Verificatie niveau

Op armaturenregister.nl worden 3 verschillende verificatie niveaus gehanteerd:

Verklaart:
De Fabrikant of Leverancier (degene die het product heeft aangemeld voor het register) heeft verklaart dat de opgegeven waarden correct zijn.

Gekeurd:
Er zijn documenten overlegt waaruit blijkt dat een keuring is uitgevoerd. Deze documenten moeten van een geaccrediteerde instelling zijn. De juistheid en de compleetheid van de documenten is gecontroleerd. De waarden in het register die een relatie hebben tot het betreffende onderwerp zijn dan ook bevestigd door de overlegde documenten.

Gecertificeerd:
Dit gaat nog een stapje verder dan gekeurd. Bij dit niveau is tevens een certificatie merk verleent. Dit certificatie merk voldoet aan de voorwaarde dat een nacontrole programma wordt uitgevoerd. De fabrikant wordt dan regelmatig gecontroleerd op het voldoen aan de voorwaarden voor het de verlening van het certificatie merk.

We gebruiken in het register 3 verschillende categorieën.

1. Veiligheid

Betreft het voldoen aan de eisen voor elektrische veiligheid.

2. EMC

Betreft het voldoen aan de eisen voor Elektro Magnetische Compatibiliteit.

3. Prestaties

Betreft een controle op de juistheid van de opgegeven parameters.

Let op deze aanduiding is dus geen kwaliteitsniveau in de zin van goed, beter best. De aanduiding geeft voornamelijk aan hoeveel zekerheid er is over de juistheid van de aangeduide parameters.

Lees hier verder over de criteria en de aan te leveren documenten.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *