Efficacy

  • 0

Efficacy

Dit is een vorm van uitdrukken van de efficiency. De efficiency is echter een percentage, terwijl de efficacy een getal is dat uitdrukt hoeveel licht je krijgt voor de energie die je erin stopt. De efficacy wordt uitgedrukt in lm/W.


Leave a Reply

Zoeken