THD

Elektronica heeft veel voordelen maar het heeft ook problemen opgeleverd. Eén probleem dat heel sterk samenhangt met de arbeidsfactor is de THD. Dat staat voor “Total Harmonic Distortion” oftewel de totale harmonische vervorming.

Een stroom die uit ons lichtnet wordt opgenomen zou idealiter netjes de sinusvorm moeten volgen van de spanning. Hogere harmonischen ontstaan wanneer de netstroom niet meer zuiver sinusvormig is. Dit kan een gevolg zijn van een niet zuiver sinusvormige netspanning, of een vervorming van de netstroom veroorzaakt door toegepaste elektronica in o.a. verlichtingstoestellen.

Lees ook eens

Het risico van harmonische vervorming

De relevantie van de Cosinus φ