Prestatie eisen

Prestatie verificatie eisen

Toepassingsgebied:

De in dit hoofdstuk vermelde eisen zijn van toepassing op straatverlichtingstoestellen voorzien van led. Deze eisen kunnen worden toegepast op zowel wisselstroom als gelijkstroom gevoede toestellen met een maximale aansluitspanning van maximaal 1000 V.

Testvoorschriften:

Functionele eisen zijn ondergebracht in 4 hoofdstukken te weten:
– omgevingsparameters
– elektrische parameters
– fotometrische parameters
– levensduur parameters

1. Omgevingsparameters

1.1 Ta; omgevingstemperatuur

De omgevingstemperatuur waarvoor het product geschikt is.

Voor Nederlandse omstandigheden minimaal 25 ºC (volgens de voorschriften zijn producten die niet voorzien zijn van een omgevingstemperatuur opschrift per definitie bedoeld en geschikt voor 25 ºC)

Indien een hogere omgevingstemperatuur is gekozen mag voor de prestaties een Tq van 25 ºC worden gehanteerd.

1.2 Weerstand tegen stof, vaste objecten en vocht

De minimale IP codering is IP 54

Indien het lichtbron compartiment een separate codering heeft ten opzichte van het driver compartiment geld voor het lichtbron compartiment IP 54 en voor het driver compartiment IP X4

De eisen volgens EN 60598-1 en het toepasselijke deel 2 zijn van toepassing.

1.3 Bescherming tegen mechanische belasting

Voor verlichting die normaal buiten bereik van publiek is geplaatst geldt geen minimale waarde

Voor verlichting binnen handbereik geld minimaal IK 08

De gebruiker/afnemer bepaald in hoeverre een armatuur binnen handbereik wordt geplaatst.

De eisen volgens IEC 62262 zijn van toepassing.

2. Elektrische parameters

2.1 Opgenomen vermogen

De eisen volgens IEC 62722-2-1 zijn van toepassing. Als alternatief mag worden gemeten volgens IES LM 79-08

De aansluitspanning, opgenomen stroom, opgenomen werkelijk vermogen en de arbeidsfactor moeten worden gemeten.

De arbeidsfactor ongedimt, zoals geleverd aan de eindgebruiker dient tenminste 0,9 te bedragen.

Bij dimmen mag de arbeidsfactor niet lager worden dan 0,85.

2.2 Harmonische vervorming

De eisen volgens  IEC 61000-3-2 en IEC 61000-3-3 zijn van toepassing

2.3 Piekspanningsbeveiliging

De eisen volgens IEC 61000-4-5 zijn van toepassing. Indien het een hogere dan vereiste spanning wordt vermeld in de specificatie dient deze dit te zijn aangetoond door een meting volgens deze norm bij deze hogere spanning maar ook bij de normaal vereiste spanning.

2.4 Inschakelpiekstroom

Het aantal armaturen welke op een groep kunnen worden aangesloten wordt vastgesteld middels de volgende beproeving.

Het opgegeven aantal dient te zijn voor een 16 A B karakteristiek zekering.

Beproeving:

Het armatuur wordt geconditioneerd gedurende 4 huur  bij een omgevingstemperatuur van 25 °C ± 5°C niet aangesloten op de voedingsspanning.

Het armatuur wordt aangesloten op de minimale aansluitspanning. De stroom zal worden gemeten direct bij het eerste inschakelen/aansluiten. De gemeten piekstroom wordt vermenigvuldigd met het aantal aan te sluiten armaturen zoals gespecificeerd. De berekende stroom mag niet meer bedragen dan 90% van de tripping limit vermeld in tabel 1.

Tabel is nog in ontwikkeling.

Table 1 – Tripping limits

3. Fotometrische parameters

3.1 Lichtstroom

De eisen volgens IES LM 79-08 artikel 9.0 en 10.0 zijn van toepassing. Als alternatief kunnen de eisen volgens IEC 62722-2-1, artikel 8.1 en 8.2 worden toegepast.

3.2 Efficacy

De eisen volgens IES LM 79-08, artikel 11.0 zijn van toepassing. Als alternatief kunnen de eisen volgens IEC 62722-2-1, artikel 8.3 worden toegepast.

3.3 Kleur temperatuur en  kleurweergave index

De eisen volgens artikel 9 van IEC 62722-2-1 zijn van toepassing

De minimale Ra waarde in 0,65 (indien “wit licht” is gespecificeerd, geld dus niet voor een kleuren systeem)

3.4 Risico groep

De risico groep waaronder het armatuur valt dient te worden vermeld volgens IEC 62471 in combinatie met IEC/TR 62778 (indien van toepassing).

4. Levensduur parameters

4.1 Led module

De LxFy waarde dient te worden opgegeven. B.V. L80F10 = 80.000 h

De levensduur wordt gecontroleerd door de temperaturen in de toepassing vast te stellen bij de Ta of Tq zoals bij de omgevingscondities is opgegeven. Deze metingen worden uitgevoerd volgens EN 60598-2-3, artikel 12. De vastgestelde temperaturen worden gebruikt bij de evaluatie volgens IES TM 21-11. De fabrikant van de led’s mag daarvoor de IES LM 80-08 data aanleveren.

Gezien de gewenste lange levensduur wordt toegestaan dat de extrapolatie volgens IES TM 21-11 gebeurt met een maximum van 10 x de beschikbare data volgens LM 80-08. De norm staat normaal maximaal een extrapolatie van 6 x toe.

Voor referentie:
Straatverlichting algemeen: L80F10 = 80.000 h
Andere verlichting:L80F10 = 50.000 h

4.2 Led driver levensduur

De led driver levensduur kan worden bepaald volgens de opgegeven informatie van de driver fabrikant. De led driver fabrikant dient bewijs aan te leveren van levensduur voorspelling . Dit bewijs kan gebaseerd worden op HALT testen (Highly Accelerated Life Testing) of vergelijkbare methodes.

De HALT test moet tenminste onder de volgende condities zijn uitgevoerd:

  • Tc temperatuur gemeten onder de opgeven Ta or Tq temperature van tenminste  25 ºC
  • Levensduur verwachting van in h
  • Ten miste 15.000 in en uitschakelingen voor de gehele levensduur

Registratie eisen:

Registratie van een armatuur gebeurt altijd met driver. Ook indien de driver separaat van het armatuur in een behuizing wordt ondergebracht moet deze driver geregistreerd zijn zodat de prestaties van de combinatie correct zijn.

Het(de) rapport(en) of certifica(a)t(en) dien(en)t dan ook een referentie naar de gebruikte driver te bevatten.

Verklaart

De waarden van de genoemde parameters moeten worden opgegeven. De fabrikant dient te verklaren dat de opgegeven waarden juist zijn.

=> aan te leveren documentatie is een verklaring.

Gekeurd

Een testrapport is noodzakelijk. Een test rapport van een erkend laboratorium is acceptabel mist niet ouder dan 3 jaar.

In alle gevallen dient het rapport een onderdelen lijst te bevatten waarin de toegepaste onderdelen staan vermeld en dient de typen lijst de typen te bevatten die zijn aangevraagd voor registratie.

=> Aan te leveren documenten zijn testrapporten die de opgegeven waarden ondersteunen. Dit mag 1 maar kunnen ook meerdere rapporten zijn.

Gecertificeerd

Één van de keurmerken moet zijn verleend met minimaal de scope functionele eisen eventueel aangevuld met testrapporten daar waar toegestaan. Het certificaat daarvan moet worden overlegd waaruit eenduidig dient te blijken dat de aangevraagde typen gecertificeerd zijn inclusief de aanvullende testrapporten indien van toepassing.

=> Aan te leveren documenten zijn testrapporten die de opgegeven waarden ondersteunen. Dit mag 1 maar kunnen ook meerdere rapporten zijn. Tevens dient een geldig certificaat te worden aangeleverd op basis waarvan het keurmerk mag worden vermeld.

4 sterren

De fabrikant het in dat geval een extra risico dekking afgesloten waarbij de gebruiker de waarborg heeft dat mocht de fabrikant niet meer instaat zijn zijn garantie verplichtingen na te komen deze worden overgenomen door een derde partij.

=> te overleggen documenten zijn een verklaring van de verzekeraar of een ander bewijs waaruit de dekking blijkt.


Zoeken