Laboratoria kunnen zich eenvoudig aansluiten mits ze aan de criteria voldoen.

Bijkomend voordeel van een registratie is dat de fabrikant niet telkens weer alles moet aantonen maar dat hij kan verwijzen naar de registratie op armaturenregister.nl en daarmee levert het niet alleen een mooi marketing kanaal op maar ook een tijdsbesparing om telkens maar weer die documenten te verzamelen en sturen die de afnemer wil hebben. In de praktijk blijkt namelijk ook vaak dat de ene afnemer weer andere rapporten wil hebben dan de andere.

Wat betekenen de sterren

Om te beginnen zijn de verificaties onder verdeeld in 3 groepen. Te weten;
Veiligheid
EMC
Functie
In die groepen onderscheiden we 3 – 4 sterren.

De aanvraag

Het aanvragen van een registratie op armaturenregister.nl vindt plaats via een e-mail aan support@armaturenregister.nl. Bij de registratie dienen de vereiste bescheiden te worden aangeleverd en zal armaturenregister.nl de aanvraag controleren en de documenten evalueren. Indien alles correct is aangeleverd zal de vermelding op de website plaats vinden. Mochten er problemen zijn met de aanmelding zal de aanvrager hiervan op de hoogte worden gesteld.

De aangeleverde documentatie wordt bewaard maar is niet beschikbaar voor derden en zal niet op de website staan.

Een registratie is geldig gedurende 3 jaar en zal daarna moeten worden vernieuwd. Indien hij niet wordt vernieuwd vervalt de volledige registratie.

Hernieuwing is ook nodig indien de specificatie wordt aangepast van een bestaande registratie.

Kosten

Bedrijfspresentatie

De fabrikant krijgt tevens de mogelijkheid om een bedrijfspresentatie pagina op de website in te richten. Hier kan een logo worden vermeld, een korte beschrijving van zijn bedrijf en contact gegevens en een link naar de eigen website.


Zoeken