Nominaal vermogen

Het vermogen dat het armatuur verbruikt is van belang in berekeningen. Het is noodzakelijk om de netcapaciteit (kabels/zekering) te bepalen maar ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, om het energieverbruik en daarmee de kosten voor het gebruik te bepalen.
In de elektrische wereld kennen we drie soorten vermogens. Dit is het schijnbaar-, werkelijk- en blindvermogen. Het werkelijke vermogen is het vermogen dat we werkelijk (effectief) verbruiken (het verbruik dat we afrekenen met de energie maatschappij). Dit vermogen wordt uitgedrukt in Watt (W).
Het schijnbaarvermogen is het product van spanning en stroom en drukken we uit in Volt Ampere (VA). Dit getal kan even groot zijn als het werkelijkvermogen maar in de meeste gevallen is dit getal groter. Het schijnbaarvermogen wordt wel opgenomen door het armatuur maar het armatuur levert ook weer een beetje terug aan het net en dat hoeven we niet te betalen.
Het blindvermogen is het reactief vermogen en drukken we uit in VAR. De verhouding tussen het werkelijk- en het schijnbaarvermogen is de arbeidsfactor die hieronder verder wordt beschreven.