Fabrikant

De fabrikant / leverancier / importeur

Voor de fabrikant of zijn vertegenwoordiger (importeurs of leveranciers) is het een systeem waarop hij zijn producten kan presenteren. Het kan een aanvulling zijn op zijn eigen website en catalogus. Dit systeem zal nooit de eigen website en documentatie kunnen vervangen maar het geeft wel een mogelijkheid om op een eenvoudige weg het kwaliteitsniveau aantoonbaar te maken. Ook kunnen nieuwe producten reeds in een vroeg stadium worden gepubliceerd zodat de afnemers er kennis van kunnen nemen.

De fabrikant kiest zelf welk met welk aantal sterren hij het product wil inzetten. Zo is er de mogelijkheid voor partijen die op basis van lage kosten werken om hun producten te presenteren maar ook voor partijen die alles tot in detail hebben laten meten en meewerken aan kwaliteitsborgingsprogramma’s.

De producten moeten aan minimale eisen voldoen en afhankelijk van het gekozen niveau geldt een andere methode van aantonen dat aan de eisen is voldaan. Armaturenregister.nl is geen laboratorium en heeft ook niet die ambitie. De beoordeling wordt dus altijd gedaan door aangesloten laboratoria. Laboratoria kunnen zich eenvoudig aansluiten mits ze aan de criteria voldoen.

Bijkomend voordeel van een registratie is dat de fabrikant niet telkens weer alles moet aantonen maar dat hij kan verwijzen naar de registratie op armaturenregister.nl en daarmee levert het niet alleen een mooi marketing kanaal op maar ook een tijdsbesparing om telkens maar weer die documenten te verzamelen en sturen die de afnemer wil hebben. In de praktijk blijkt namelijk ook vaak dat de ene afnemer weer andere rapporten wil hebben dan de andere.

Wat betekenen de niveaus

Om te beginnen zijn de verificaties onder verdeeld in 3 groepen. Te weten;
Veiligheid
EMC
Functie
In die groepen onderscheiden we 3 niveaus.

Formele definities

Op armaturenregister.nl worden 3 verschillende verificatie niveaus gehanteerd:

Verklaart:
De Fabrikant of Leverancier (degene die het product heeft aangemeld voor het register) heeft verklaart dat de opgegeven waarden correct zijn.

Gekeurd:
Er zijn documenten overlegt waaruit blijkt dat een keuring is uitgevoerd. Deze documenten moeten van een geaccrediteerde instelling zijn. De juistheid en de compleetheid van de documenten is gecontroleerd. De waarden in het register die een relatie hebben tot het betreffende onderwerp zijn dan ook bevestigd door de overlegde documenten.

Gecertificeerd:
Dit gaat nog een stapje verder dan gekeurd. Bij dit niveau is tevens een certificatie merk verleent. Dit certificatie merk voldoet aan de voorwaarde dat een nacontrole programma wordt uitgevoerd. De fabrikant wordt dan regelmatig gecontroleerd op het voldoen aan de voorwaarden voor het de verlening van het certificatie merk.

We gebruiken in het register 3 verschillende categorieën.

1. Veiligheid

Betreft het voldoen aan de eisen voor elektrische veiligheid.

2. EMC

Betreft het voldoen aan de eisen voor Elektro Magnetische Compatibiliteit.

3. Prestaties

Betreft een controle op de juistheid van de opgegeven parameters.

Let op deze aanduiding is dus geen kwaliteitsniveau in de zin van goed, beter best. De aanduiding geeft voornamelijk aan hoeveel zekerheid er is over de juistheid van de aangeduide parameters.

Lees hier verder over de criteria en de aan te leveren documenten.