Fabrikant

De fabrikant is degene die de verantwoordeljkheid voor de kwaliteitsborging van het geproduceerde product. In de zin van armaturenregister.nl kan de rol van de fabrikant ook overgenomen worden door een vertegenwoordiger.