Deelnemen

Fabrikanten/Distributeurs/Leveranciers/Aannemers

A.H. Lighting solutions
Avalite
ASD Lighting
Axioma
Brightnightled
CLS-LED
Fagerhult
Holland Lighting Group
Lightronics
Lightwell
Maxibel
Orange Lighting
Sloanled Europe B.V.
Sustainder
TEG Solutions

Consultants

EMB-Consultancy

Laboratoria

DEKRA Certification B.V.
Laborelec
LUX TSI

Partners

Aquire publishing
[Inst]ALLICHT
Licht Donker Advies
Litecert
Ministerie van Rijkswaterstaat
Munich Re
OVLNL

Publiceren op Armaturenregister.

Fabrikanten/distributeurs/leveranciers/aannemers armaturen aanmelden voor de lijst.

Alle armaturen die een relatie hebben tot de openbare ruimte kunnen worden gepubliceerd. Heb je armaturen gepubliceerd wordt je opgenomen in de lijst van deelnemers. Je kunt ook een bedrifsprofiel publiceren.  Hier kunnen bedrijfsgegevens, een korte reclame uiting en contact gegevens worden vermeld.

Deelnemers die een bedrijfsprofiel pagina hebben worden opgenomen in de slider op de home pagina, het logo komt in de nieuwsbrief etc. Op de profiel pagina komt een overzicht van de armaturen die door jouw firma zijn gepubliceerd.

Aanmelding fabrikant/distributeur/leverancier/aannemer om armaturen te kunnen publiceren.

Bedrijfsnaam (verplicht)

Verantwoordelijke (verplicht)

Functie (verplicht)

Afdeling (verplicht)

Straat en nummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

BTW nummer (verplicht)

Kamer van koophandel (verplicht)

Algemene voorwaarden gelezen en akkoord

Wij wensen tevens gebruik te maken van een mogelijkheid voor een bedrijfspagina voor fabrikantenWij zijn OVLNL / IGOV / IGOV Innovatieplatform lid


Aanmelden armatuur
Om een armatuur (serie) te registreren op armaturenregister.nl moeten een paar stappen doorlopen worden.

Stap 1:

Vul het armatuur aanmeldformulier in. Dit stuurt je samen in met de bijbehorende documentatie. De benodigde documenten vindt je terug bij de criteria.

Stap 2:

Een beoordeling wordt uitgevoerd en wordt gerapporteerd.

Stap 3:

Na een positieve beoordeling zal het armatuur op in de catalogus worden opgenomen.

Belangrijk;
Een serie/familie is een groep producten die gelijke bouwvorm hebben en ook onder 1 model naam worden verkocht. De basis van de producten is gelijk enkel bijvoorbeeld de lichtkleur of de lichtverdeling is anders. (in alle gevallen wordt dit voor acceptatie beoordeeld)

Een laboratorium kan ook deelnemer worden. Het laboratorium moet zich aanmelden voor specifieke verrichtingen. Het laboratorium moet voldoen aan de criteria zoals die gesteld zijn in de erkenningregeling voor laboratoria.

Erkenningsregeling voor laboratoria
Voor wie geldt dit

Om aan te tonen dat het armaturen voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de technische eisen voor armaturen, worden de armaturen onderworpen aan testen. Deze testen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de laatste versies van de voorschriften en referentienormen. Procedure die gevolgd moet worden


Accreditatie volgens ISO17025

Om door armaturenregister.nl erkend te worden, moet de aanvrager (laboratorium) zijn aanvraag indienen via het aanvraagformulier op deze website.

Voor elk type van testen kan een aparte aanvraag ingediend worden.

Een laboratorium is nooit verplicht de gehele scope van die nodig is voor een registratie van een armatuur op armaturenregister.nl aan te vragen. Deel erkenningen zijn toegestaan en zelfs ook gewenst om maximale keuzevrijheid voor fabrikanten toe te staan.


IECEE Laboratorium (CBTL)

De aanvrager dient een geldig bewijs van registratie op de IECEE website voor het betreffende testprogramma in te sturen.

Een copy van het accreditatiecertificaat met een copy van de scope kan hiervoor worden bijgevoegd bij de aanvraag.

Indien aan de eisen wordt voldaan zal het laboratorium voor de specifieke verrichtingen worden opgenomen op de site als erkent test laboratorium.


Audit door een expert aangewezen door armaturenregister.nl

Erkenning van een laboratorium door een expert aangewezen door armaturenregister.nl is ook mogelijk. Het laboratorium dat deze route wil volgen kan middels een aanvraag een offerte ontvangen voor de audit van zijn test faciliteiten. Er moet bij de aanvraag worden aangegeven welke proeven de aanvraag betreffen.

De audit zal onder andere de volgende punten bevatten:
– Worden de juiste instrumenten gebruikt
– Is het instrumentarium geijkt
– Zijn de medewerkers gekwalificeerd voor de proeven
– Zijn de juiste test voorschriften aanwezig
– Is de onafhankelijkheid van het laboratorium en het personeel gewaarborgd

Nadat de aanvraag is ingediend zal eerst een offerte worden uitgebracht voor het uitvoeren van de audit en op basis daarvan kan besloten worden om door te gaan of niet. Armanturenregister.nl zal op basis van de audit resultaten beoordelen of het laboratorium kan worden opgenomen in de lijst van erkende laboratoria.

De audit zal altijd door een derde partij worden uitgevoerd aangewezen door armaturenregister.nl maar in directe opdracht van de aanvrager.


Erkenning via IECEE CTF stage 3/4 voor fabrikanten laboratoria door armaturenregister.nl

De aanvrager dient een geldig rapport stage 3/4 assesment report voor het aangevraagde testprogramma in te sturen. Tevens dient de registratie op de IECEE website te zijn voltooid.

Indien aan de eisen wordt voldaan zal het laboratorium voor de specifieke verrichtingen worden opgenomen op de site als erkent laboratorium.


Kosten

Aan de registratie kunnen kosten zijn verbonden, zie tarievenlijst. Indien een audit wordt uitgevoerd worden de audit kosten direct in rekening gebracht door de organisatie die de audit uitvoert.Geldigheid van een erkenning

De erkenning van een laboratorium blijft geldig mits:
– Er twijfels bestaan over de kwaliteit van de uitgevoerde metingen
– De accreditaties waarop de erkenning is gebaseerd zijn ingetrokken

Een intrekking zal altijd vooraf aan de betreffende organisatie worden gemeld en de organisatie zal altijd in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.
Aanmeldformulier laboratorium

Stap 1

Lees eerst de erkenningsvoorwaarden en stel vast welke scope u wilt aanvragen. Een erkenning kan worden aangevraagd per type aanvraag. Dat wil zeggen een erkenning volgens ISO 17025, IECEE CBTL, IEC CTF stage 3/4 of middels een Audit aanvraag. Per type aanvraag moet een separate aanvraag worden ingediend middels dit formulier.

Stap 2

Verzamel de bewijsstukken volgens de erkenningsregeling. Zet alle documenten in een zip bestand. Stuur alleen PDF bestanden in de zip-file. Andere bestanden worden niet geaccepteerd. Voor halt testen; stuur een voorbeeld test rapport, een overzicht van toegepaste apparatuur en een omschrijving van de werkwijze. Indien het lab een ISO 17025 accreditatie heeft wordt op basis van de geleverde informatie een beoordeling uitgevoerd. Indien andere adres en contact gegevens gebruikt moeten worden in de lijst van erkende laboratoria dan graag een document toevoegen aan de zip-file met daarin de gewenste adres en contact gegevens.

Stap 3

Vul onderstaand formulier in en voeg het zip bestand toe. De aanvraag zal normaliter in 2 weken worden afgehandeld.

Bedrijfsnaam (verplicht)

Verantwoordelijke (verplicht)

Functie (verplicht)

Afdeling (verplicht)

Straat en nummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

BTW nummer (verplicht)

Kamer van koophandel (verplicht)

Type aanvraag (verplicht)

Veiligheidsnormen
EN 60598-2-1EN 60598-2-2EN 60598-2-3EN 60598-2-5EN 60598-2-13EN 61347-2-13EN 62384

EMC normen
EN 55015EN61547

Functioneel
LM 79LM 80TM 21EN 61000-3-2EN 61000-3-3IEC 62471 (+IEC/TR 62778)EN 62262DIN 18032-3HALT (zie opmerking)

Voeg de documenten toe (zip file)

ik ga akkoord met publicatie en opname van de scope en adresgegevens in de lijst van erkende keuringsorganisaties

Wij wensen tevens gebruik te maken van een mogelijkheid voor een bedrijfspagina voor partnersWij zijn OVLNL / IGOV / IGOV Innovatieplatform lid

Een fabrikant, laboratorium, consultant of installateur/aannemer kan een bedrijfspagina aanvragen. Een bedrijfspagina wordt in de lijst vermeld. Op de bedrijfspagina kunnen bedrijfsgegevens, een korte reclame uiting en contact gegevens worden vermeld.
Bedrijfspagina aanvragen

Stap 1:

Lees alle documenten op de site die te maken hebben me de bedrijfspagina en stel uzelf op de hoogte van tarieven voor de pagina.

Stap 2:

Download het WORD invul bestand en vul de gevraagde informatie in. Verzamel de verdere documenten zoals de foto’s (indien gewenst) en het logo.

Stap 3:

Vul onderstaand formulier in en sluit de bestanden bij. Verzend het formulier.

Zodra het formulier is ontvangen en beoordeeld krijgt u een pro-forma factuur. Na betaling zal de pagina gepubliceerd worden.

Bedrijfsnaam (verplicht)

Verantwoordelijke (verplicht)

Functie (verplicht)

Afdeling (verplicht)

Straat en nummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

BTW nummer (verplicht)

Kamer van koophandel (verplicht)

Algemene voorwaarden gelezen en akkoord

Wij zijn OVLNL / IGOV / IGOV Innovatieplatform lid

Ingevulde WORD document

Logo

Foto 1 (optioneel)

Foto 2 (optioneel)

Foto 3 (optioneel)