Publiceren in de openbare verlichting catalogus

Publiceren in de openbare verlichting catalogus, hiermee kom je onder de aandacht bij de inkopers en consultants. Maak je kwaliteitsniveau eenvoudig aantoonbaar. Voordeel van een publicatie is dat de je niet telkens weer alles moet aantonen. Je kunt verwijzen naar de publicatie in de openbare verlichting catalogus. Hiermee is de catalogus niet alleen een mooi marketing kanaal op maar levert het ook een tijdsbesparing op. Je hoeft niet telkens weer die documenten te verzamelen en sturen. Publiceren in de openbare verlichting catalogus is voor alle leveranciers.

Publiceren in de openbare verlichting catalogus

Hoe doe ik dat

Eerste stap is jezelf als fabrikant/leverancier te registreren. Dit doe je door dit formulier in te vullen.

Bedrijfsnaam (verplicht)

Verantwoordelijke (verplicht)

Functie (verplicht)

Afdeling (verplicht)

Straat en nummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

BTW nummer (verplicht)

Kamer van koophandel (verplicht)

Algemene voorwaarden gelezen en akkoord

Wij wensen tevens gebruik te maken van een mogelijkheid voor een bedrijfspagina voor fabrikantenWij zijn OVLNL / IGOV / IGOV Innovatieplatform lid

Publiceren

Na de registratie kun direct beginnen met het publiceren in de openbare verlichting catalogus. Dit doe je door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Stuur dit samen met de beschikbare rapporten en de foto’s voor de publicatie naar info@armaturenregister.nl. Graag in 1 zip bestand. Is het bestand te groot gebruik dan bijvoorbeeld de gratis tool wetransfer. Wij  controleren de aanvraag en de ingestuurde documenten. Indien alles correct is aangeleverd zal de vermelding in de openbare verlichting catalogus plaats vinden. Mochten er vragen zijn nemen we contact met je op om dit op te lossen.

De aangeleverde documentatie wordt wel bewaard maar is niet beschikbaar voor derden en komt niet op de website staan.

Armaturenregister.nl is geen laboratorium en heeft ook niet die ambitie. Rapporten aangeboden voor de verificatie niveau’s moeten van geaccrediteerd laboratoria afkomstig zijn.

De publicatie is geldig gedurende 3 jaar en moet daarna worden vernieuwd. Indien hij niet wordt vernieuwd vervalt de publicatie. Publiceren in de openbare verlichting catalogus is een eenvoudig en snel proces.

Hernieuwing is ook nodig indien de specificatie wordt aangepast van een bestaande registratie.

Wat kost het?

Vooralsnog kunnen we werken op basis van een subsidie en is het publiceren in de openbare verlichting catalogus van armaturen gratis

Bedrijfsprofiel

Wil je je onderneming presenteren? Kies voor een bedrijfsprofiel op armaturenregister.nl. Hier staat dan je logo en een beschrijving van je bedrijf, contact gegevens en een link naar de eigen website. De voordelen;

  • Een eigen profiel pagina op armaturenregister.nl
  • Uitgebreide contact gegevens op de site
  • Overzicht van de gepubliceerde openbare verlichting op de profiel pagina
  • Jouw logo in de nieuwsbrief
  • etc

Voor een bedrijfsprofiel pagina berekenen wij 199,00* euro per jaar.

De berekening is altijd per jaar. In het eerste jaar wordt per kwartaal naar rato gerekend met afronding naar boven voor het lopende kwartaal.

Start u na het tweede kwartaal dan brengen wij u ook het tweede jaar in rekening. (Het abonnement loopt dan het resterende deel van het jaar en het volgende jaar. Daarna volgt facturatie weer per jaar).

*al onze tarieven zijn exclusief BTW.