Elektrischeveiligheid

Toepassingsgebied:

De in dit hoofdstuk vermelde keuringseisen zijn van toepassing op verlichtingstoestellen voor gebruik in de openbare ruimte voorzien van led. Deze eisen kunnen worden toegepast op zowel wisselstroom als gelijkstroom gevoede toestellen met een maximale aansluitspanning van maximaal 1000 V.

Testvoorschriften:

De eisen voor de elektrische veiligheid van verlichtingstoestellen is beschreven in de normen
– EN 60598-2-1 Opbouw verlichting
– EN 60598-2-2 Inbouw verlichting
– EN 60598-2-3 Straat verlichting
– EN 60598-2-5 Floodlight
– EN 60598-2-13 Grondspots
die in samenhang met de EN 60598-1 moet worden gelezen. Deze norm is volledig van toepassing en aan de eisen moet worden voldaan.

De toegepaste driver dient te voldoen aan de EN 61347-1, EN 61347-2-13 en EN 62384

Indien een separate driver is toegepast, bijvoorbeeld in die gevallen waar de driver buiten het armatuur wordt geplaatst moet de driver separaat zijn onderzocht volgens de geldende norm EN 61347-2-13 die gelezen moet worden in samenhang met de norm EN 61347-1.

In alle gevallen moet de meest recente norm zijn toegepast mits de voorgaande norm nog in de overgangsfase zit.

Registratie eisen:

Registratie van een armatuur gebeurt altijd met driver. Ook indien de driver separaat van het armatuur in een behuizing wordt ondergebracht moet deze driver geregistreerd zijn zodat de prestaties van de combinatie correct zijn.

Het veiligheidsrapport of certificaat dient dan ook een referentie naar de gebruikte driver te bevatten.

Verklaart

De wettelijk eisen aan verlichtingstoestellen zijn dat deze CE gemarkeerd zijn. Dit betekend praktisch dat de producten aan de genoemde eisen moeten voldoen. Voor de registratie hoeft derhalve geen document te worden overlegt en is verklaring dat wordt voldaan aan genoemde voorschriften voldoende (dit is middels de wettelijke CE markering).

=> te overleggen document is de verklaring van overeenstemming zoals vereist volgens de Europese CE richtlijnen.

Gekeurd

Een testrapport is noodzakelijk. Acceptabele testrapporten zijn CB rapporten met CB certificaat of CCA rapporten met Notification of Test Results. Deze rapporten mogen niet ouder zijn dan 3 jaar voor acceptatie.

Een test rapport van een door armaturenregister.nl erkend testlaboratorium is ook acceptabel mist niet ouder dan 3 jaar.

In alle gevallen dient het rapport een onderdelenlijst te bevatten waarin de toegepaste onderdelen staan vermeld en dient de typen lijst de typen te bevatten die zijn aangevraagd voor registratie.

=> Te overleggen document is een testrapport en indien nodig het bijbehorend certificaat.

Gecertificeerd

Één van de geregistreerde keurmerken moet zijn verleend met minimaal de scope Elektrische veiligheid. Het certificaat daarvan moet worden overlegd waaruit eenduidig dient te blijken dat de aangevraagde typen gecertificeerd zijn. Eventuele aanvullingen die noodzakelijk zijn volgens de opgave bij het keurmerk dienen tevens ingediend te worden.

=> Te overleggen document is een geldig certificaat waarmee het keurmerk wordt verleend.


Zoeken