Deelnemer worden

Hoe deel te nemen aan dit systeem.

Armaturen laten publiceren

Fabrikanten/leveranciers/aannemers kunnen armaturen aanmelden voor de lijst. De armaturen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitscriteria. Er zijn verschillende niveaus mogelijk waardoor grote en kleine partijen toegang hebben tot het systeem.

Een partij die armaturen heeft gepubliceerd op de website wordt in de lijst van deelnemers opgenomen.

Er kan ook een bedrijfspagina worden verkregen. Hier kunnen bedrijfsgegevens, een korte reclame uiting en contact gegevens worden vermeld.


Deelnemen als laboratorium

Een laboratorium kan ook deelnemer worden. Het laboratorium moet zich aanmelden voor specifieke verrichtingen. Het laboratorium moet voldoen aan de criteria zoals die gesteld zijn in de erkenningregeling voor laboratoria.


Een bedrijfspagina

Een fabrikant, laboratorium, consultant of installateur/aannemer kan een bedrijfspagina aanvragen. Een bedrijfspagina wordt in de lijst vermeld. Op de bedrijfspagina kunnen bedrijfsgegevens, een korte reclame uiting en contact gegevens worden vermeld.


Gebruiker

De toegang tot de website is gratis echter zijn er enkele zaken afgeschermd en enkel toegankelijk voor leden. Er zijn verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot de afgeschermde onderdelen van de site.


Zoeken