Efficacy

Dit is een vorm van uitdrukken van de efficiency. De efficiency is echter een percentage, terwijl de efficacy een getal is dat uitdrukt hoeveel licht je krijgt voor de energie die je erin stopt. De efficacy wordt uitgedrukt in lm/W.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *