Elektromagnetische compatibiliteit

Toepassingsgebied:

De in dit hoofdstuk vermelde eisen zijn van toepassing op straatverlichtingstoestellen voorzien van led. Deze eisen kunnen worden toegepast op zowel wisselstroom als gelijkstroom gevoede toestellen met een maximale aansluitspanning van 1000 V.

Testvoorschriften:

De eisen voor de elektromagnetische compatibiliteit van verlichtingstoestellen is beschreven in de normen:
– EN 55015
– EN 61547
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3

Voor producten die een zendinrichting bevatten dient teven te zijn voldaan aan de eisen die gesteld worden in Radio Equipment Directive.

Registratie eisen:

Registratie van een armatuur gebeurt altijd met driver. Ook indien de driver separaat van het armatuur in een behuizing wordt ondergebracht moet deze driver geregistreerd zijn zodat de prestaties van de combinatie correct zijn.

Het EMC rapport of certificaat dient dan ook een referentie naar de gebruikte driver te bevatten.

Verklaart

De wettelijk eisen aan verlichtingstoestellen zijn dat deze CE gemarkeerd zijn. Dit betekend praktisch dat de producten aan de genoemde eisen moeten voldoen. Voor de registratie hoeft derhalve geen speciaal document te worden overlegt en is verklaring dat wordt voldaan aan genoemde voorschriften voldoende (dit is middels de wettelijke CE markering).

=> Aan te leveren documenten zijn een verklaring van overeenstemming volgens CE richtlijn.

Gekeurd

Een test rapport is noodzakelijk.  Een test rapport moet van uitgegeven zijn door een erkend laboratorium en mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

In alle gevallen dient de typenlijst de typen te bevatten die zijn aangevraagd voor registratie.

=> Aan te leveren documenten zijn de betreffende testrapporten.

Gecertificeerd

Één van de keurmerken moet zijn verleend met minimaal de scope Elektromagnetische compatibiliteit. Het certificaat daarvan moet worden overlegd waaruit eenduidig dient te blijken dat de aangevraagde typen gecertificeerd zijn.

=> Aan te leveren documenten zijn de geldige certificaten op basis waarvan het keurmerk vermeld mag worden.


Zoeken