Wie zijn wij

Het armaturenregister is ontstaan vanuit de wens om gemeenten te helpen bij het selecteren van armaturen ten behoeve van openbare verlichting. Na de overgang van conventionele lichtbronnen naar led bronnen zijn er vele nieuwe leveranciers bij gekomen en werd het als maar moeilijker om het juiste product te selecteren. Deze website heeft tot doel deze situatie te veranderen doormiddel van het vastleggen van standaard criteria specifiek bedoeld voor de openbare verlichting en daarnaast het publiceren van de armaturen die aan die criteria voldoen.

Gemeenten kunnen dan in het volgende stadium vanuit hun bestek verwijzen naar deze site voor de selectie van armaturen die aan de criteria voldoen. Hiermee wordt een stap gezet naar een kwalitatief hoogwaardig openbaar verlichtingsbestand en zal de innovatie verder worden gestimuleerd.

Ons team bestaat mensen die alle professioneel met openbare verlichting bezig zijn.