Tag: #Groenlichtvlaanderen

Diverse vormen van retrofit

De verschillende vormen van Retrofit

Welke verschillende vormen van retrofit kunnen we onderscheiden. Wat zijn de bijzonderheden waar we op moeten letten. Welke overwegingen moeten we maken. Ook in de openbare verlichting zien we veel gebeuren op het gebied van retrofitting. Laten we die verschillende vormen eens wat nader definiëren zodat we ze beter kunnen beoordelen en kunnen afwegen welke vorm het handigst is voor openbare verlichting. Ervan uitgaande dat retrofit in de genoemde situatie een goede oplossing is.

Plug and play retrofit

Een vorm van retrofit waarbij de originele conventionele lichtbron kan worden verwijderd uit het toestel en de nieuwe ledlamp geplaatst kan worden zonder dat verdere aanpassing noodzakelijk is. In sommige gevallen moet de starter die in het toestel zit, vervangen worden door een dummy starter.

Ombouw

Ombouw wordt gebruikt als verzamelnaam voor de retrofit typen 1, 2 en 3 zoals hieronder gedefinieerd. De verschillende methoden van “ombouw” zijn van belang want ze hebben allemaal hun eigen specifieke aandachtspunten. Een verdere definitie is derhalve nodig om een beter beeld te krijgen van de toepassingen.

Retrofit type 1

Het vervangen van de originele lichtbron door een led-lichtbron waarbij wel modificaties worden aangebracht aan het armatuur. Bijvoorbeeld het verwijderen of overbruggen van het voorschakeltoestel in een TL-armatuur, Natrium lamp armatuur, etc.

Retrofit type 2

Het vervangen van componenten in het originele armatuur. De originele componenten zoals voorschakeltoestel en lamphouders worden verwijderd. Er wordt dan een leddriver en ledmodule (of led module met geïntegreerde driver) ingebouwd.

Retrofit type 3

Het vervangen van alle componenten in het originele armatuur. Alle componenten worden verwijderd tot een lege behuizing overblijft. Ook worden dan meestal de originele optieken verwijderd. In die lege behuizing wordt dan een complete led-oplossing geplaatst. Deze oplossing wordt ook wel een box-in-box oplossing genoemd.

Welke vormen van retrofit kunnen we het makkelijkst toepassen in openbare verlichting?

  • “Plug and play” retrofit is het belangrijkste voordeel is dat het makkelijk door te voeren is. Er zijn echter veel nadelen aan deze methode verbonden en er is weinig openbare verlichting die hiervoor echt geschikt is. Is de lichtverdeling niet zo zeer van belang en is het originele armatuur nog helemaal goed is er weinig op tegen. Is de lichtverdeling en verlichtingssterkte essentieel dan moet hier echt de nodige aandacht aan besteed worden want er zijn dan nogal wat haken en ogen.
  • Retrofit type 3 is goed toepasbaar in complexere situaties. Het is een complexe oplossing die niet zonder meer voor elke armatuur beschikbaar is. Er zijn diverse leveranciers die oplossingen beschikbaar hebben. Deze oplossing kan heel goed worden toegepast ook daar waar lichtverdeling en verlichtingssterkte wel essentieel zijn.
  • Retrofit type 1 en 2 zijn bijna nooit aan te raden en zeker niet voor kleine projecten. Er zijn vele haken en ogen verbonden aan deze methoden. Het kan zeker wel maar wil je het goed doen en veilig houden dan is het vaak pas rendabel als het om grotere projecten c.q. aantallen gaat. Het blijft echter altijd een lastige oplossing als je ook wilt voldoen aan de veiligheidseisen zoals ze wettelijk worden gesteld.

Meer details?

Wil je meer details en informatie dan kan ik van harte aanbevelen het boek “Licht vernieuwen naar led, dit moet je weten” Verkrijgbaar bij Groen licht Vlaanderen, IBE-BIV en de NSVV.

Gerelateerde post: Retrofit, een goed idee of niet?

Retrofit oplossingen

Retrofit, een goed idee of niet?

Bij de introductie van LED zijn al snel retrofit oplossingen ontwikkeld. Het lijkt eenvoudig en dat kan het ook zijn. Soms is retrofit een goed alternatief voor vervanging. Er is voldoende reden om daarom de complexiteiten eens verder uit te diepen. In een nieuw boek dat speciaal ontwikkeld werd in samenwerking met IBE-BIV, Groen Licht Vlaanderen en de NSVV is dit het hoofdonderwerp.

We kunnen retrofit in verschillende categorieën indelen. De “Plug en Play” oplossing, de ombouw methode en de “Box in Box” oplossing. Kijken we naar het toepassen van de oplossingen zijn de eerste en de laatste het makkelijkst en zonder heel veel complicaties toe te passen. Bij alle vormen van retrofit moeten een aantal overwegingen worden gemaakt om tot een goede beslissing te komen. Die zijn zeer van afhankelijk van de situatie waarin men retrofit wil gaan toepassen.

Milieu en retrofit

Vanuit het oogpunt van milieu is retrofit een goed idee. Je verlengt de levensduur van een deel van het armatuur. In veel gevallen is de winst dubbel want ook op energie verbruik wordt bespaard en je kunt een oud klassiek product in bedrijf houden. Dus waarom zou je dat niet doen?

Complicaties

Ik heb vorig jaar meegewerkt aan een bestek waarin specifiek retrofit werd gevraagd. Het bleek voor de leveranciers best lastig om bewijsstukken aan te leveren waaruit moest blijken dat de producten aan de zeer “basic” eisen voldoen. Het is door diverse leveranciers gelukt om de benodigde stukken aan te leveren. Het was echter wel opvallend dat er ook leveranciers zijn die, in hun uitingen aangeven hoe goed hun product is, dat niet konden onderbouwen met meetgegevens en rapporten.

Het boek gaat in detail in op de overwegingen rondom retrofit. Welke afwegingen en welke complicaties komen erbij kijken. Waar moet je over na denken. Het is algemeen geschreven voor de hele verlichtingsindustrie. Een groot deel hiervan is echter ook van toepassing voor de Openbare verlichtingsbranche.

Licht vernieuwen naar LED, wat moet je weten. Alles over retrofit. Het boek zal in Februari 2021 beschikbaar zijn bij de NSVV in Nederland en bij IBE-BIV en Groen Licht Vlaanderen in België